Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2006:AZ0062

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
01-03-2006
Datum publicatie
13-10-2006
Zaaknummer
05/504 RDK
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

vergoeding reiskosten, verblijfkosten, kosten raadsman, inkomensderving

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering 591a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector strafrecht

VERZOEK SCHADEVERGOEDING 591a Sv

Rekestnummer: 05/504

Parketnummer: 029009-00

BESCHIKKING

van de voorzitter van de rechtbank te Leeuwarden, op het verzoekschrift van:

[verzoeker],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres] ,

advocaat : mr. M.D. Kalmijn.

Het verzoek strekt tot vergoeding van kosten, welke verzoeker heeft gemaakt ten gevolge van de tegen verzoeker onder parketnummer 029009-00 gevoerde strafzaak tot een bedrag van EUR 39.223,08, inclusief ?600,00 voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift namens verzoeker door de raadsman.

Dit verzoek is op 01 februari 2006 behandeld in raadkamer blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal.

Bij de behandeling is de voorzitter gebleken dat verzoeker kosten heeft gemaakt in de tegen hem gevoerde strafzaak welke is geëindigd door het onherroepelijk worden van de uitspraak van de meervoudige strafkamer d.d. 1 december 2004, waarbij de officier van justitie niet ontvankelijk is verklaard. Het hoger beroep is door de officier van justitie d.d. 16 september 2004 ingetrokken, waardoor de uitspraak van de meervoudige strafkamer onherroepelijk is geworden.

Op grond van het bepaalde in artikel 591a Wetboek van Strafvordering kan verzoeker derhalve in aanmerking komen voor een vergoeding voor zijn ten behoeve van het onderzoek en de behandeling van de zaak gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede de kosten van zijn raadsman.

De kosten van de raadsman van verzoeker van ? 21.975,41 zijn voor toewijzing vatbaar. Deze worden vermeerderd met de kosten van indiening en behandeling van het verzoek, te weten ?275,00 voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift namens verzoeker door de raadsman en ?265,00 voor de aanwezigheid van de raadsman ter zitting. De gevraagde kosten voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift namens verzoeker door de raadsman worden door de voorzitter gematigd naar de standaardtarieven.

Verzoeker vordert tevens vergoeding van geleden materiële schade in de vorm van inkomensderving als gevolg van de detentie die verzoeker voor de duur van totaal 10 weken heeft doorgebracht. Hij baseert zich daarbij op een netto-omzet over 2000 van Hfl. 190.709,00.

Het schadebedrag bedraagt volgens verzoeker Hfl 190.709 : 52 (weken) x 10 (weken) = Hfl 36.674,81 ( ? 16.647,67).

Uit het accountantsrapport blijkt dat verzoeker zijn onderneming per 31 december 2000 heeft gestaakt. Vast staat voorts dat verzoeker op 11 december 2000 in hechtenis is genomen en aansluitend 72 dagen gehecht is geweest, waarvan derhalve 21 dagen, zijnde 3 weken, in 2000. Indien er al schade zou zijn geleden, dan zou deze niet over 10, maar over 3 weken moet worden berekend.

Voorts is het onjuist om bij de bepaling van eventuele schade uit te gaan van de netto-omzet. Als uitgangspunt daarvoor lijkt de post Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening eerder in de rede te liggen. Uit het door verzoeker overgelegde accountantsrapport blijkt dat de netto-omzet over 2000 in vergelijking met 1999 aanmerkelijk (ongeveer Hfl 84.000,00) is gestegen, terwijl het resultaat echter met een bedrag van ongeveer Hfl 7.000,00 is gedaald. Die daling is mede veroorzaakt door een

(eind)afschrijving van Hfl 28.015,= (ongeveer Hfl 20.000 hoger dan over 1999). De voorzitter is van oordeel dat op grond van vorenstaande overwegingen enige inkomensderving -nu eveneens niet nader gemotiveerd is gesteld of gebleken dat de stopzetting van het bedrijf het gevolg is geweest van de detentie van verzoeker, noch wat de schade als gevolg van de stopzetting van het bedrijf is geweest- niet valt te bepalen, noch aannemelijk is geworden. De vordering dient derhalve te worden afgewezen.

De voorzitter zal, alle omstandigheden in aanmerking nemende, op gronden van billijkheid aan verzoeker na te noemen vergoeding ten laste van de Staat toekennen.

BESLISSING

De voorzitter:

kent aan verzoeker een vergoeding toe van ? 22.515,41 (zegge: tweeëntwintigduizend vijfhonderd en vijftien euro en éénenveertig eurocent), over te maken op rekeningnummer [nummer] ten name van St. Beheer Derdengelden Van der Sluis & Van der Zee advocaten onder vermelding van [nummer].

Deze beschikking is gegeven door mr. G. Bracht, rechter, bijgestaan door J. de Jong, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 01 maart 2006.