Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5799

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
25-08-2011
Datum publicatie
25-08-2011
Zaaknummer
17/880193-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kinderporno, ontuchtige handelingen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 251
Wetboek van Strafrecht 246
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/880193-11 VON

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 25 augustus 2011 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

thans gedetineerd in P.I. Noord, De Grittenborgh te Heerenveen, Kinholtsweg 7.

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 11 augustus 2011.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H.C.L. Crozier, advocaat te Sneek.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011, te

Joure althans in de gemeente Skarsterlan en/of te Heerenveen althans in de

gemeente Heerenveen, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een

(groot aantal) afbeelding(en), te weten [aantal] foto('s) en/of [aantal] film(s)

en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een

computer en/of een aantal geheugenkaarten (onder meer uit een gsm telefoon)

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

[omschrijving gedraging]

en/of

[omschrijving gedraging]

en/of

-[omschrijving gedraging]

en/of

[omschrijving gedraging]

en/of

[omschrijving gedraging]

en/of

-[omschrijving gedraging]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011 te

Joure althans in de gemeente Skarsterlan en/of te Heerenveen althans in de

gemeente Heerenveen, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een

aantal afbeelding(en), te weten ongeveer [aantal] foto's en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een computer en/of

een sd geheugenkaart van een gsm) in bezit heeft gehad en/of vervaardigd

en/of hiervan ongeveer [aantal foto's], althans een aantal, heeft verspreid (door

het verzenden van e-mail en/of via Messenger MSN en/of via het programma

Giga-tribe)

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

[omschrijving gedraging]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011

meermalen althans eenmaal te Joure althans in de gemeente Skarsterlân en/of te

Heerenveen althans in de gemeete Heerenveen in elk geval in Nederland, door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) een of meer jongens waarvan verdachte de

voetbaltrainer was, heeft gedwongen tot het dulden van een of meer ontuchtige

handeling(en), bestaande uit:

-het met zijn mobiele telefoon maken van foto's van die jongens en/of

-waarbij die jongens zich geheel of gedeeltelijk naakt onder de douche of in

de kleedkamer van een sportgelegenheid bevonden en/of

-waarbij verdachte al dan niet nadrukkelijk de blote geslachtsdelen van die

jongens in beeld heeft gebracht,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte onverhoeds

en/of heimelijk met zijn mobiele telefoon foto's heeft gemaakt van de geheel

of gedeeltelijk naakte lichamen van die jongens en/of waarbij al dan niet

nadrukkelijk de blote geslachtsdelen in beeld zijn gebracht;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011 te

Joure althans in de gemeente Skarsterlan en/of te Heerenveen althans in de

gemeente Heerenveen, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een

aantal afbeelding(en), te weten ongeveer [aantal foto's] en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een computer en/of

een sd geheugenkaart van een gsm) heeft

vervaardigd en/of in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt en/of

zulks terwijl die personen zich in de douchegelegenheid en/of de kleedkamer

van een school bevonden en/of en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de

uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in

beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar

seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011

meermalen, althans eenmaal te Heerenveen althans in de gemeete Heerenveen in

elk geval in Nederland, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een of meer jongens

waarvan verdachte de voetbaltrainer was, heeft gedwongen tot het dulden van

een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

-het met zijn mobiele telefoon maken van foto's van die jongens en/of

-waarbij die jongens zich geheel of gedeeltelijk naakt onder de douche of in

de kleedkamer van een school bevonden en/of

-waarbij verdachte al dan niet nadrukkelijk de blote geslachtsdelen van die

jongens in beeld heeft gebracht,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte onverhoeds

en/of heimelijk met zijn mobiele telefoon foto's heeft gemaakt van de geheel

of gedeeltelijk naakte lichamen van die jongens en/of waarbij al dan niet

nadrukkelijk de blote geslachtsdelen in beeld zijn gebracht;

4.

hij op in omstreeks de periode van 1 juli 2009 tot en met 25 april 2011 te

Heerenveen, meermalen, althans eenmaal, ontucht heeft gepleegd met de aan zijn

zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [naam],

geboren op [geboortedatum], immers heeft hij

-de billen (over de kleding heen) van die [naam] gestreeld, althans

aangeraakt en/of

-die [naam] opgetild waarbij die [naam] naakt was en/of waarbij

hij die [naam] op een dusdanige wijze heeft opgetild dat hij de blote penis

van die [naam] aanraakte.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- vrijspraak van het onder 4. ten laste gelegde ten aanzien van het tweede gedachtestreepje;

- veroordeling voor het onder 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren;

- oplegging van de bijzondere voorwaarden van verplicht reclasseringstoezicht, ook indien dit ambulante behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie (AFP) inhoudt en een locatieverbod voor plaatsen waar jongeren onder de 16 jaar samenkomen;

- oplegging van de bijkomende straf van ontzetting uit de onderwijsbevoegdheid voor de maximale periode van vijf jaren vanaf het moment dat de straf ten uitvoer wordt gelegd;

- onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen harde schijf;

- verbeurdverklaring van de in beslag genomen computer en telefoontoestellen.

Beoordeling van het bewijs

Bezit enz. van kinderpornografische afbeeldingen

Aan verdachte is, kort gezegd, tenlastegelegd: het een gewoonte maken van het bezitten, vervaardigen en verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van strafrecht (Sr.).

Het bezitten (enz.) van dergelijke afbeeldingen is blijkens de tekst van artikel 240b Sr. strafbaar, als zij een seksuele gedraging weergeven, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 240b Sr. en daarop aansluitende internationale verdragen beoogt de wetgever met de strafbaarstelling de mensenhandel in de vorm van seksuele exploitatie door seksueel misbruik van minderjarigen tegen te gaan.1

Van een seksuele gedraging als bedoeld in artikel 240b Sr. is blijkens de wetsgeschiedenis2 en de doctrine3 sprake ingeval van:

1. Seksuele gedragingen die als strafbare feiten in de zin van de artikelen 242 e.v. Sr. kunnen worden beschouwd;

2. Seksuele gedragingen als bedoeld onder 1., waarbij blijkens de afbeelding uitsluitend een minderjarige is betrokken;

3. Het aannemen door de afgebeelde persoon van een zodanige, als seksuele gedraging te kwalificeren, houding dat moet worden aangenomen dat deze in die houding is gebracht, bijvoorbeeld doordat de nadruk wordt gevestigd op de erotogene zone van het lichaam;

4. Afbeeldingen van geheel of gedeeltelijk naakte minderjarigen van een zodanig karakter en in een zodanige context dat zij kennelijk het gevolg is van seksuele exploitatie van de minderjarige. Het gaat hierbij om afbeeldingen die in het algemeen niet een seksuele gedraging inhouden, maar die door de onnatuurlijke context of ambiance waarin de afbeelding is vervaardigd, het karakter van die gedraging krijgen. Dat een dergelijke afbeelding kennelijk is gericht op het seksueel prikkelen van anderen of daartoe geschikt is, kan een aanwijzing zijn dat het om een seksuele gedraging als hier bedoeld gaat, maar het enkele feit dat de afbeelding de toeschouwer seksueel prikkelt of daartoe geschikt is, maakt haar op zichzelf nog niet tot een afbeelding met een seksuele gedraging.

Een argument voor deze uitleg schuilt ook in het zogeheten lex certa-beginsel. Het moet voor de burger duidelijk zijn aan welke norm hij zich moet houden: de strafbaarheid van een gedraging mag niet afhankelijk zijn van het gevoel dat een afbeelding bij de beschouwer oproept, maar behoort ontleend te worden aan de afbeelding zelf.

De rechtbank heeft door eigen waarneming ter terechtzitting vastgesteld dat een aantal van de onder verdachte inbeslaggenomen afbeeldingen moet worden beschouwd als afbeeldingen van seksuele gedragingen die strafbare feiten in de zin van de artikelen 242 e.v. Sr. opleveren en waarbij telkens tenminste één persoon is afgebeeld die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt. Deze afbeeldingen hebben daarom een strafbaar karakter.

