Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BT7091

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
07-10-2011
Datum publicatie
10-10-2011
Zaaknummer
AWB 11/214
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 29b van de Ziektewet. Datum indiensttreding. Bedoeling wetgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

procedurenummer: AWB 11/214

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 oktober 2011 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

Stichting ziekenhuis "Nij Smellinghe",

gevestigd te Drachten,

eiseres (hierna: het ziekenhuis),

gemachtigde: mr. H.J. Funke, advocaat te Leeuwarden,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

verweerder (hierna: het Uwv),

gemachtigde: mr. F.H.M.A. Swarts, werkzaam bij het Uwv te Leeuwarden.

Procesverloop

Bij brief van 8 december 2010 heeft het Uwv het ziekenhuis mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de toepassing van artikel 29b van de Ziektewet (ZW) ten aanzien van haar werknemer [A]. Tegen dit besluit heeft het ziekenhuis beroep aangetekend. Op gronde van artikel 8:26, eerste lid, van de Awb is [A] door de rechtbank in de gelegenheid gesteld als partij aan het geding deel te nemen. Zij heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De zaak is behandeld ter zitting van de rechtbank, gehouden op 13 september 2011. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Tevens is verschenen [B], personeelsadviseur van het ziekenhuis. [A] is niet verschenen.

Motivering

Feiten

1.1 [A] is op 27 maart 2001 als verpleegkundige in dienst getreden van het ziekenhuis. Over de periode van 21 augustus 2003 tot 1 november 2005 heeft [A] een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) genoten. Per 1 februari 2009 is het dienstverband tussen [A] en het ziekenhuis beëindigd, in verband met een door haar aanvaarde dienstbetrekking bij het Antoniusziekenhuis te Sneek. Per 1 mei 2009 is [A] opnieuw in dienst getreden van het ziekenhuis.

1.3 Op 2 augustus 2010 en, na een onsuccesvolle werkhervatting, opnieuw op 16 augustus 2010 heeft [A] zich ziek gemeld. Bij besluit van 13 oktober 2010 is aan [A] ziekengeld op de grond dat zij niet voldoet aan de voorwaarde dat zij binnen vijf jaar na indiensttreding bij het ziekenhuis ziek is geworden. Bij het bestreden besluit is deze beslissing gehandhaafd. Het Uwv is van mening dat er tussen [A] en het ziekenhuis per 1 mei 2009 geen (nieuwe) dienstbetrekking is ontstaan. Hiermee is gegeven dat de in dit geval geldende vijfjaarstermijn als bedoeld in artikel 29b van de ZW is overschreden.

Beoordeling van het geschil

2.1 Op grond van artikel 29b van de ZW heeft een werknemer gedurende een periode van vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking recht op een ZW-uitkering indien hij onmiddellijk voorafgaande aan zijn dienstbetrekking aan te merken is als een werknemer met beperkingen.

2.2 De rechtbank dient antwoord te geven op de vraag of sprake is van een nieuwe dienstbetrekking van [A] bij het ziekenhuis per 1 mei 2009. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend.

2.3 De rechtbank stelt voorop dat uit de wetsgeschiedenis van artikel 29b van de ZW blijkt dat dit artikel tot doel heeft de herintreding in het arbeidsproces te bevorderen van arbeidsgehandicapten, die door hun arbeidshandicap buiten het arbeidsproces zijn geraakt. Het artikel beoogt met de garantie van ziekengeld gedurende een aantal jaren na aanvang van de dienstbetrekking, werkgevers over de streep te trekken deze arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

2.4 Ter zitting heeft [B] duidelijk gemaakt dat de opzegging van het dienstverband per 1 februari 2009 door [A] geen verband hield met haar medische situatie, maar dat zij vrijwillig ontslag heeft genomen en in dienst in getreden van het Antoniusziekenhuis vanwege de kortere reistijd tussen haar woonadres in Sneek en de locatie van het Antoniusziekenhuis. De rechtbank concludeert hieruit dat de medische situatie van [A] geen rol heeft gespeeld bij de wisseling van werkgever. Ter zitting is verder duidelijk geworden dat het dienstverband over de periode van 27 maart 2001 tot 1 februari 2009 en het huidige dienstverband vanaf 1 mei 2009 beide zien op werkzaamheden als verpleegkundige obstetrie en gynaecologie.

2.5 Gelet op het voorgaande, is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de tekst en de strekking van artikel 29b van de ZW in het onderhavige geval geen sprake is van de aanvang van een nieuwe dienstbetrekking per 1 mei 2009 in de zin van artikel 29b van de ZW. Het Uwv heeft dan ook terecht aan [A] ziekengeld geweigerd. Steun voor deze opvatting vindt de rechtbank in de uitspraak van 29 juli 2010 van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, LJN: BN4046.

2.6 Het beroep is opgegrond.

Proceskosten

3.1 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door mr. E.M. Visser, rechter, in tegenwoordigheid van mr. J.R. Leegsma als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 7 oktober 2011.

w.g. J.R. Leegsma

w.g. E.M. Visser

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat voor partijen het rechtsmiddel hoger beroep open. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in art. 6:13 juncto 6:24 Awb.

Indien u daarvan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak een brief (beroepschrift) alsmede een afschrift van deze uitspraak te zenden aan:

de Centrale Raad van Beroep

Postbus 16002

3500 DA Utrecht

In het beroepschrift vermeldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt.