Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2005:AT6429

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
23-05-2005
Datum publicatie
30-05-2005
Zaaknummer
05/686
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Ongeldigverklaring van vervangend rijbewijs wegens verstrekken onjuiste gegevens bij de aanvraag ervan.

Wetsverwijzingen
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994 124
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2005/73
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

Proces-verbaal mondelinge uitspraak ex artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.: 05/686

Inzake het geding tussen

[A], wonende te [B], verzoeker,

en

de burgemeester van Lemsterland, verweerder,

gemachtigde: R.E. Dommerholt, werkzaam bij verweerders gemeente.

1. Aanduiding van het besluit waarop het verzoek betrekking heeft

Het besluit van verweerder van 26 april 2005, inhoudende de ongeldigverklaring van het op 10 maart 2005 aan verzoeker verstrekte vervangend rijbewijs.

2. Datum van de zitting

Het verzoek is behandeld ter zitting van 23 mei 2005. Verzoeker is in persoon verschenen. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door voornoemde gemachtigde, vergezeld door R. Rorije, werkzaam op de afdeling Burgerzaken van verweerders gemeente.

3. De voorzieningenrechter sluit de behandeling en doet onmiddellijk mondeling uitspraak

a. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek af.

b. De gronden van de beslissing

Voor het treffen van een voorlopige voorziening, zoals is gevraagd door verzoeker, is in beginsel aanleiding indien de voorzieningenrechter van oordeel is dat een tegen een besluit ingediend bezwaarschrift gegrond zal worden verklaard. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de hoofdzaak.

Ingevolge art. 124 lid 1 aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt een rijbewijs ongeldig verklaard voor een of meer categorie├źn van motorrijtuigen, indien het rijbewijs is afgegeven op grond van door de houder verschafte onjuiste gegevens en het niet zou zijn afgegeven indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest.

De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoeker bij zijn aanvraag van een vervangend rijbewijs heeft aangegeven dat zijn oude rijbewijs vermist is geraakt, doordat het bij de jachthaven te Woudsend in het water is gevallen. Gebleken is echter dat verzoeker zijn oude rijbewijs in onderpand heeft afgegeven aan een bedrijf in Bant. Daarmee staat vast dat verzoeker onjuiste gegevens heeft verschaft bij de aanvraag van zijn vervangend rijbewijs. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat het vervangend rijbewijs niet zou zijn afgegeven, indien verweerder van de onjuistheid van die gegevens op de hoogte zou zijn geweest.

Verweerder heeft gelet op het vorenstaande terecht besloten tot ongeldigverklaring van verzoekers rijbewijs.

Verzoeker heeft aangevoerd dat hij de gebeurtenissen uit het verleden betreurt en dat hij zijn rijbewijs dringend nodig heeft voor zijn werk. Dit zijn echter geen redenen op grond waarvan verweerder de ongeldigverklaring achterwege had kunnen laten. De wet schrijft dwingend voor dat verweerder in een geval als het onderhavige tot ongeldigverklaring van het rijbewijs moet overgaan. Er is geen ruimte voor verweerder om een belangenafweging te maken en aldus rekening te houden met verzoekers belang bij behoud van zijn rijbewijs.

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat het bezwaar van verzoeker ongegrond verklaard zal worden. Er is dan ook geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.

Er is geen aanleiding voor het uitspreken van een proceskostenveroordeling.

De voorzieningenrechter deelt mede dat tegen deze uitspraak geen hoger beroep open staat.

De zitting wordt gesloten.

Waarvan proces-verbaal.

w.g. P.R.M. Poiesz , griffier

w.g. C.M. Telman, voorzieningenrechter

Afschrift verzonden op: 24 mei 2005