Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2010:BO2570

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
27-10-2010
Datum publicatie
02-11-2010
Zaaknummer
325084 CV EXPL 10-3841
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De vordering ontbeert een duidelijke en consistente onderbouwing. Eisende partij neemt een akte die is opgesteld in onbegrijpelijk Nederlands en die voorzien is van de nodige taal- en stijlfouten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Heerenveen

zaak-/rolnummer: 325084 CV EXPL 10-3841

vonnis van de kantonrechter d.d. 27 oktober 2010

inzake

de besloten vennootschap Energiedirect B.V.,

hierna te noemen: Energiedirect,

gevestigd te Waalre,

eiseres,

gemachtigde: Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procederende in persoon.

Procesverloop

1. Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft Energiedirect gevorderd om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 377,55 met rente en kosten.

[gedaagde] heeft bij antwoord de vordering betwist.

Na repliek, dupliek en een akte zijdens Energiedirect, houdende uitlating productie, is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

Door partijen zijn producties in het geding gebracht.

Motivering

Beoordeling

2.1. Tussen partijen staat vast, dat Energiedirect krachtens overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, in opdracht en voor rekening van [gedaagde] energie heeft geleverd ten behoeve van het leveringsadres te [woonplaats], het woonadres van [gedaagde].

2.2. Energiedirect vordert bij dagvaarding een bedrag ad € 301,78 aan hoofdsom, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke kosten, stellende dat [gedaagde] een factuur met het nummer 101260012694086 onbetaald heeft gelaten.

2.3. [gedaagde] heeft bij antwoord gesteld, dat zij, nadat Energiedirect haar vordering uit handen had gegeven, Intrum Justitia heeft aangeschreven om een regeling te treffen. [gedaagde] heeft omtrent het treffen van deze regeling niets meer van Intrum Justitia vernomen. Omdat ook een bedrag bij Oxxio openstond heeft [gedaagde] vijfmaal een bedrag ad € 200,- aan Intrum Justitia overgemaakt met de vermelding "betalingsregeling Oxxio en Energiedirect". Uit hetgeen [gedaagde] op grond van het vorenstaande concludeert leidt de kantonrechter af, dat [gedaagde] heeft bedoeld te stellen dat zij niet begrijpt dat er nog een bedrag ten gunste van Energiedirect zou openstaan.

2.4. Bij repliek heeft Energiedirect onder meer een opsomming verstrekt van de door Intrum Justitia – kennelijk zijnde haar toenmalige (incasso)gemachtigde – verrichte incassowerkzaamheden. Energiedirect stelt daarbij dat een met [gedaagde] getroffen betalingsregeling door deze niet is nagekomen. In tegenstelling tot hetgeen [gedaagde] stelt heeft Energiedirect niet vijf, maar slechts twee deelbetalingen van [gedaagde] ontvangen. Ter onderbouwing van haar vordering legt Energiedirect een aantal stukken over, waaruit de kantonrechter afleidt dat deze betrekking hebben op een factuur met nummer 101660012989120 en dat het daarbij gaat om een onbetaald gebleven bedrag ad € 863,41.

2.5. Bij dupliek heeft [gedaagde] haar verweer onverkort gehandhaafd en heeft zij een overzicht van haar bank overgelegd waarop het door haar bedoelde vijftal aan Intrum Justitia verrichte betalingen is vermeld.

2.6. Bij akte – deels opgesteld in onbegrijpelijk Nederlands en voorzien van de nodige taal- en stijlfouten, maar door de kantonrechter verbeterd gelezen – heeft Energiedirect naar aanleiding van de bij dupliek overgelegde productie nog gesteld, dat op het door [gedaagde] overgelegde overzicht weliswaar 5 betalingen voorkomen, maar dat zij daarvan slechts een tweetal heeft ontvangen. Volgens Energiedirect zijn de overige betalingen naar alle waarschijnlijkheid door Intrum Justitia met Oxxio afgerekend.

2.7. Het is de kantonrechter op grond van hetgeen door Energiedirect is gesteld, onduidelijk gebleven waarop de vordering van Energiedirect betrekking heeft. Bij dagvaarding stelt Energiedirect dat het gaat om een onbetaald gebleven factuur met het nummer 101260012694086, bedragend € 301,78, terwijl uit de door Energiedirect bij repliek overgelegde stukken blijkt dat sprake is van een factuur met het nummer 101660012989120, bedragend € 863,41. Voor het verschil in factuurnummers en bedragen heeft Energiedirect geen enkele verklaring gegeven.

Aan de hand van hetgeen door beide partijen is gesteld kan worden vastgesteld dat [gedaagde] in het incassostadium en voorafgaand aan de dagvaarding in ieder geval een bedrag ad € 400,- in mindering heeft voldaan. Niet gesteld of gebleken is dat Energiedirect (in ieder geval) dat bedrag in mindering op haar pretense vordering heeft gebracht.

2.8. Op grond van het vorenstaande moet de vordering, bij gebreke van enige deugdelijke onderbouwing ervan, worden afgewezen.

2.9. Als de in het ongelijk te stellen partij moet Energiedirect in de kosten van het geding worden veroordeeld. Deze zullen aan zijde van [gedaagde] evenwel worden begroot op nihil, nu [gedaagde] in persoon heeft geprocedeerd en geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van een professioneel rechtshulpverlener, terwijl overigens niet is gebleken van voor vergoeding in aanmerking komende kosten als bedoeld in artikel 238 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering van Energiedirect af;

veroordeelt Energiedirect in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr R. Giltay, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 oktober 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 37