Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2012:BX1285

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
12-06-2012
Datum publicatie
12-07-2012
Zaaknummer
376162 - CV EXPL 11-9523
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rectificatie van partij-aanduiding toegestaan nu kenbaar was dat van een vergissing sprake was, de wederpartij door de vergissing en de rectificatie daarvan niet is benadeeld of in haar verdediging is geschaad, en de rectificatie tijdig heeft plaatsgevonden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 376162 \ CV EXPL 11-9523

vonnis van de kantonrechter d.d. 12 juni 2012

inzake

De besloten vennootschap

[EISERES] AMERSFOORT B.V.

gevestigd te Amersfoort,

eiseres,

gemachtigde: VNR NGC Gerechtsdeurwaarders en Incasso,

tegen

[GEDAAGDE],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procederende in persoon.

Partijen zullen hierna "[eiseres] Mode/[eiseres] Amersfoort" en "[gedaagde]" worden genoemd.

Procesverloop

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

Motivering

Het standpunt van [eiseres] Mode/[eiseres] Amersfoort

2.1. [eiseres] Mode wenst allereerst tot rectificatie van de partij-aanduiding over te gaan. Er is gedagvaard uit naam van de besloten venootschap [eiseres] Mode B.V. Hier is echter sprake van een verschrijving. Waar in de dagvaarding [eiseres] Mode B.V. staat vermeld, dient [eiseres] Amersfoort B.V. te worden gelezen. [eiseres] Mode voegt hier nog aan toe dat nu [gedaagde] rechtsgeldig in het geding is verschenen een eventuele nietigheid voor gedekt moet worden gehouden.

2.2. [eiseres] Mode vordert in hoofdsom betaling van een bedrag van € 699,00, vermeerderd met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Zij legt aan deze vordering ten grondslag dat op of omstreeks 9 maart 2009 tussen partijen een overeenkomst is gesloten, waarbij [gedaagde] tijdens een "Maatwerk Event" in het filiaal van [eiseres] Mode te Leeuwarden bij filiaalmanager [A] een maatkostuum heeft gekocht voor een bedrag van € 699,00. Hiervoor heeft [gedaagde] stoffen, knopenvoering en dergelijke uitgezocht en heeft [gedaagde] zijn naam in het maatkostuum laten borduren. Het bestelde kostuum is enkele weken later bij [eiseres] Mode afgeleverd, waarna diverse keren contact met [gedaagde] is opgenomen over het ophalen en betalen van het kostuum. Het kostuum is door [gedaagde] tot op heden niet afgehaald. Evenmin is [gedaagde], ondanks herhaalde sommatie, tot betaling van het kostuum overgegaan.

Het standpunt van [gedaagde]

3. [gedaagde] betwist het gevorderde. Hij heeft nimmer een opdracht aan [eiseres] Mode gegeven. Dit blijkt ook niet uit de overgelegde producties. Hooguit kan er sprake zijn geweest van een offerte, maar ook niet meer dan dat, aldus [gedaagde].

De beoordeling van het geschil

4.1. De kantonrechter dient allereerst de vraag te beantwoorden of de door [eiseres] Mode - de partij die in het exploit van dagvaarding als eiseres is genoemd - gewenste rectificatie van de partij-aanduiding in [eiseres] Amersfoort in de gegeven omstandigheden toelaatbaar is. Rectificatie van een aanvankelijk onjuiste partijaanduiding is een aanvaardbaar middel tot herstel van een gemaakte vergissing wanneer het in de gegeven omstandigheden voor de processuele wederpartij (in dit geval [gedaagde]) kenbaar was dat van een vergissing sprake was, die wederpartij door de vergissing en de rectificatie daarvan niet is benadeeld of in haar verdediging is geschaad, en de rectificatie tijdig heeft plaatsgevonden (zie HR 4 december 1998, NJ 1999, 269 en HR 14 december 2007, NJ 2008). Naar het oordeel van de kantonrechter heeft er bij [gedaagde] geen twijfel over kunnen bestaan dat hij door een "[eiseres]-vennootschap" werd gedagvaard in verband met de opdracht voor het leveren van een maatkostuum. Het verweer van [gedaagde] is daarop ook afgestemd. [gedaagde] heeft niet gesteld dat hij ten opzichte van [eiseres] Amersfoort andere verweren zou kunnen opwerpen dan ten aanzien van [eiseres] Mode. Gelet hierop mag worden aangenomen dat [gedaagde] door de rectificatie - die overigens tijdig heeft plaatsgevonden - niet wordt benadeeld of in zijn verdediging wordt geschaad. De gevraagde rectificatie zal daarom worden toegestaan, waarbij [eiseres] Amersfoort als eisende partij zal worden aangemerkt.

4.2. Voorts oordeelt de kantonrechter dat [eiseres] Amersfoort - zie hiervoor onder 2.2. - uitgebreid en gemotiveerd heeft uiteengezet hoe de totstandkoming van de koopovereenkomst met betrekking tot het maatkostuum is geweest. Hiertegenover legt de blote ontkenning door [gedaagde] onvoldoende gewicht in de schaal. De kantonrechter gaat dan ook met [eiseres] Amersfoort uit van het bestaan van genoemde koopovereenkomst. Nu de koopprijs van het door hem bestelde maatkostuum niet is voldaan, dient [gedaagde] dit thans alsnog te doen. De daartoe strekkende vordering van [eiseres] Amersfoort is dan ook toewijsbaar. Datzelfde geldt voor de - niet op zelfstandige gronden betwiste - vorderingen ter zake van wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

4.3. [gedaagde] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van [eiseres] Amersfoort vastgesteld op:

- dagvaardingskosten € 83,31

- vast recht € 426,00

- salaris gemachtigde € 200,00

-----------

totaal € 709,31

Beslissing

De kantonrechter:

5.1. veroordeelt [gedaagde] tot betaling van € 897,20, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 699,00 vanaf 29 november 2011, zijnde de dag van dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [eiseres] Amersfoort vastgesteld op € 709,31;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.C.G. Leijten, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juni 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 119