Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2012:BW1159

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
06-03-2012
Datum publicatie
06-04-2012
Zaaknummer
118840 \ KG ZA 12-91
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verbod op staking van politieambtenaren, in verband met verwachte verstoringen van de openbare orde en veiligheid rond de voetbalwedstrijd SC Cambuur - FC Zwolle.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 162
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAR 2012/123 met annotatie van mr. dr. A. Stege
AR-Updates.nl 2012-0324
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 118840 / KG ZA 12-91

Vonnis in kort geding van 30 maart 2012

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

POLITIEREGIO FRYSLÂN,

zetelend te Leeuwarden,

eiseres,

advocaat: mr. A.J.D. Bekius te Zwolle,

tegen

1. de vereniging

ALGEMEEN CHRISTELIJKE POLITIEBOND,

gevestigd te Leusden,

2. de vereniging

NEDERLANDSE POLITIEBOND,

gevestigd te Woerden,

3. de vereniging

VERENIGING VAN MIDDELBARE EN HOGERE POLITIEBEAMBTEN,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat: mr. drs. H. Aydemir te Utrecht.

Eiseres zal hierna als "Politieregio Fryslân" worden aangeduid. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk als "ACP", "NPB" en "VMHP" en gezamenlijk als "de politiebonden" worden aangeduid.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de conceptdagvaarding

- de door partijen overgelegde producties

- de vrijwillige verschijning van partijen

- de mondelinge behandeling d.d. 30 maart 2012

- de pleitnota van Politieregio Fryslân

- de pleitnota van de politiebonden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. De voorzieningenrechter heeft na de zitting mondeling uitspraak gedaan. Dit vonnis vormt daarvan de schriftelijke uitwerking met een meer uitgebreide motivering.

2. De feiten

In dit kort geding zal van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1. Tussen de minister van Veiligheid en Justitie en (onder meer) de politiebonden is vanaf september 2011 overleg gevoerd over de totstandkoming van een nieuwe CAO voor de politie. De oude CAO is per 1 januari 2012 geëxpireerd.

2.2. De politiebonden hebben in het kader van de onderhandelingen over de nieuwe CAO een aantal arbeidsvoorwaardelijke eisen gesteld. De onderhandelingen hebben tot dusverre nog niet tot overeenstemming geleid. De minister is niet tegemoetgekomen aan een aantal eisen van de politiebonden.

2.3. Op zondagmiddag 1 april 2012 vanaf 14.30 uur vindt de voetbalwedstrijd SC Cambuur - FC Zwolle plaats in het stadion van SC Cambuur aan het Cambuurplein te Leeuwarden. Deze wedstrijd is aangemerkt als risicowedstrijd van de hoogste categorie (categorie C). Om die reden vindt de wedstrijd bij daglicht plaats, op een andere speeldag dan gebruikelijk, zijn op de dag van de wedstrijd de kassa's bij het stadion gesloten, geldt er een alcoholverbod vóór en tijdens de wedstrijd en zijn supporters van FC Zwolle verplicht om gebruik te maken van een combiregeling met strenge politiebegeleiding. De wedstrijd vindt plaats in de eindfase van de competitie in de eerste divisie van het betaald voetbal. Voor beide clubs staan er op dit moment aanzienlijke sportieve belangen op het spel.

2.4. Om hun eisen kracht bij te zetten, hebben de politiebonden collectieve acties aangekondigd. Ook in de politieregio Fryslân zijn collectieve acties gepland. In het kader daarvan hebben de politiebonden op 28 maart 2012 een aanzegging gestuurd naar de korpschef. In deze aanzegging is onder meer vermeld:

"(…) Wij brengen u hierbij op de hoogte van ons besluit, gesteund door onze achterban, om op zondag 1 april 2012 een collectieve actie tot uitvoering te brengen. Daarbij houden wij rekening met het geldende recht en de bestaande jurisprudentie. Meer specifiek betekent dit dat wij de (politie)eenheden die betrokken zijn bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid rond de voetbalwedstrijd SC Cambuur - FC Zwolle zullen oproepen deel te nemen aan een actievergadering. Deze actievergadering zal plaatsvinden van 12.30 tot 17.00 uur. Ook leden van andere vakbonden en ongeorganiseerde politieambtenaren kunnen eigenstandig besluiten aan te sluiten bij de door ons georganiseerde collectieve actie. Concreet betekent dit dat de geplande voetbalwedstrijd niet mag rekenen op een volwaardige ondersteuning door politie-eenheden. (…)"

De actievergadering zal plaatsvinden in het hoofdbureau van politie aan de Holstmeerweg te Leeuwarden. Tijdens de vergadering zullen de betrokken politieambtenaren door vakbondbestuurders worden toegesproken over de gang van zaken rondom de onderhandelingen over een nieuwe CAO.

