Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2005:AU8651

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
20-12-2005
Datum publicatie
04-12-2006
Zaaknummer
17/080247-04 VEV
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wijziging telastelegging, seksuele gedragingen, gegevensdragers, kinderpornografie, dagvaarding geldig

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 240b
Wetboek van Strafrecht 242
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2006/36
NbSr 2006/36
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 20 december 2005

Parketnummer: 17/080247-04

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 6 december 2005.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J. Anker, advocaat te Leeuwarden.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Op schriftelijke vordering van de officier van justitie ter terechtzitting is de telastelegging met betrekking tot feit 2 gewijzigd, zoals in die vordering staat omschreven. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van die vordering is aan dit vonnis gehecht. De inhoud daarvan moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

VERWEER

Bij pleidooi heeft de raadsman betoogd dat de dagvaarding voor wat betreft het onder 2 telastegelegde nietig moet worden verklaard, nu in deze telastelegging ten onrechte is volstaan met een zeer algemene omschrijving van de afbeeldingen, films en filmfragmenten die verdachte in voorraad zou hebben gehad, zonder nadere concretisering, waardoor voor verdachte onvoldoende duidelijk is wat hem exact wordt verweten. De rechtbank volgt dit betoog niet. In het dossier bevinden zich uitgebreide beschrijvingen van de afbeeldingen, films en filmfragmenten die door de politie op de inbeslaggenomen gegevensdragers zijn aangetroffen. Gelet hierop is duidelijk welke gedragingen aan verdachte verweten worden en kon in de telastelegging met een algemene omschrijving worden volstaan.

VRIJSPRAAK

De rechtbank is van oordeel dat verdachte van zowel het onder 1. primair, subsidiair en meer subsidiair telastegelegde als van het onder 2. telastegelegde dient te worden vrijgesproken. De rechtbank heeft daartoe het volgende in overweging genomen.

Het bewijs voor de seksuele gedragingen die de kern vormen van de onder 1. telastegelegde delicten kan slechts worden gevonden in de verklaringen die het slachtoffer bij de politie heeft afgelegd. Andere bewijsmiddelen die deze verklaringen kunnen ondersteunen zijn er niet. Verdachte heeft het telastegelegde ontkend, terwijl de moeder van het slachtoffer, die als enige andere getuige in de woning aanwezig was, alleen heeft waargenomen dat haar zoon op de bewuste avond op een zeker moment erg overstuur bij haar kwam. Daarin kan, anders dan door de officier van justitie is betoogd, evenwel nog niet het bewijs voor de verweten seksuele gedragingen worden gevonden. Het voorgaande betekent dat het wettig bewijs voor het onder 1. telastegelegde ontbreekt, zodat daarvoor vrijspraak dient te volgen.

Met betrekking tot het onder 2. telastegelegde overweegt de rechtbank dat uit het dossier blijkt dat in de woning van verdachte gegevensdragers zijn aangetroffen die (gewiste) afbeeldingen bevatten van seksuele gedragingen waarbij personen waren betrokken die kennelijk de leeftijd van zestien jaren nog niet hadden bereikt. Ter zitting heeft verdachte verklaard dat zijn voormalige werkgever dergelijke gegevensdragers beschikbaar had voor zijn werknemers, dat meerdere werknemers van de betreffende gegevensdragers gebruik konden maken en dat hij deze op een zeker moment mee naar huis heeft genomen. Deze verklaring wordt niet weerlegd door enig bewijsmiddel in het dossier. Integendeel, het dossier geeft blijk van een aantal feiten en omstandigheden die een bevestiging van de lezing van verdachte vormen, zoals het feit dat het gaat om gewiste bestanden, die, voor zover in het onderzoek kon worden nagegaan, gemiddeld vijf jaar voor de aanhouding van verdachte laatstelijk zijn geopend en de omstandigheid dat op de computer van verdachte zelf kennelijk geen sporen in wat voor vorm dan ook van kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen. De rechtbank heeft op grond van de wettige bewijsmiddelen dan ook niet de overtuiging kunnen bekomen dat verdachte zich aan het onder 2. telastegelegde schuldig heeft gemaakt, zodat ook voor dit feit vrijspraak dient te volgen.

BENADEELDE PARTIJ

Namens [naam] heeft de wettelijke vertegenwoordiger zich voor de aanvang van de terechtzitting als benadeelde partij in het strafproces gevoegd door middel van indiening van het voorgeschreven formulier bevattende de opgave van een vordering tot vergoeding van door [naam] geleden schade ten gevolge van het aan verdachte onder 1 telastegelegde feit.

De rechtbank is van oordeel dat de benadeelde partij niet ontvankelijk moet worden verklaard, nu verdachte van het onder 1 telastegelegde is vrijgesproken.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart de dagvaarding geldig.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 primair, subsidiair en meer subsidiair en onder 2 is telastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat de benadeelde partij niet ontvankelijk is in de vordering.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte ieder de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. H.R. Bax en mr. J. van Bruggen, rechters, bijgestaan door mr. E.M. Troost, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 december 2005.

Mr. Bax is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.