Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2011:BP1572

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
24-01-2011
Datum publicatie
24-01-2011
Zaaknummer
336027 \ VZ VERZ 10-461
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidszaak: Afwijzen verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Werkgeefster heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er binnen de afdeling Administratie een onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende functies. Ook is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze functies niet onderling uitwisselbaar zijn. Dit betekent dat niet kan worden vastgesteld dat het afspiegelingsbeginsel ten aanzien van werkneemster juist is toegepast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0071
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Heerenveen

zaak-/rolnummer: 336027 \ VZ VERZ 10-461

beschikking van de kantonrechter d.d. 24 januari 2011

inzake

de besloten vennootschap

De Vries Kozijnen B.V.,

hierna te noemen: De Vries Kozijnen,

gevestigd te Gorredijk,

verzoekster,

gemachtigden: mr. M. de Jong en mr. M.E.J. van den Brand,

tegen

[verweerster],

hierna te noemen: [verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

gemachtigde: mr. E.J. Bek en mr. M.A. Verboven van CNV Vakmensen.

Procesverloop

Bij tussenbeschikking van 6 december 2010 heeft de kantonrechter De Vries Kozijnen ontvankelijk verklaard in haar verzoekschrift en een voortzetting van de mondelinge behandeling bepaald.

De voortzetting van de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 december 2010. De gemachtigde van De Vries Kozijnen heeft voorafgaand aan de zitting een akte genomen en producties in het geding gebracht. De gemachtigde van De Vries Kozijnen heeft tijdens de mondelinge behandeling verzocht om de arbeidsovereenkomst met [verweerster] te ontbinden met ingang van 1 februari 2011 onder toekenning van een vergoeding overeenkomstig het Sociaal Plan.

Van het behandelde ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De gemachtigde van De Vries Kozijnen heeft daarbij het standpunt van zijn cliënte toegelicht aan de hand van pleitnotities. De gemachtigde van [verweerster] heeft het standpunt van haar cliënte toegelicht aan de hand van een aanvullend verweerschrift.

Motivering

1. De kantonrechter neemt hier over hetgeen hij heeft overwogen en beslist bij voormelde beschikking van 6 december 2010.

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod.

De feiten

2.1. De Vries Kozijnen heeft verzocht om in verband met de reorganisatie waartoe zij besloten heeft de arbeidsovereenkomst met 124 werknemers, waaronder [verweerster] te ontbinden.

[verweerster], geboren [geboortedatum], is sedert 15 maart 1999 in vaste dienst bij De Vries Kozijnen tegen een bruto salaris van [bedrag] per maand.

2.2. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is het tussen De Vries Kozijnen en de vakbonden besproken, maar nog niet definitief geworden, Sociaal Plan aan de orde geweest. Na het sluiten van de mondelinge behandeling is op 14 december 2010 overeenstemming bereikt over het Sociaal Plan. Dit feit is, zoals op de voormelde zitting ook is afgesproken, door de gemachtigde van De Vries Kozijnen bij faxbericht 14 december 2010 aan de kantonrechter gemeld. Bovendien is deze omstandigheid de kantonrechter ook gebleken uit perspublicaties.

In dit Sociaal Plan is naast een suppletieregeling ook de begeleiding van werk naar werk opgenomen, alsmede een regeling ten aanzien van de werknemers die hebben deelgenomen aan de deeltijd-WW.

De personele gevolgen

3.1. Met betrekking tot de personele gevolgen van de reorganisatie verwijst de kantonrechter naar de tussenbeschikking van 6 december 2010. De kantonrechter merkt daarbij op dat er sprake is van een marginale toets. De werkgever behoudt ruimte om die besluiten te nemen die zij in het belang van een goede bedrijfsvoering noodzakelijk acht. De kantonrechter gaat niet op de stoel van de werkgever zitten. Van belang is of De Vries Kozijnen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om haar organisatie terug te brengen tot 133 fte. Gelet op het in de markt verwachte aanwezige verkoopvolume heeft De Vries Kozijnen haar productievolume voor 2011 bepaald op 222.000 meter. Uitgaande van 1,45 meter kozijnen per manuur zal daarbij de directe fabrieksorganisatie 103 fte bedragen en de kantoororganisatie 30 fte. Dat bouw- en aanverwante ondernemingen, zoals De Vries Kozijnen, het als gevolg van de financiële crisis moeilijk hebben en te kampen hebben met grote omzetverliezen, mag bovendien als algemeen bekend verondersteld worden. De kantonrechter acht daarmee de noodzaak en de omvang van de personeelsreductie voldoende aannemelijk.

De afdeling Administratie

3.2. De Vries Kozijnen stelt dat [verweerster] werkzaam is als senior administratief medewerkster.

[verweerster] heeft dit betwist. Er wordt volgens haar ten onrechte een onderscheid gemaakt tussen de functies van junior administratief medewerker, senior administratief medewerker, medewerker debiteurenadministratie, controller en salarisadministrateur. Dit is een niet bestaand onderscheid. De werkzaamheden van de medewerkers, met uitzondering van de controller, zijn onderling uitwisselbaar. De verschillende medewerkers kunnen elkaars werkzaamheden overnemen, hetgeen in de praktijk ook gebeurt.

Wanneer het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast binnen de gehele afdeling Administratie, dan zou [verweerster] niet voor ontslag in aanmerking komen, maar [collega 1] en [collega 2].

De Vries Kozijnen heeft in reactie hierop aangegeven welke werkzaamheden door [verweerster] worden verricht en welk werkzaamheden [collega 1] en [collega 2] verrichten. De Vries Kozijnen heeft naar het oordeel van de kantonrechter echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er binnen de afdeling Administratie en uitgezonderd de controller een onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende functies en dat deze functies niet onderling uitwisselbaar zijn. Dit betekent dat niet kan worden vastgesteld dat het afspiegelingsbeginsel ten aanzien van [verweerster] juist is toegepast.

3.3. Gelet op het bovenstaande zal de kantonrechter het verzoek van De Vries Kozijnen afwijzen.

Proceskosten

3.4. De kantonrechter acht termen aanwezig om de proceskosten tussen partijen te compenseren.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af.

compenseert de proceskosten in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Aldus gegeven te Heerenveen en in het openbaar uitgesproken op 24 januari 2011 door mr. R. Giltay, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

c 41.