Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BU3389

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
01-11-2011
Datum publicatie
04-11-2011
Zaaknummer
AWB 08/1363
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep ter zitting ingetrokken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2011/2727
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, belastingkamer

procedurenummer: AWB 08/1363

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 1 november 2011 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

gemachtigde [gemachtigde eiseres],

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen,

verweerder,

gemachtigde [gemachtigde verweerder].

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2004 een aanslag (aanslagnummer [nummer]) vennootschapsbelasting opgelegd, berekend naar een belastbaar bedrag van nihil. Tevens is bij beschikking het verlies vastgesteld op € 8.258.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 6 mei 2008 de aanslag gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 16 juni 2008, per fax op dezelfde dag ontvangen bij de rechtbank op, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 december 2009 te Leeuwarden.

Partijen zijn daar vertegenwoordigd door hun gemachtigden.

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat bij brief van 22 juni 2010 aan partijen is gezonden.

Het gerechtshof Leeuwarden heeft in zijn uitspraak van 25 oktober 2011 onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2011 (LJN BT2297) zijn griffier gelast het dossier toe te zenden aan de rechtbank, zodat zij haar beslissing over de intrekking van het beroep alsnog in een uitspraak kan neerleggen.

Motivering

1.1 In voormeld proces-verbaal van de zitting is onder meer vastgelegd:

"Zaken [eiseres].

Eiser trekt de beroepen inzake de aanslagen vennootschapsbelasting 2003 en 2004 met procedurenummers 08/1362 en 08/1363 in.".

1.2 Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat eiseres het beroep ter zitting rechtsgeldig heeft ingetrokken en dat het beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. J.W. Keuning, rechter, in tegenwoordigheid van mr. H.J. Haanstra, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 1 november 2011.

w.g. H.J. Haanstra

w.g. J.W. Keuning

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden (belastingkamer), Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.