2.5. Een groep van ongeveer 80 supporters van SC Cambuur heeft op zondagochtend 1 april 2012 een "bierontbijt" in het centrum van Leeuwarden gepland, gevolgd door een "Corteo" (een optocht met vlaggen, fakkels en vuurwerk) om 13.30 uur vanuit de binnenstad naar het stadion van SC Cambuur. De "Corteo" vindt plaats onder politiebegeleiding.

2.6. Tussen rivaliserende supporters van SC Cambuur en van FC Zwolle hebben zich in het recente verleden diverse - gewelddadige - incidenten voorgedaan. Zo zijn er over en weer bussen met supporters van de tegenpartij met stenen bekogeld. In de afgelopen seizoenen heeft de burgemeester van Leeuwarden bij herhaling een noodbevel uitgevaardigd tijdens (nacompetitie)wedstrijden van SC Cambuur tegen FC Zwolle. Ook is er tijdens een wedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden, op 25 mei 2009, een bierfles uit het publiek naar de keeper van FC Zwolle gegooid, waarna de betreffende wedstrijd tijdelijk is stilgelegd. Gezien de beladen geschiedenis tussen de supporters van beide clubs mochten in 2010 supporters van beide clubs elkaars wedstrijden niet bezoeken.

2.7. De burgemeester van de gemeente Leeuwarden - korpsbeheerder van de Politieregio Fryslân - heeft bij de politie gevraagd om de inzet van 58 politieambtenaren ter gelegenheid van de 1 april 2012 te spelen wedstrijd. De korpschef heeft laten weten als gevolg van de door de politiebonden aangekondigde acties niet aan dit verzoek te kunnen voldoen. De omvang van de politie-inzet kan door deze acties namelijk niet worden gegarandeerd.

2.8. De korpsleiding van de politieregio Fryslân heeft op 29 maart 2012 een schriftelijke analyse aan de korpsbeheerder toegezonden in verband met de bedreigingen voor de openbare orde en veiligheid ter gelegenheid van de wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Zwolle van 1 april 2012. In deze dreigingsanalyse is onder meer vermeld:

"(…)

Internetsurveillance

Op de relevante Hooligan internet sites, fora en sociale media wordt heel veel gepost. Dit alles heeft te maken met de wedstrijd Cambuur - Zwolle. De sfeer op dit moment is dat supporters acties tegen politie zullen gaan nemen op het moment dat zij het werk neer leggen.

Aanvullende dreiging

Wat is de dreiging als deze wedstrijd gespeeld gaat worden zonder politie begeleiding?

Het is zeer waarschijnlijk dat risico supporters van Cambuur de supporters van de tegenpartij zullen gaan opzoeken wat zal leiden tot confrontaties. Zonder politie begeleiding kan de procedure van het aan- en afvoeren van de combibussen niet plaatsvinden. Hierdoor kunnen in een dergelijke situatie de bezoekende supporters het stadion niet begeleid binnen komen en verlaten, waardoor er ernstige ongeregeldheden te verwachten zijn.

Wat is de dreiging als de wedstrijd verboden wordt of anderzijds niet gespeeld gaat worden?

Het is zeer wel mogelijk dat als door de politieacties de burgemeester gedwongen is de wedstrijd op 1 april te verbieden er ongeregeldheden zullen ontstaan, die zich gaan richten tegen het bevoegd gezag, i.c. de burgemeester/gemeente dan wel de politie. In de voorbereiding van de harde kern van voetbalsupporters is er sprake van een Corteo, vooraf gegaan door een bierontbijt in café de Kleine Leeuwarder, Ruiterskwartier 55 te Leeuwarden. Deze optocht, die altijd beladen is, loopt risico uit te monden in ongeregeldheden in de binnenstad van Leeuwarden of rond het stadion van SC Cambuur.

Verder is van belang dat supporters de politie zullen zien als de veroorzaker van het verbod op de wedstrijd. Dat is complicerend voor de rol van de politie om jegens de supporters te kunnen optreden als handhaver van de openbare orde, met het risico dat supporters zich tegen de politie keren. Daardoor is onzeker of de veiligheid van de ingezette politieambtenaren en burgers kan worden gegarandeerd.

Ook als de wedstrijd niet wordt gespeeld is het noodzakelijk om extra politiepersoneel in te zetten ter voorkomen c.q. beteugelen van deze risico's.

(…)

Advies

Gezien de huidige dreigingsanalyse is inzet van de politie absoluut noodzakelijk in het kader van openbare orde en veiligheid. De wedstrijd kan niet zonder politie-inzet gespeeld worden. Verder wil ik nog opmerken dat het aflasten of verplaatsen van de wedstrijd niet betekent dat er geen risico's meer zijn voor de openbare orde en veiligheid. De politie zal nu als veroorzaker van het verbod op de wedstrijd worden gezien. (…)"

2.9. De Regionale Inlichtingen Dienst van de Politie Fryslân heeft op 29 maart 2012 een rapport openbare orde opgesteld, waarin zij een (aanvullende) dreigingsanalyse heeft weergegeven. In dit rapport is onder meer vermeld:

"Uit verkregen informatie is bekend geworden dat Cambuursupporters bezig zijn met het voorbereiden van acties gericht tegen de politie bij het niet door gaan van de wedstrijd Cambuur tegen Zwolle op zondag 1 april aanstaande. De supporters van Zwolle hebben aangegeven zich bij deze acties aan te sluiten en zijn bereid daarvoor op zondag 1 april naar Leeuwarden af te reizen en zich bij de Cambuursupporters te voegen. (…)"

2.10. De korpsbeheerder en de politiebonden hebben na de aankondiging van de collectieve actie geen overeenstemming kunnen bereiken over de inzet van politie-ambtenaren ter gelegenheid van de wedstrijd op 1 april 2012. De politiebonden zijn onder meer niet bereid gebleken om in te gaan op een voorstel om de acties te beperken tot de periode van 14.30 - 16.00 uur.

3. Het geschil

3.1. Politieregio Fryslân vordert - na wijziging van eis - dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:

primair:

(i) de politiebonden beveelt om de oproep tot het voeren van de acties, als gevolg waarvan de normale gang van zaken bij de Politieregio Fryslân wordt verstoord dan wel onderbroken, meer in het bijzonder de aangekondigde acties op zondag 1 april 2012, inhoudende deelname aan een actievergadering/ledenbijeenkomst van 12.30 tot 17.00 uur, in te trekken en hun medewerking aan het voeren daarvan en hun bijdrage daaraan te beëindigen;

(ii) de politiebonden beveelt om met onmiddellijke ingang, doch uiterlijk binnen twee uur na de uitspraak van de voorzieningenrechter, aan haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren bekend te maken dat de aangekondigde of reeds aangevangen acties onrechtmatig zijn en/of dat het haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren, niet is toegestaan op enigerlei wijze de acties (geheel dan wel gedeeltelijk) doorgang te laten vinden en/of dat de aangekondigde of reeds aangevangen acties onmiddellijk dienen te worden beëindigd en ook beëindigd dienen te blijven;

subsidiair:

een zodanige voorziening beveelt als hij in goede justitie rechtvaardig en nodig oordeelt;

primair en subsidiair:

1. de politiebonden hoofdelijk in de proceskosten veroordeelt, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en, indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans vanaf de veertiende dag na de datum van het vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening;

2. de politiebonden hoofdelijk veroordeelt in de na de uitspraak vallende kosten (nakosten), voor wat betreft het salaris van de advocaat (nasalaris) forfaitair berekend op € 131,00 zonder betekening en verhoogd met € 68,00 in geval van betekening, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans vanaf de veertiende dag na de datum van het vonnis, tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. De politiebonden voeren verweer, met conclusie tot afwijzing van de vorderingen van Politieregio Fryslân, onder veroordeling van Politieregio Fryslân in de kosten van het geding.

