Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BR1701

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
14-07-2011
Datum publicatie
15-07-2011
Zaaknummer
17/753452-10 PROM
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

verkeersongeval, plateauwagen, paarden, afwezigheid van alle schuld

Wetsverwijzingen
Wegenverkeerswet 1994 5
Wegenverkeerswet 1994 177
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/753452-10

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 14 juli 2011 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 30 juni 2011.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. E. van der Meer, advocaat te Leeuwarden.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

verdachte op of omstreeks 26 juni 2010, te/nabij Hoorn, (althans) in de gemeente Terschelling, als verkeersdeelnemer, te weten als bestuurder van een bespannen wagen (een (zogenaamde) open (plateau)wagen die (oorspronkelijk) werd voortgetrokken door een (tweetal) paard(en) daarmee rijdende over de weg, de Badweg, komende uit de richting van Hoorn en gaande in de richting van het strand, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden,

doordat verdachte roekeloos, althans zeer, in ieder geval aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam is geweest, aangezien verdachte met de door hem bestuurde bespannen wagen rijdende, aldaar, over de voornoemde hellende weg, toen, niet in staat is geweest de snelheid van de door hem bestuurde bespannen wagen zodanig te regelen dat hij in staat was die wagen tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij die weg kon overzien en waarover deze vrij was,

doch in plaats daarvan, terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijs moest weten, dat de bedrijfsrem van die bespannen wagen ondeugdelijke was, diens snelheid heeft verhoogd door de paarden, die die wagen (voort)trokken, aan te sporen tot draf en/of (vervolgens) aan te sporen tot galop en/of waarbij of waarna de evenaar uit de haak van de dissel is (los)geraakt en aldus/althans die paarden, die die wagen (voort)trokken, zijn losgebroken of losgeraakt

en/of die wagen (vervolgens) onbestuurbaar is geworden of geraakt en/of waarna of waarbij die (bespannen) wagen (vervolgens) in een - gezien verdachtes (oorspronkelijke) rijrichting - (flauwe) bocht naar links (nagenoeg) rechtdoor is gereden en/of (vervolgens) tegen één of meer (aan de rechterzijde) naast die weg staande bo(o)m(en) is (aan)gereden of (op)gebotst,

en/althans tegen één of meer (aan de rechterzijde) naast die weg staande bo(o)m)en) tot stilstand is gekomen, waardoor, althans mede waardoor, (in ieder geval) één opzittende van die wagen, te weten [slachtoffer] geheten, zwaar lichamelijk letsel, te weten een (stabiel) bekkenfractuur links en/of fractuur van het borstbeen, werd toegebracht of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan dat

verdachte op of omstreeks 26 juni 2010, te/nabij Hoorn, (althans) in de gemeente Terschelling, als bestuurder van een bespannen wagen (een (zogenaamde) open (plateau)wagen die (oorspronkelijk) werd voortgetrokken door een (tweetal) paard(en) daarmee heeft gereden over de weg, de Badweg, komende uit de richting van Hoorn en gaande in de richting van het strand, en toen met de door hem bestuurde bespannen wagen rijdende, aldaar, over de voornoemde hellende weg, toen, niet in staat is geweest de snelheid van de door hem bestuurde bespannen wagen zodanig te regelen dat hij in staat was die wagen tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij die weg kon overzien en waarover deze vrij was,

doch in plaats daarvan, terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijs moest weten, dat de bedrijfsrem van die bespannen wagen ondeugdelijke was, diens snelheid heeft verhoogd door de paarden, die die wagen (voort)trokken, aan te sporen tot draf en/of (vervolgens) aan te sporen tot galop en/of waarbij of waarna de evenaar uit de haak van de dissel is (los)geraakt en aldus/althans de paarden, die die kar (voort)trokken, zijn losgebroken of zijn losgeraakt en/of die wagen (vervolgens) onbestuurbaar is geworden of geraakt en/of waarna of waarbij die (bespannen) wagen (vervolgens) in een - gezien verdachtes (oorspronkelijke) rijrichting - (flauwe) bocht naar links (nagenoeg) rechtdoor is gereden en/of (vervolgens) tegen één of meer (aan de rechterzijde) naast die weg staande bo(o)m(en) is (aan)gereden of (op)gebotst en/althans tegen één of meer (aan de rechterzijde) naast die weg staande bo(o)m(en) tot stilstand is gekomen, waarbij letsel aan (een) perso(o)n(en) is ontstaan en/of schade aan (een) goed(eren) is toegebracht, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op de weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- vrijspraak van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

