Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2007:BA4878

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
08-05-2007
Datum publicatie
11-05-2007
Zaaknummer
17/885234-06 VEV
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kinderporno, bezitten, verspreiden, aanbieden, onttrekking aan het verkeer

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 36b
Wetboek van Strafrecht 36c
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/885234-06

verkort vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 8 mei 2007 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 24 april 2007.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W. Boonstra, advocaat te Leeuwarden.

Telastelegging

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 mei 2004 tot en met 19 december 2005, te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, een aantal gegevensdragers, te weten een harde schijf van een personal computer en/of MSN-bestanden en/of een aantal videobanden/CD-rom's en/of DVD's, bevattende afbeeldingen ((digitale) foto's (ongeveer 55.400 stuks) en/of ((digitale) films (ongeveer 1438 stuks) van telkens seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, heeft verspreid en/of in bezit gehad,

immers heeft verdachte (telkens) op die harde schijf van voornoemde personal computer en/of MSN-bestanden en/of die videobanden/CD-rom's en/of die DVD's (zakelijk weergegeven) onder meer

- [[omschrijving]] en/of

- [[omschrijving]] en/of

- [[omschrijving]] en/of

- [[omschrijving]] en/of

- [[omschrijving]] en/of

- [[omschrijving]]

- [[omschrijving]]

telkens via het internet verspreid en/of in bezit gehad.

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezene levert op het misdrijf:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, meermalen gepleegd

en

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en het voorlichtingsrapport;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het telastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, ook als dat een behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland mocht inhouden;

- het pleidooi van de raadsman.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Bij verdachte zijn 55.400 bestanden aangetroffen met kinderpornografie. Ook heeft verdachte via de MSN actief kinderporno aangeboden.

Het betreft hier een ernstig delict. Het moet verdachte bekend zijn dat voor het vervaardigen van het pornografisch materiaal ernstige schade toegebracht wordt aan kinderen. Veelal worden kinderen in armoedige omstandigheden uit derdewereldlanden of Oost Europa gedwongen om zich ten behoeve van de lustbeleving van volwassen mensen als verdachte beschikbaar te stellen. Was voor dergelijke kinderen een onbezorgde jeugd al niet weggelegd, door het zich gedwongen begeven in de seksindustrie worden hun psychische beschadigingen alleen nog maar groter.

Verdachte heeft ter bevrediging van zijn behoeftes meegedaan aan het in stand houden van de markt van kinderporno, waardoor elke dag weer slachtoffers worden gemaakt. Van enig mededogen ten opzichte van die kinderen is de rechtbank niets gebleken. Ter terechtzitting verklaarde verdachte dat hij zich pas onlangs realiseerde dat kinderen tot slachtoffer werden gemaakt. De rechtbank hecht maar weinig geloof aan die verklaring. Kinderporno is reeds jaren lang onderwerp van zorg zowel in Nederland als elders in de wereld. In de media wordt er bij herhaling aandacht aan besteed. Het komt de rechtbank eerder aannemelijk voor dat verdachte zich helemaal niet het lot van deze kinderen aantrekt en zijn eigen pedoseksueel genot voorop stelt.

De reclassering adviseert een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met reclasseringstoezicht met als bijzondere voorwaarde behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de ernst van het delict, een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf dient te volgen en voorts een werkstraf. De rechtbank zal het reclasseringsadvies volgen waar het betreft een deels voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden. Eén en ander leidt tot een straf zoals hierna te bepalen.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de inbeslaggenomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu deze grotendeels door middel van het feit zijn verkregen en zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE:

Verklaart het telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 7 maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde, dat de veroordeelde:

- zich bij het ingaan van de proeftijd meldt bij de Reclassering Nederland;

- ervoor zorgt dat hij gedurende de proeftijd bereikbaar is voor deze reclasseringsinstelling;

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens genoemde reclasseringsinstelling, ook als dat het volgen van een behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland (AFPN) inhoudt.

Draagt genoemde reclasseringsinstelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Een werkstraf, bestaande uit het verrichten van 240 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 120 dagen zal worden toegepast.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen 39 CD's (962684), 2 CD's (962707), 46 CD's (962714), 12 CD's (962716), CD (962726), 27 videobanden (962700), 68 videobanden (962706), 61 videobanden (962708), 11 videobanden (962712), 43 videobanden (962724), 1 computer Hp P1081a (962732).

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Bracht, voorzitter, mr. A.H.M. Dölle en mr. M.R. de Vries, rechters, bijgestaan door D.P. Postma-Westerhof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 mei 2007.