Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2013:4072

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-06-2013
Datum publicatie
04-07-2013
Zaaknummer
380447 \ EZ VERZ 13-77
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap Henricus Antoine Marie Verheijen, geboren te Helden op 30 mei 1961, overleden te Venlo op 11 maart 2013.

Het laatste woonadres van de overledene was Auxiliatrixweg 35, 5915 PN te Venlo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 380447 \ EZ VERZ 13-77

Beschikking erfrecht van de kantonrechter d.d. 28 juni 2013.

Op 30 mei 2013 is ter griffie van de rechtbank Limburg, burgerlijk recht / kanton, locatie Roermond, ingekomen een verzoekschrift met bijlagen, ingediend door mevrouw [verzoekster], wonende te [woonplaats], [adres], als gevolmachtigde van de hierna te noemen erfgenamen.

Op 11 maart 2013 is in de gemeente Venlo overleden de heer Henricus Antoine Marie Verheijen, geboren te Helden op 30 mei 1961. Het laatste woonadres van de overledene was Auxiliatrixweg 35, 5915 PN Venlo.

Erflater heeft als erfgenamen achtergelaten zijn ouders, broer en zussen, zoals vermeld in de aan het verzoekschrift gehechte verklaring van erfrecht.

De erfgenamen hebben de nalatenschap van erflater aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Verzoekster vraagt de kantonrechter om ingevolge het bepaalde in artikel 4:209 lid 1 BW de opheffing van de nalatenschap te bevelen.

De kantonrechter overweegt het volgende.

Aan het verzoekschrift is een rekening en verantwoording c.q. boedelbeschrijving gehecht. Hieruit blijkt dat de baten € 2.492,56 bedragen en de schulden € 21.457,69.

Nu de geringe waarde der baten daartoe aanleiding geeft en verder niet is gebleken van feiten of omstandigheden die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten, zal de kantonrechter de opheffing van de vereffening bevelen.

Een mondelinge behandeling van de zaak kan naar het oordeel van de kantonrechter achterwege blijven.

De griffier zal zorg dragen voor inschrijving van deze beslissing in het boedelregister.

De griffier zal de beslissing daarnaast bekend maken door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Verzoekster zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Beschikkende

Beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap van de heer Henricus Antoine Marie Verheijen voornoemd.

Verstaat dat deze beslissing bekend gemaakt zal worden door plaatsing door de griffier op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Wijst - voor zoveel nodig - het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare terechtzitting van 28 juni 2013 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: em