Ten aanzien van de afbeeldingen van minderjarige jongens onder de douche of in de kleedruimte, die verdachte naar eigen zeggen op school en bij de voetbalvereniging

heeft gemaakt geldt het volgende. Die afbeeldingen, waarvan de rechtbank door eigen waarneming ter terechtzitting kennis heeft genomen, laten geen seksuele gedraging zien als hierboven bedoeld. Het staat vast dat het bij die afbeeldingen gaat om foto's van minderjarige jongens. Tevens staat vast dat zij geheel ontkleed zijn afgebeeld. Zoals de rechtbank hiervoor heeft uiteengezet kan een afbeelding van een naakte minderjarige op zichzelf evenwel niet worden beschouwd als een afbeelding van een seksuele gedraging. De wetgever heeft immers niet het afbeelden van naakte minderjarigen willen tegengaan, maar de seksuele exploitatie van minderjarigen in de vorm van seksueel misbruik. Van dergelijk misbruik is op de gewraakte afbeeldingen geen sprake. De foto's zijn niet opgenomen in een onnatuurlijke context of ambiance en leggen, anders dan door de officier van justitie betoogd, niet de nadruk op het onderlichaam of de geslachtsdelen van de afgebeelde personen. Niet blijkt dat de afgebeelde personen voor de foto's hebben geposeerd, laat staan in een onnatuurlijke of uitdagende houding. Deze afbeeldingen ontberen dan ook een strafbaar karakter, zodat verdachte in zoverre van het bezit (enz.) ervan moet worden vrijgesproken.

Gelet op het bovenstaande acht de rechtbank het onder 2. en 3. ten laste gelegde ten aanzien van artikel 240b Sr. niet bewezen.

Ontucht met een minderjarige

De rechtbank overweegt met betrekking tot hetgeen verdachte onder 4. is ten laste gelegd het volgende. Uit vaste jurisprudentie volgt dat de vraag of aan het bewijsminimum van artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is voldaan, zich niet in algemene zin laat beantwoorden, maar een beoordeling van het concrete geval vergt.

Bovengenoemde bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in die zin dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen ingeval de door één getuige gereleveerde feiten en omstandigheden op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal.

Verdachte ontkent hetgeen hem onder 4. is ten laste gelegd. Naast de verklaring van [naam] bevinden zich slechts verklaringen in het dossier die gebaseerd zijn op een en dezelfde bron, te weten [naam]. Dat is niet voldoende. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verklaring van [naam] op zichzelf staat en onvoldoende steun vindt in ander bewijsmateriaal. De rechtbank acht het onder 4. ten laste gelegde dan ook niet bewezen en zal verdachte hiervan vrijspreken.

De rechtbank past met betrekking tot het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde de hierna te noemen bewijsmiddelen4 toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder weergegeven.

1. De verklaring van verdachte5, onder meer inhoudende:

Ik ben in 2006 begonnen met het verzamelen van kinderpornografische afbeeldingen. Ik heb er naar gezocht op internet, ik heb ze gedownload en daarna opgeslagen. De personen op de afbeeldingen waren onder de achttien jaar oud. Ik had er enkele tientallen filmafbeeldingen op mijn telefoon en een aantal afbeeldingen op de computer. De computer had ik in Joure staan. Op een gegeven moment heb ik alle foto's verwijderd van mijn computer en ben ik weer opnieuw begonnen met het opbouwen van een verzameling. Dit heb ik tot twee keer toe gedaan.

Ik werkte als leraar van [groep] op de [naam school] te Heerenveen. Ik gaf les aan kinderen van 8 en 9 jaar oud. Ik heb na sportles in de kleedkamer stiekem naaktfoto's van jongens uit die klas gemaakt, terwijl ze aan het douchen waren. Deze jongens waren hiervan niet op de hoogte. Ik wist dat het niet goed was. Ik werd seksueel opgewonden van deze foto's. Ik was tevens voetbaltrainer bij [naam]. Ook daar heb ik na de training stiekem naaktfoto's gemaakt van jongens vanaf een jaar of 8 oud, terwijl ze aan het douchen waren. Deze jongens waren hiervan niet op de hoogte. Ik wist dat het niet goed was. Ik werd seksueel opgewonden van deze foto's. Ik ben op ongeveer mijn 26ste begonnen met bovengenoemde foto's te maken.

2. Proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek6, onder meer inhoudende:

Onder verdachte zijn op 25 april 2011 onder meer één personal computer en drie geheugenkaarten in beslag genomen. Op de harde schijf van de computer en op de geheugenkaarten zijn [aantal] unieke kinderpornografische fotoafbeeldingen aangetroffen en [aantal] pornografische filmafbeeldingen.