4. De beoordeling

4.1. Politieregio Fryslân legt - samengevat - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Gelet op de dreigende verstoring van de openbare orde en veiligheid op 1 april 2012 dient in het onderhavige geval het stakingsrecht van de betrokken politieambtenaren te worden ingeperkt, door een verbod op de aangekondigde collectieve acties. Inzet van politie bij de wedstrijd is blijkens de in dat verband opgestelde risicoanalyse noodzakelijk in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester van Leeuwarden heeft als korpsbeheerder gevraagd om de inzet van 58 medewerkers van de politie, aan welk verzoek de korpschef niet kan voldoen als gevolg van de aangekondigde stakingsacties. Afgelasting van de wedstrijd is volgens Politieregio geen veilig alternatief, omdat het dan waarschijnlijk is dat supporters elders een podium zullen gaan zoeken om hun frustraties over het afgelasten van de wedstrijd te uiten. Daarbij is het zeer goed mogelijk dat er ongeregeldheden ontstaan, die zich richten tot de burgemeester/gemeente of de politie. Ook voor deze situatie dient er extra politiepersoneel te worden ingezet, in totaal 40 personen. Een dergelijke - kleinere - inzet kan evenmin worden gegarandeerd bij het doorgaan van de aangekondigde acties. Gebleken is dat supporters van SC Cambuur bezig zijn met het voorbereiden van acties, gericht tegen de politie, bij het niet doorgaan van de wedstrijd en dat supporters van FC Zwolle hebben aangegeven zich bij deze acties aan te zullen sluiten. Te verwachten valt dat supporters misbruik zullen maken van een situatie waarin er een gebrek aan toezicht en ordehandhaving is. Hierdoor komen de rechten van burgers in gevaar en kan de bescherming van burgers niet voldoende worden gewaarborgd. Bedacht dient daarbij te worden dat het lastig in te schatten is waar eventuele incidenten zich zullen voordoen, waardoor de situatie lastig beheersbaar kan worden. Politieregio Fryslân wijst er voorts op dat uitstel van de wedstrijd - gelet op de grote sportieve belangen van beide clubs op dit moment - extra risico's meebrengt voor de (eventuele) inhaalwedstrijd. De aangekondigde stakingsacties hebben bovendien een verstorend effect op de loop van de voetbalcompetitie vanwege de verstoring van het uit-/thuisritme. Zowel SC Cambuur, FC Zwolle als de KNVB zullen - als derden - dan ook hinder en schade van de aangekondigde acties ondervinden. De door de politiebonden toegezegde veiligheidsgaranties bieden naar de mening van Politieregio Fryslân onvoldoende waarborgen voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

4.2. Het verweer van de politiebonden kan als volgt worden samengevat. De politiebonden stellen dat zij in redelijkheid tot de aangekondigde collectieve acties hebben kunnen overgaan. Ook collectieve acties die gericht zijn tegen overheidsbeleid, vallen onder de dekking van artikel 6 lid 4 ESH. Er dient volgens de politiebonden behoedzaam te worden omgegaan met het aannemen van een inperking van het stakingsrecht. De aangekondigde staking dient als proportioneel te worden aangemerkt. Ter onderbouwing daarvan verwijzen zij onder meer naar een uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 14 december 2007 (JAR 2008, 7), in welke zaak de betreffende politiebonden hadden aangekondigd om collectieve acties te voeren ter gelegenheid van een tweetal voetbalwedstrijden met een hoog risico. In die zaak is geoordeeld dat de openbare orde en veiligheid (voldoende) door de bonden waren gegarandeerd en is het gevraagde verbod op het voeren van collectieve acties afgewezen. Het begeleiden van voetbalwedstrijden is volgens de politiebonden geen kerntaak van de politie. Voorts stellen de politiebonden dat de Politieregio Fryslân onvoldoende heeft onderbouwd dat de openbare orde en veiligheid in gevaar dreigen te komen. Er zijn geen concrete aanwijzingen voor supportersgeweld. Bovendien, als dat risico al bestaat, dan ligt het op de weg van de burgemeester om de wedstrijd af te gelasten. De politiebonden betwijfelen of, zoals Politieregio Fryslân stelt, bij afgelasting van de wedstrijd extra politie-inzet nodig is. De korpschef heeft namelijk in eerder stadium aangegeven dat de politiemensen die deelnemen aan de collectieve actie vrij gepland zullen worden, zodat deze mensen in hun eigen tijd actie kunnen voeren. Deze politiemensen zijn dan ook niet beschikbaar voor noodhulp. Hiermee neemt het korps de eigen dreigingsanalyse niet serieus. De politiebonden zijn van mening dat de kans op ongeregeldheden bij het afgelasten van de wedstrijd niet groot is. Het door de Politieregio Fryslân in die situatie verwachte supportersgeweld is buitenproportioneel opgeblazen. Overigens is volgens de politiebonden ook voor die situatie noodhulp gegarandeerd. Dat een eventuele inhaalwedstrijd voor extra risico's voor openbare orde en veiligheid zou kunnen leiden, is niet onderbouwd. Indien kwaadwillende supporters het stakingsrecht van politieambtenaren kunnen frustreren, dan wordt het stakingsrecht illusoir. Het stakingsrecht van de politieambtenaren gaat in dit geval ook boven de belangen van SC Cambuur, FC Zwolle en de KNVB bij een ongestoord verloop van de voetbalcompetitie.