Beoordeling van het bewijs

De verdachte zal van het primair ten laste gelegde worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit - evenmin als de officier van justitie en de raadsman - bewezen acht.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past met betrekking tot het subsidiair ten laste gelegde feit de volgende bewijsmiddelen toe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin van het Wetboek van Strafvordering:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juni 2011;

2. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal bevattende een schriftelijk stuk, te weten een brief van mw. drs. [naam], spoedeisende hulp arts i.o., van 29 juni 2010;

3. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal bevattende een schriftelijk stuk, te weten een brief van dhr. drs. [naam1], chirurg, van 26 juni 2010;

4. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal bevattende de verklaring van de getuige [getuige], d.d. 26 juni 2010.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het subsidiair ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

verdachte op 26 juni 2010 nabij Hoorn in de gemeente Terschelling, als bestuurder van een bespannen wagen, een zogenaamde open plateauwagen die werd voortgetrokken door een tweetal paarden, daarmee heeft gereden over de weg, de Badweg, komende uit de richting van Hoorn en gaande in de richting van het strand, en toen met de door hem bestuurde bespannen wagen rijdende, aldaar over de voornoemde hellende weg, toen niet in staat is geweest de snelheid van de door hem bestuurde bespannen wagen zodanig te regelen, dat hij in staat was die wagen tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij die weg kon overzien en waarover deze vrij was, doch in plaats daarvan, terwijl verdachte wist, dat de bedrijfsrem van die bespannen wagen ondeugdelijke was, diens snelheid heeft verhoogd door de paarden, die de wagen voorttrokken, aan te sporen tot draf en waarna de evenaar uit de haak van de dissel is geraakt en aldus de paarden, die de kar voorttrokken, zijn losgebroken of zijn losgeraakt en de wagen vervolgens onbestuurbaar is geworden, waarna de wagen vervolgens in een - gezien verdachtes rijrichting - flauwe bocht naar links rechtdoor is gereden en vervolgens tegen aan de rechterzijde naast die weg staande bomen is aangereden of opgebotst, waarbij letsel aan personen is ontstaan, door welke gedraging van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op de overtreding:

Overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank overweegt dat uit de bewezenverklaring volgt dat de verweten gedraging van verdachte er onder meer uit bestaat dat verdachte, op het moment dat hij ontdekte dat zijn rem niet meer werkte, zijn paarden tot draf heeft aangespoord, waardoor de evenaar uit de haak van de dissel is geraakt, de paarden zijn losgeraakt en de wagen onbestuurbaar is geworden, waardoor uiteindelijk een ongeval heeft plaatsgevonden.

Uit de stukken blijkt dat op het moment dat verdachte ontdekte dat zijn rem niet werkte, hij de persoon die naast hem op de bok zat naar achteren heeft gestuurd en vervolgens de paarden tot draf heeft aangespoord, om een aanrijding tussen de wagen en de paarden te voorkomen. Nadat de paarden waren losgeraakt heeft verdachte met zijn benen geprobeerd de dissel te sturen en hij heeft tegenliggers gewaarschuwd voor het gevaar.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte in de gegeven situatie het maximale heeft gedaan dat van hem kon worden gevergd. Er is derhalve sprake van afwezigheid van alle schuld bij verdachte. Gelet op deze schulduitsluitingsgrond zal de rechtbank verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 5 en 177 van de Wegenverkeerswet 1994, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE:

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte primair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het subsidiair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld, doch verdachte deswege niet strafbaar.

Ontslaat verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. Dölle, voorzitter, mr. W.S. Sikkema en mr. C. Tuinstra, rechters, bijgestaan door G.T. Zandstra-Alkema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 14 juli 2011.

Mr. Tuinstra is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.