Er is een collectiescan7 gemaakt, waarin is aangegeven welke strafbare elementen en seksuele gedragingen in het totaal aan kinderpornografisch materiaal zichtbaar zijn. Uit de scan komen de volgende beschrijvingen voort:

1. Penetratie:

- [omschrijving]

2. Ontuchtige handelingen:

- [omschrijving]

3. Poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen:

[omschrijving]

4. Overige seksuele gedragingen:

- masturbatie (dicht) bij lichaam/gezicht minderjarige;

- houden van penis dicht bij lichaam minderjarige;

5. Overige gegevens:

- op de foto- en filmafbeeldingen zijn louter jongens te zien, waarvan een deel jonger dan 12 jaar en van de leeftijd 12 tot 16 jaar.

Uit dit proces-verbaal blijkt voorts dat zowel op de harde schijf als op de geheugenkaarten afbeeldingen zijn aangetroffen van naakte jongens onder de douche en in de kleedkamer. De leeftijd van de genoemde jongens wordt geschat tussen de 8 en 14 jaar oud.

De rechtbank overweegt met betrekking tot het onder 1. ten laste gelegde het volgende.

Gelet op bovenstaande bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad. Op 25 april 2011 zijn onder verdachte onder meer één computer en drie geheugenkaarten in beslag genomen, waarop zich bovengenoemde afbeeldingen bevonden of hebben bevonden. Nu verdachte heeft verklaard dat hij is begonnen met het verzamelen van de afbeeldingen vanaf het jaar 2006 en hij tot twee keer toe alle afbeeldingen heeft verwijderd en vervolgens weer opnieuw is begonnen met verzamelen, is de rechtbank van oordeel dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het bovengenoemd bezit. De rechtbank acht het onder 1. ten laste gelegde dan ook bewezen.

De rechtbank overweegt met betrekking tot het onder 2. en 3. ten laste gelegde ten aanzien van artikel 246 Sr. het volgende.

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid

a. Dwingen

Volgens de tenlastelegging heeft verdachte onverhoeds en/of heimelijk foto's gemaakt van naakte jongens en heeft hij zich aldus schuldig gemaakt aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid door die jongens te dwingen tot het dulden van ontuchtige handelingen. Van "dwingen" in deze zin zal sprake zijn als het slachtoffer toelaat wat hij niet zou hebben gedaan als er geen dwang was toegepast. Daaraan wordt slechts voldaan als het opzet van de dader mede omvat dat de dader de ander de desbetreffende handeling tegen zijn wil doet ondergaan.8 De dader moet zich er dus bewust van zijn geweest dat het slachtoffer heeft toegegeven aan zijn (des daders) wil doordat dwang is uitgeoefend.

Verdachte heeft toegegeven dat hij heimelijk foto's heeft gemaakt van naakte minderjarigen. Uit de afbeeldingen zelf blijkt niet dat dit tegen hun wil is gebeurd: de afgebeelde personen wisten immers niet dat zij werden gefotografeerd. In de processtukken bevinden zich geen verklaringen van de afgebeelde personen dat de foto's tegen hun wil zijn gemaakt. Anderzijds staat vast dat aan de afgebeelde personen niet tevoren is gevraagd of zij ermee instemden dat zij naakt werden gefotografeerd.

Nu de jongens niet de mogelijkheid hebben gehad zich tegen het maken van de foto's te verzetten, terwijl zij naakt onder de douche stonden of in de kleedruimte verbleven, is het naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk dat zij deze handeling van verdachte niet zouden hebben toegelaten, als zij van het fotograferen op de hoogte waren geweest.

De rechtbank is voorts van oordeel dat verdachte, nu hij de jongens heimelijk heeft gefotografeerd, zich ervan bewust was dat hij de jongens tegen hun wil op de foto zette. Zouden de jongens met het maken van de foto's hebben ingestemd, was het immers niet nodig geweest dat heimelijk te doen.

