Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2012:BV8024

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
01-03-2012
Datum publicatie
07-03-2012
Zaaknummer
17/929001-11 VEV
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezitten en verspreiden van kinderporno. De door de raadsman betwiste opzet acht de rechtbank wel bewezen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte kennelijk keer op keer een wilsbesluit genomen en bewust gekozen om kinderporno te onvangen en te verzenden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/929001-11

verkort vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 1 maart 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 16 februari 2012.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. T. van der Goot, advocaat te Leeuwarden.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 10 november 2008 tot 13 april 2011 te Buitenpost in de gemeente Achtkarspelen, in elk geval in Nederland, één of meermalen 4414 en/of (aldus) een (groot) aantal in elk geval een of meer afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) te weten een of meer computers en/of hard-disks en/of cd-roms en/of dvd's en/of USB-sticks, bevattende 4414 en/of (aldus) een (groot) aantal in elk geval een of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele

gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma en/of gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Geldigheid van de dagvaarding

De raadsman heeft gesteld dat de tenlastelegging te algemeen en niet voldoende concreet van aard is en dat om die reden de dagvaarding nietig moet worden verklaard.

De rechtbank verwerpt dit verweer.

In de tenlastelegging zijn de seksuele gedragingen met/door minderjarigen die op de ten laste gelegde 4414 afbeeldingen (zouden) zijn weergegeven, gespecificeerd en verfeitelijkt door een algemene omschrijving van zes verschillende seksuele gedragingen. De rechtbank is van oordeel dat de algemene omschrijving van deze verschillende seksuele gedragingen dusdanig specifiek en feitelijk is, dat voldaan is aan de binnen het recht geldende maatstaven. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat ter terechtzitting is gebleken dat verdachte begreep waartegen hij zich had te verdedigen.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een werkstraf van 200 uren, subsidiair 100 dagen vervangende hechtenis, zulks met aftrek van de tijd die door verdachte in voorarrest is doorgebracht;

- oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht, ook als dit inhoudt het voortzetten van de behandeling bij de AFP of soortgelijke instelling.

Bespreking verweren

Ten aanzien van het verspreiden:

De raadsman heeft bepleit dat voor het verspreiden de vereiste opzet ontbreekt. Hij stelt daartoe dat enkel ten aanzien van de film met als titel "[titel]" het erop lijkt dat verdachte deze beschikbaar heeft gesteld aan andere gebruikers van [site] maar dat -nu het slechts om 1 bestand gaat- niet gesproken kan worden van verspreiden in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Verdachte heeft verklaard dat hij op internet films en afbeeldingen van jongens die seks hadden, heeft gedownload op de harde schijf van zijn computer. De leeftijden van die jongens waren volgens verdachte 16 jaar en ouder. Deze afbeeldingen en films werden door verdachte opgeslagen in mappen op de harde schijf op zijn computer. Door middel van het bestandsuitwisselingsprogramma [site], waar verdachte opereerde met de username [username 1], gaf verdachte gebruikers van [site] toegang tot voornoemde afbeeldingen en films, waarna deze gebruikers deze afbeeldingen en films desgewenst konden uploaden en op deze wijze op de harde schijf van hun eigen computer of andere digitale gegevensdragers konden opslaan. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij wel honderden kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid, zowel via [site] als via MSN, waarop kinderen stonden afbeeld van 16 jaar en ouder.

Uit onderzoek is gebleken dat verdachte via [site], waarbij hij zich bediende van zijn username [username 1], een film genaamd "[titel]" heeft aangeboden aan een persoon met de username [username 2]. Het betrof hier een kinderpornografische film van twee jongens, die vermoedelijk jonger zijn dan 16 jaar.

Verdachte heeft verklaard dat het mogelijk kan zijn dat hij deze film in zijn bezit heeft gehad en dat het eveneens mogelijk is dat hij deze film heeft gedeeld met de persoon met username [username 2].

Ten slotte heeft verdachte verklaard dat hij via het chatprogramma MSN seksfoto's en -films heeft gedownload van jongens, waarbij hij vroeg om dergelijke bestanden van jongens tussen 14 en 18 jaar. Daarnaar gevraagd heeft verdachte verklaard dat hij dergelijke afbeeldingen en films ook wel aan andere chatters heeft laten zien, waarbij de leeftijd van de jongens die afgebeeld waren, soms ook wel onder 16 jaar lag. De rechtbank acht het daarom voldoende aannemelijk dat verdachte de opzet had op het verspreiden van kinderporno.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zowel door middel van het bestandsuitwisselingsprogramma [site] als het chatprogramma MSN meerdere afbeeldingen en filmbestanden, waarvan is vastgesteld dat het om kinderporno gaat, heeft uitgewisseld met gebruikers van voornoemde programma's en aldus opzettelijk kinderporno heeft verspreid. Het verweer van de raadsman wordt verworpen.

