Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2008:BJ3125

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
02-09-2008
Datum publicatie
20-07-2009
Zaaknummer
204385 \ CV EXPL 06-5567
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aandelenlease. Stellingen gepasseerd vanwege ontbrekende onderbouwing. Gelimiteerde proceskostenveroordeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 204385 \ CV EXPL 06-5567

vonnis van de kantonrechter d.d. 2 september 2008

inzake

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

en

[eiser],

wonende te [woonplaats],

hierna gezamenlijk te noemen: [eisers],

eisers,

gemachtigde: Mr. M.E. Bosman,

tegen

De besloten vennootschap Aegon Financiële Diensten B.V.,

hierna te noemen: Aegon,

gevestigd te Leeuwarden,

gedaagde,

gemachtigde: mr. D.M.A. Gerdes.

Procesverloop

1. Naar aanleiding van het tussenvonnis van 17 juni jl. hebben partijen, [eisers] onder het overleggen van producties, elk een akte genomen, waarna wederom vonnis is bepaald.

Motivering

2. Bij voornoemd tussenvonnis, waarvan de inhoud als hier overgenomen wordt beschouwd, is Imhof c.s de gelegenheid geboden nadere bewijsstukken omtrent de inkomens- en vermogenspositie aan te dragen, waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat het in 2001 onverantwoord was om de ten processe bedoelde aandelenleaseovereenkomst af te sluiten.

Bij akte is namens "[A] c.s." (kennelijk [eisers], in deze procedure ook al aangeduid als "[B] c.s.") een aantal stukken overgelegd.

3. De overgelegde stukken bieden onvoldoende inzicht in de financiële omstandigheden van [eisers] ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een overzicht van uitgaven ontbreekt, de eigen opgave van het jaarinkomen lijkt niet te kloppen met het overzicht, omtrent spaar- en andere tegoeden wordt geen bewijs geleverd, en enige toelichting op de stukken ontbreekt.

In aanmerking nemend dat de raadsman van [eisers] vele mogelijkheden heeft gehad om zijn stellingen concreet te onderbouwen, ondanks het achterwege laten daarvan bij tussenvonnis daartoe nogmaals in de gelegenheid is gesteld, en thans wederom verzuimt om enige diepere onderbouwing te verschaffen, dienen zijn stellingen gepasseerd te worden.

4. Het beroep op schending van de informatieverplichting faalt eveneens. In beginsel is een financiële instelling zoals Aegon – als bij uitstek professioneel en deskundig op dit terrein – jegens particuliere, niet professionele, cliënten zoals [eisers], tot een bijzondere zorgplicht gehouden in geval van mogelijke grote risico's verbonden aan aandelenleaseconstructies. In het onderhavige geval is van dergelijke risico's evenwel geen sprake. Immers: blijkens de overeenkomst is het risico voor [eisers] ertoe beperkt dat hij aan het einde van de looptijd, op welk moment de leasesom geheel is afgelost, blijft zitten met in waarde gedaalde aandelen en daardoor geen enkel geldelijk gewin zal ondervinden en zijn inleg mogelijk (deels) verloren heeft. Een dergelijk risico is eigen aan beleggen en mag bekend verondersteld worden. Of dit risico zich zou hebben voltrokken, zou overigens pas in 2021 kunnen worden beoordeeld. Het risico van een restschuld doet zich enkel voor bij tussentijdse beëindiging. Nu tussentijdse beëindiging niet tot de wezenlijke kenmerken van de overeenkomst behoort had Aegon niet nadrukkelijk voor dit risico hoeven te waarschuwen. Dat [eisers] zich thans geconfronteerd kan zien met een eventuele restschuld, is niet het gevolg van het gestelde risicovolle karakter van de overeenkomst maar van de mogelijke tussentijdse beëindiging door [eisers]

5. De vorderingen van [eisers] zullen afgewezen worden, waarbij hij als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten overigens zullen gelimiteerd worden nu er voor een goed deel sprake is van standpunten en verweren die ook in vele andere procedures zijn ingenomen en gevoerd. De kantonrechter ziet in hetgeen door Aegon is aangevoerd geen aanleiding te bepalen dat de proceskosten binnen 7 dagen voldaan moeten zijn.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van [eisers] af;

veroordeelt [eisers] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Aegon begroot op € 800,-- wegens salaris;

verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.E. Biesma, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 september 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 185