Uit het vorenstaande volgt dat verdachte de betrokken jongens heeft gedwongen te dulden dat zij naakt werden gefotografeerd.

b. Ontuchtige handelingen

Onder "ontuchtige handelingen" in de zin van artikel 246 Sr. moeten worden verstaan handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Onder de omstandigheden waaronder zij zijn verricht moeten die handelingen als oneerbaar kunnen worden beschouwd.9

De rechtbank heeft vastgesteld dat verdachte heimelijk foto's heeft gemaakt van minderjarige jongens die naakt onder de douche stonden of in een kleedruimte verbleven. Volgens eigen zeggen deed hij dat, omdat hij door het bekijken van die foto's seksueel geprikkeld werd. Op zichzelf is het fotograferen van naakte minderjarigen geen handeling van seksuele aard. Dit ligt anders, als het fotograferen heimelijk geschiedt en met de bedoeling afbeeldingen te maken waardoor men een seksuele prikkeling ondervindt. In dat geval moet het maken van foto's als ontuchtig, namelijk als in strijd met de hier te lande geldende sociaal-ethische norm op het gebied van seksualiteit, en dus als oneerbaar worden beschouwd. Dit geldt temeer, nu het om foto's van jonge kinderen ging en nu die foto's zijn gemaakt in een niet voor publiek toegankelijke ruimte waarin de jongens zich tijdens het douchen en zich verkleden onbespied mochten achten.

Uit het vorenstaande volgt dat het fotograferen van de jongens een ontuchtige handeling was.

Gelet op bovenstaande bewijsmiddelen en hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen acht zij het onder 2. en 3. ten laste gelegde bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011, te Joure, in de gemeente Skarsterlan, telkens afbeeldingen, te weten foto's en [aantal] films en een gegevensdrager bevattende afbeeldingen, te weten een computer en een aantal geheugenkaarten, onder meer uit een gsm telefoon, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- [omschrijving gedragingen], van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2.

hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011 meermalen te Joure, in de gemeente Skarsterlân door een feitelijkheid jongens waarvan verdachte de voetbaltrainer was, heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit:

- het met zijn mobiele telefoon maken van foto's van die jongens en

- waarbij die jongens zich geheel of gedeeltelijk naakt onder de douche of in de kleedkamer van een sportgelegenheid bevonden en

- waarbij verdachte al dan niet nadrukkelijk de blote geslachtsdelen van die jongens in beeld heeft gebracht, en bestaande die feitelijkheid hierin dat verdachte heimelijk met zijn mobiele telefoon foto's heeft gemaakt van de geheel of gedeeltelijk naakte lichamen van die jongens en waarbij al dan niet nadrukkelijk de blote geslachtsdelen in beeld zijn gebracht;

3.

hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 25 april 2011 meermalen te Heerenveen, in de gemeente Heerenveen door een feitelijkheid jongens waarvan verdachte de leraar was, heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit:

- het met zijn mobiele telefoon maken van foto's van die jongens en

- waarbij die jongens zich geheel of gedeeltelijk naakt onder de douche of in de kleedkamer van een school bevonden en

- waarbij verdachte al dan niet nadrukkelijk de blote geslachtsdelen van die jongens in beeld heeft gebracht, en bestaande die feitelijkheid hierin dat verdachte heimelijk met zijn mobiele telefoon foto's heeft gemaakt van de geheel of gedeeltelijk naakte lichamen van die jongens en waarbij al dan niet nadrukkelijk de blote geslachtsdelen in beeld zijn gebracht.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

1.

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

2.

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd.

3.

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze zijn begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit de justitiële documentatie, het advies en milieurapport van Reclassering Nederland d.d. 29 juli 2011 en 5 augustus 2011, het pro justitia psychologisch onderzoek d.d. 4 augustus 2011 en het pro justitia psychiatrisch onderzoek d.d. 8 augustus 2011;

- de vordering van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman.