Ten aanzien van het gewoonte maken van het plegen van het misdrijf omschreven in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht:

Door de raadsman is bepleit dat niet van het gewoonte maken in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht kan worden gesproken en heeft daartoe betoogd dat er in casu geen sprake is van stelselmatigheid.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Vast staat dat verdachte zich in de ten laste gelegde periode meermalen schuldig heeft gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Verdachte heeft verklaard dat hij als gebruiker van het bestandsuitwisselingsprogramma [site] elke andere gebruiker accepteerde die bestanden met hem wilde uitwisselen.

Ten aanzien van het chatprogramma MSN heeft verdachte verklaard dat hij in contact kwam met chatters die net als verdachte een voorkeur hadden voor seksfoto's en -films waarin jongens tussen 14 en 18 jaar oud naakt poseerden en/of seksuele handelingen verrichtten, waarna hij met deze chatters deze bestanden uitwisselde.

Verdachte heeft -zowel ten aanzien van [site] als MSN- naar het oordeel van de rechtbank kennelijk keer op keer een wilsbesluit genomen en bewust ervoor gekozen om kinderporno te ontvangen en te verzenden. De rechtbank acht het daarom voldoende aannemelijk dat verdachte telkens de intentie had het voornoemde strafbare feit te begaan.

Mede gelet op de grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal en de lange periode waarbinnen de strafbare feiten hebben plaatsgevonden, is de rechtbank van oordeel dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van het misdrijf omschreven in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Het verweer van de raadsman wordt verworpen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 10 november 2008 tot 13 april 2011 te Buitenpost in de gemeente Achtkarspelen, meermalen 4414 afbeeldingen en gegevensdragers te weten een computer en hard-disks, en cd-roms en USB-stick, bevattende 4414 afbeeldingen, heeft verspreid en in bezit gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en vaginaal en anaal penetreren met de penis en vingers en een voorwerp en de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon door een ander persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en vingers en een voorwerp en de mond/tong

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen en de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en vingers/hand en een voorwerp en de mond/tong

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen en de borsten van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en vingers/hand en een voorwerp en de mond/tong

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed en opgemaakt zijn en in een omgeving en met een voorwerp en in een erotisch getinte houding poseren die niet bij hun leeftijd passen en waarbij deze personen zich vervolgens in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en waarna door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van deze personen en de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

en

het masturberen boven/bij en ejaculeren op het lichaam van een personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

en

het houden van een stijve penis bij/naast het gezicht/lichaam van een personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit de justitiële documentatie en het reclasseringsadvies;

- de vordering van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van grote hoeveelheden kinderpornografische afbeeldingen. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan de verspreiding van kinderpornografische afbeeldingen

Het betreft hier een ernstig feit. Het is algemeen bekend dat om dergelijke afbeeldingen te kunnen vervaardigen kinderen over de hele wereld misbruikt worden, waarbij kinderen veelal onherstelbare schade oplopen. Kinderen dienen hiertegen beschermd te worden.

Bij haar beslissing over de op te leggen straf houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte een blanco strafblad heeft. Voorts houdt de rechtbank er ten gunste van verdachte rekening mee dat verdachte zich in het kader van de door de rechter-commissaris opgelegde schorsingsvoorwaarden onder behandeling heeft gesteld van de AFP. De Reclassering acht het noodzakelijk dat verdachte onder reclasseringstoezicht komt te staan en dat verdachte de behandeling bij de AFP blijft volgen en afmaakt.

De rechtbank acht, alles overwegende, conform de eis van de officier van justitie oplegging van een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden. Aan de voorwaardelijke straf zal de rechtbank reclasseringstoezicht verbinden en een behandelverplichting bij de AFP.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE:

Verklaart de dagvaarding geldig.

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een werkstraf, bestaande uit het verrichten van 200 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 100 dagen zal worden toegepast.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren per dag inverzekeringstelling/voorlopige hechtenis.

Een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

Bepaalt, dat deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

a. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

b. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

Stelt als bijzondere voorwaarde, dat de veroordeelde:

- zich bij het ingaan van de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland te Leeuwarden;

- ervoor zorgt dat hij gedurende de proeftijd bereikbaar is voor deze reclasseringsinstelling;

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens genoemde reclasseringsinstelling, ook als dit inhoudt het voortzetten van de behandeling bij de AFP of soortgelijke instelling.

Draagt genoemde reclasseringsinstelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.R. de Vries, voorzitter, mr. G.C. Koelman en mr. M. Sanna, rechters, bijgestaan door L. Palstra, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 1 maart 2012.