Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2007:BA7964

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
18-06-2007
Datum publicatie
26-06-2007
Zaaknummer
AWB07-1187
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aansprakelijkstelling. Beroep niet-ontvankelijk. Geen uitspraak gedaan op eiseres' bezwaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2007/46.2.1
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, belastingkamer

Procedurenummer: AWB07/1187

Uitspraakdatum: 18 juni 2007

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], eiseres,

en

de ontvanger van de Belastingdienst/Noord/kantoor Heerenveen, verweerder.

Procesverloop

1.1 Verweerder heeft eiseres bij beschikking met dagtekening 10 maart 2006 tot een bedrag van € 23.420,-- aansprakelijk gesteld voor niet betaalde naheffingsaanslagen in de loonbelasting opgelegd aan [A] B.V.

1.2 Bij brief van 14 maart 2006 heeft eiseres hiertegen pro forma bezwaar gemaakt.

1.3 Eiseres heeft bij brief van 17 augustus 2006, ingekomen bij de rechtbank op 18 augustus 2006, beroep ingesteld tegen een uitspraak van verweerder van 12 juli 2006.

1.4 Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.5 Eiser heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend bij de rechtbank. Deze zijn in afschrift doorgezonden aan verweerder.

1.6 Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 mei 2007 te Leeuwarden. Eiseres is daar verschenen bij haar bestuurder [X] , bijgestaan door mr. M.T. Daatselaar. Namens verweerder is verschenen mr. H. Stolk. Ter zitting zijn gezamenlijk met de zaak behandeld de zaken met de kenmerken 06/1989, 07/1188, 07/1189 en 07/1190, in het kader waarvan eveneens ter zitting is verschenen [Y].

1.7 Partijen hebben ter zitting een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan de rechtbank en aan elkaar. Verweerder heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen overlegging van de bij eiseres' pleitnota behorende bijlage.

Motivering

2.1 Ter zitting hebben partijen bevestigd dat verweerder geen uitspraak heeft gedaan op het hiervoor onder punt 1.2 bedoelde bezwaar van eiseres. De hiervoor onder punt 1.3 bedoelde uitspraak van verweerder is - naar partijen hebben bevestigd - niet gericht aan eiseres. De rechtbank ziet geen aanleiding om wegens proceseconomische redenen bedoelde uitspraak van verweerder aan te merken als mede te zijn gedaan op het door eiseres ingediende bezwaarschrift.

2.2 Hetgeen hiervoor onder punt 2.1 is overwogen brengt mee dat de rechtbank eiseres' beroepschrift niet-ontvankelijk zal verklaren. De rechtbank zal - overeenkomstig de door eiseres' gemachtigde ter zitting desgevraagd geuite wens - eiseres' beroepschrift doorzenden naar verweerder ter behandeling als (aanvullend) bezwaarschrift.

2.3 De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan op 18 juni 2007 door mr. J.W. Keuning, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M. Hiemstra, griffier.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum:

- hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden (belastingkamer), Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.