Verdachte heeft een gewoonte gemaakt van het bezitten van kinderpornografische afbeeldingen. Hij heeft daarmee een bijdrage geleverd aan het in stand houden van een circuit van verboden afbeeldingen van minderjarigen, waarop zij seksuele gedragingen vertonen. Daarnaast heeft verdachte in zijn hoedanigheid van leraar respectievelijk voetbaltrainer heimelijk foto's gemaakt van zijn leerlingen respectievelijk pupillen, toen zij naakt onder de douche stonden of in de kleedruimte verbleven. Verdachte heeft hiermee de betrokken minderjarigen gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen. Met name van deze misdragingen kan verdachte een ernstig verwijt worden gemaakt, omdat hij misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat de minderjarigen en hun ouders in hem gesteld hadden. Voor de bestraffing van het bezit van kinderpornografie hanteert de rechtbank een landelijk oriëntatiepunt. Dit voorziet in een gevangenisstraf van één jaar. De feitelijke aanranding van de eerbaarheid van de gefotografeerde minderjarigen is dermate ernstig dat ook hiervoor een gevangenisstraf op haar plaats is. De rechtbank houdt er anderzijds rekening mee dat verdachte als gevolg van zijn misdraging niet kan terugkeren in zijn beroep als leraar en in zijn activiteit als voetbaltrainer. Zij zal verdachte daarom veroordelen tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde dat verdachte onder toezicht van de reclassering wordt gesteld, ook als dat inhoudt een behandeling door de ambulante psychiatrie. Voor een verbod zich op te houden op plaatsen waar zich minderjarigen onder de 16 jaren bevinden, zoals door de officier van justitie gevorderd, ziet de rechtbank geen grond. Een dergelijke sanctie past niet bij de strafwaardigheid van de bewezenverklaarde feiten, die immers niet spreken over feitelijke contacten met minderjarigen. Nu verdachte ernstig misbruik heeft gemaakt van zijn positie als leraar ten opzichte van zijn leerlingen is er aanleiding hem te ontzetten van het beroep van leraar. De straf valt lager uit dan door de officier van justitie gevorderd, omdat na te melden straf het door verdachte veroorzaakt onrecht voldoende compenseert en tevens een goede basis biedt voor zijn rehabilitatie.

In beslag genomen goederen

De rechtbank acht de in beslag genomen personal computer inclusief harde schijf, de geheugenkaarten en de telefoontoestellen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde is begaan met behulp van deze voorwerpen en zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 28, 31, 36b, 36c, 57, 240b, 246 en 251 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE:

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 4. is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot zes maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

a. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

b. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

Stelt als bijzondere voorwaarde, dat de veroordeelde:

- zich bij het ingaan van de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland te Leeuwarden;

- ervoor zorgt dat hij gedurende de proeftijd bereikbaar is voor deze reclasseringsinstelling;

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens genoemde reclasseringsinstelling, ook als dit inhoudt het volgen van een behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie (AFP).

Draagt genoemde reclasseringsinstelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Ontzet verdachte van het recht om het beroep van leraar uit te oefenen voor een periode van twee jaren en achttien maanden.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen personal computer van het merk Qmotion inclusief harde schijf, drie geheugenkaarten, twee telefoontoestellen van het merk Sony Ericsson en één telefoontoestel van het merk Nokia.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H. Severein, voorzitter, mr. F. Sieders en mr. H.H.J. Harmeijer, rechters, bijgestaan door mr. M.F. Alting, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 25 augustus 2011.

1 C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, Tekst en Commentaar Strafrecht, aant. 5 op art. 240b.; P.C. Bogert, De juiste beslissing of een gemiste kans?, DD 2003, 9 e.v.

2 In het bijzonder de geschiedenis van de Wet van 13 november 1995, Stb. 575. Daarover uitvoerig: AG Knigge in zijn conclusie vóór H.R. 7 december 2010, LJN BO6446.

3 A.J. Machielse in: Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het wetboek van strafrecht, aant. 2 op art. 240b; C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, Tekst en Commentaar Strafrecht, aant. 7a op art. 240b; R.B.S. Kool, Veranderde zeden?, DD 2004, 912 e.v.; R.B.S. Kool, Knelpunten rondom de kinderpornografie, DD 2005, 810 e.v.

4 De genoemde processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm op ambtseed en door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt; de genoemde pagina's bevinden zich in het doorgenummerde proces-verbaal met OPS-dossiernummer 2011007082, gesloten op 19 juli 2011.

5 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 11 augustus 2011.

6 Proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek, d.d. 18 juli 2011 opgemaakt door het Shared Service Center-Noord, pagina's 128 t/m 132, met bijlagen.

7 Zie bijlage II van voornoemd proces-verbaal, pagina's 134 t/m 137.

8 Vgl. H.R. 16 juni 1987, NJ 1988, 156; H.R. 20 april 1999, NJ 199, 512; H.R. 27 maart 2007, NJ 2007, 287; H.R. 9 oktober 2006, NJ 2007, 555; H.R. 12 december 2006, NJ 2007, 422. Zie ook A.J. Machielse in: Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van strafrecht, aant. 5 op art. 242; C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, Tekst en Commentaar Strafrecht, aant. 7 en aant. 8f op art. 246.

9 A.J. Machielse in: Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van strafrecht, aant. 5 op art. 246.; C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, Tekst en Commentaar Strafrecht, aant. 8d op art. 246.