4.3. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt.

4.4. Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen ligt naar het oordeel van de voorzieningenrechter besloten in de aard van de vorderingen, die ertoe strekken om de handhaving van de openbare orde en veiligheid - waarmee de politie is belast - in Leeuwarden op 1 april a.s. in voldoende mate te kunnen waarborgen.

4.5. Het recht op het voeren van collectieve acties van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden, waaronder begrepen het stakingsrecht, wordt in beginsel beheerst door de bepalingen van het Europees Sociaal Handvest (ESH).

De voorzieningenrechter overweegt dat op grond van artikel 6 lid 4 ESH (herzien) collectieve acties van werknemers tegen de werkgever zijn toegestaan. In artikel 6 aanhef en onder lid 4 van het ESH (herzien) wordt het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden op collectief optreden erkend in gevallen van belangengeschillen met werkgevers, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Wordt een collectieve actie gedekt door voormeld artikel, dan brengt dat mee dat deze in beginsel moet worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling erkende grondrecht, ondanks de met haar beoogde en op de koop toe genomen schadelijke gevolgen voor de bestaakte werkgever en derden. Het stakingsrecht geldt óók voor (politie)ambtenaren.

4.6. Het stakingsrecht kan onder bijzondere omstandigheden worden ingeperkt. Die omstandigheden moeten zwaarwegend zijn, zoals aangeduid in artikel G lid 1 van het ESH (herzien), zoals de bescherming van de openbare orde en de (nationale) veiligheid, naar doel, vorm en gevolgen. Daarbij geldt als maatstaf dat moet kunnen worden vastgesteld dat de staking, gelet op de zorgvuldigheid die krachtens art. 6:162 BW in het maatschappelijk verkeer in acht moet worden genomen ten aanzien van de persoon en de goederen van anderen, in zodanige mate inbreuk maakt op de in het eerste lid van artikel G lid 1 ESH (herzien) aangewezen rechten van derden of algemene belangen dat beperkingen, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk zijn. Onbeperkte uitoefening van het grondrecht is dan jegens allen die daarvan schade ondervinden, onrechtmatig, ook jegens de werkgever. Of zulks het geval is, is een vraag van proportionaliteit die slechts kan worden beslist door - met inachtneming van alle in het debat van partijen betrokken, voor het gegeven geval kenmerkende omstandigheden in onderling verband en samenhang - de bij de uitoefening van het grondrecht betrokken belangen af te wegen tegen die, waarop inbreuk wordt gemaakt (vgl. HR 21 maart 1997, JAR 1997/70).

4.7. Tussen partijen is in confesso dat de aangekondigde staking een belangengeschil betreft als bedoeld in artikel 6 lid 4 ESH (herzien) en dat de politiebonden de procedureregels voor het uitroepen van de staking in acht hebben genomen. In zoverre moet de staking als rechtmatig worden beschouwd. De vraag die in dit geding centraal staat, is of de politiebonden, bij afweging van alle belangen, in redelijkheid tot de aangekondigde acties hebben kunnen komen, met andere woorden: of deze acties als proportioneel moeten worden beschouwd.

4.8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft het begeleiden van een voetbalwedstrijd als zodanig geen "essentiële dienstverlening" van de politie. Dat is echter anders waar het gaat om het handhaven van de openbare orde en veiligheid in het algemeen, hetgeen als een kerntaak van de politie moet worden beschouwd. Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat het enkele feit dat een voetbalwedstrijd, bij gebreke van (voldoende) politiebegeleiding vanwege een collectieve actie van politieambtenaren niet kan doorgaan, geen grond oplevert voor inperking van het stakingsrecht van de betrokken politieambtenaren. Naar voorlopig oordeel heeft de Politieregio Fryslân echter voldoende aannemelijk gemaakt dat het zonder (voldoende) politiebegeleiding uitvoeren van de voetbalwedstrijd SC Cambuur - FC Zwolle onaanvaardbare risico's voor de openbare orde en veiligheid met zich brengt. De aanduiding risicowedstrijd C (de hoogste categorie) is niet (voldoende) weersproken door de politiebonden, en dat geldt evenzeer voor de uitgebreid onderbouwde risicoanalyse die door de politie is opgesteld en waaruit volgt dat er zonder (voldoende) politiebegeleiding ernstige ongeregeldheden te verwachten zijn tussen rivaliserende supporters van de beide clubs.

4.9. Een door de burgemeester van Leeuwarden uit te vaardigen verbod op het spelen van de wedstrijd zou de risico's voor de openbare orde en veiligheid kunnen beteugelen. Het treffen van een dergelijke maatregel is in de thans voorliggende, specifieke situatie naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter geen behoorlijk alternatief, omdat de voor deze situatie opgestelde risicoanalyse eveneens een onaanvaardbaar risico voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid inhoudt. Die risicoanalyse - waaruit volgt dat er bij afgelasting ongeregeldheden te verwachten zijn die zich zullen richten tot het bevoegd gezag - is door de politiebonden onvoldoende gemotiveerd weersproken.

4.10. Resteert nog de vraag of de veiligheidsgaranties zoals die door de politiebonden zijn genoemd voldoende tegemoet komen aan de te verwachten risico's ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. Die vraag dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter ontkennend te worden beantwoord. De betreffende veiligheidsgaranties zijn te algemeen geformuleerd en bieden naar voorlopig oordeel dan ook geen voldoende waarborg voor de mogelijkheid om de wedstrijd door te laten gaan zonder begeleiding en met achtervang. Dat geldt temeer bij afgelasting, waar deze risico's - naar voldoende is onderbouwd en onvoldoende is weersproken - onbeheersbaar zouden kunnen zijn.

4.11. Alles overziende, komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat zowel in de situatie dat de wedstrijd doorgaat als in de situatie dat de wedstrijd wordt afgelast, zodanig grote problemen voor de openbare orde en veiligheid zijn te verwachten dat de door de politiebonden aangekondigde actie als disproportioneel en daarmee onrechtmatig moet worden beschouwd. Zulks is naar voorlopig oordeel voldoende reden voor het maken van een inbreuk op het collectieve actierecht van de politieambtenaren c.q. de politiebonden, ter bescherming van de in artikel G lid 1 ESH genoemde belangen, in het bijzonder de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het gevraagde verbod zal dan ook - zij het in iets andere bewoordingen - worden toegewezen, met hoofdelijke veroordeling van de politiebonden, als de in het ongelijk te stellen partij, in de kosten van dit geding, zoals hierna in het dictum te melden. Onder de kostenveroordeling vallen tevens de gevorderde nakosten en wettelijke rente.

4.12. De gevorderde uitvoerbaar verklaring op de minuut zal worden afgewezen, nu Politieregio Fryslân - voor wie terstond na het wijzen van de uitspraak de grosse van het verkorte vonnis beschikbaar is - daarbij geen belang heeft.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt de politiebonden

I. de oproep tot het voeren van de Acties, als gevolg waarvan de normale gang van zaken bij de Politieregio Fryslân wordt verstoord dan wel wordt onderbroken, te weten de aangekondigde Acties op zondag 1 april 2012, inhoudende deelname aan een actievergadering/ledenbijeenkomst van 12.30 tot 17.00 uur, in te trekken en hun medewerking aan het voeren daarvan en hun bijdrage daaraan te beëindigen;

II. vóór vrijdag 30 maart 2012 te 23.30 uur aan haar leden, dan wel betrokken

politieambtenaren bekend te maken dat de aangekondigde of reeds aangevangen Acties door de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden onrechtmatig zijn geoordeeld en dat het de leden van de politiebonden, dan wel de betrokken politieambtenaren niet is toegestaan op enigerlei wijze de Acties (geheel dan wel gedeeltelijk) doorgang te laten vinden en dat de aangekondigde of reeds aangevangen Acties onmiddellijk dienen te worden beëindigd en ook beëindigd dienen te blijven;

veroordeelt de politiebonden hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak vastgesteld op € 575,-- aan vast recht en € 816,-- als tegemoetkoming in het salaris van de advocaat, te voldoen binnen veertien dagen na deze uitspraak en, indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de veertiende dag na deze uitspraak, tot aan de dag van de algehele voldoening;

en veroordeelt de politiebonden eveneens hoofdelijk in de na deze uitspraak vallen kosten (nakosten), voor wat betreft het salaris van de advocaat (nasalaris) forfaitair berekend op € 131,-- zonder betekening van dit vonnis en verhoogd met € 68,-- in geval van betekening, te voldoen binnen veertien dagen na deze uitspraak en, indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de veertiende dag na deze uitspraak, tot aan de dag van de algehele voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren;

en wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Tangenberg en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2012, in tegenwoordigheid van mr. M. Postma als griffier.

fn 343