Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2009:BK2322

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
15-10-2009
Datum publicatie
06-11-2009
Zaaknummer
AWB 07/1461
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2916, Niet ontvankelijk
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Lijkbezorgingsrechten gemeente Franekeradeel: geen heffingsbepaling in de ten tijde van het opleggen van de aanslag geldende verordening voor grafrechten die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2009/1614
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, belastingkamer

procedurenummer: AWB 07/1461

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 15 oktober 2009 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Franekeradeel,

verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiser voor het jaar 2007 aanslagen (aanslagnummers [nummer], [nummer] en [nummer]) lijkbezorgingsrechten opgelegd.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 29 mei 2007 de aanslagen gehandhaafd.

Eiser heeft daartegen bij ongedateerde brief, ontvangen bij de rechtbank op 22 juni 2007, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting van de enkelvoudige kamer heeft plaatsgevonden op 20 juni 2008 te Leeuwarden. De enkelvoudige kamer heeft het onderzoek heropend en de zaak voor nadere behandeling verwezen naar een meervoudige kamer.

Het onderzoek ter zitting van de meervoudige kamer heeft plaatsgevonden op 15 april 2009 te Leeuwarden. Voorafgaand aan deze zitting heeft eiser aangekondigd getuigen mee te zullen brengen. De rechtbank het onderzoek ter zitting geschorst om verweerder in de gelegenheid te stellen nadere stukken te overleggen.

De nadere stukken van verweerder zijn door de rechtbank ontvangen op 27 april 2009. Eisers reactie daarop is door de rechtbank ontvangen op 12 mei 2009. Verweerder heeft daarvan een afschrift ontvangen.

Het nadere onderzoek ter zitting van de meervoudige kamer heeft plaatsgevonden op 30 september 2009 te Leeuwarden.

Op de vermelde zittingen zijn eiser en verweerder steeds in persoon verschenen.

Motivering

Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:

1.1 Eiser beschikt over de rechten op een drietal graven, genummerd [nummer], [nummer] en [nummer], welke graven zijn gelegen op de algemene begraafplaats te Franeker. Bij de aktes van uitgifte van de desbetreffende graven is (steeds) bepaald dat het grafrecht voor onbepaalde tijd wordt verleend.

1.2 De bestreden aanslagen zijn eiser opgelegd wegens de 10-jaarlijkse herziening van het grafregister.

Geschil

2.1 In geschil is de rechtmatigheid van de bestreden aanslagen.

Beoordeling van het geschil

3.1 Verweerder heeft ter zitting van 30 september 2009 nader het standpunt ingenomen dat ten tijde van het opleggen van de bestreden aanslagen in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Franekeradeel 2007 (Verordening) en de op die Verordening berustende tarieventabel geen belastbaar feit was omschreven voor grafrechten die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Hij heeft tot vernietiging van de bestreden aanslagen geconcludeerd, met welk standpunt eiser zich heeft verenigd. De rechtbank ziet geen aanleiding anders te oordelen en zal derhalve het beroep gegrond verklaren en de bestreden aanslagen vernietigen.

Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling, omdat eiser daarvan heeft afgezien.

Griffierecht

Verweerder heeft ter zitting van 30 september 2009 toegezegd het te hoge bedrag aan griffierecht dat van eiser is geheven (€ 143 in plaats van € 39) te zullen vergoeden.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de bestreden aanslagen en bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

- gelast dat verweerder het door eiser betaalde griffierecht van € 143 aan hem vergoedt.

Aldus gegeven door mr. J.W. Keuning, mr. F.J.H.L. Makkinga en mr. drs. M. van de Bosch, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E. Boskma, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2009.

De griffier is buiten staat

de uitspraak mee te ondertekenen.

w.g. J.W. Keuning

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden (belastingkamer), Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.