Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2005:AT5872

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
28-04-2005
Datum publicatie
20-05-2005
Zaaknummer
04/677
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verstrekkingenbesluit. Melatonine. Begrip rationele farmacotherapie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

Uitspraak ex artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.: 04/677

Inzake het geding tussen

[A], wonende te [B], eiseres,

en

de raad van bestuur van AGIS zorgverzekeringen NV, gevestigd te Amersfoort, verweerder,

gemachtigde: M.A. Wood, medewerker bezwaar en beroep.

Procesverloop

Bij brief van 24 mei 2004 heeft verweerder eiseres mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de toepassing van de Ziekenfondswet (Zfw).

Tegen dit besluit heeft eiseres beroep ingesteld.

De zaak is behandeld ter zitting van de rechtbank, enkelvoudige kamer, gehouden op 15 maart 2005. Eiseres is verschenen in persoon, vergezeld door haar moeder. Verweerder is verschenen bij gemachtigde.

Motivering

Bij besluit van 4 februari 2004 heeft verweerder eiseres geweigerd in aanmerking te brengen voor een vergoeding van Melatonine als slaapbevorderend middel.

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het hiertegen door eiseres ingediende bezwaarschrift, conform het advies van het College voor zorgverzekeringen (Cvz) van 19 mei 2004, ongegrond verklaard.

De rechtbank overweegt als volgt.

Op grond van art. 9 lid 1 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekeringen heeft de ziekenfondsverzekerde recht op farmaceutische hulp, welke de aflevering omvat van (sub a) de bij ministeriële regeling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen en (sub b) andere dan geregistreerde geneesmiddelen die op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in Nederland mogen worden afgeleverd, indien behandeling met die middelen als rationele farmacotherapie kan worden aangemerkt.

Melatonine staat niet op de lijst als bedoeld in art. 9 lid 1 sub a van het Verstrekkingenbesluit, zodat in zoverre geen aanspraak op vergoeding bestaat. Het geding spitst zich daarom toe op de vraag of Melatonine is aan te merken als rationele farmacotherapie.

Rationele farmacotherapie is een behandeling met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest economisch is voor de ziekenfondsverzekering onderscheidenlijk de patiënt.

Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat Melatonine geen rationele farmacotherapie is voor de indicatie waarvoor eiseres de vergoeding heeft aangevraagd. Dit is alleen anders bij specifieke indicaties zoals slaapstoornissen bij ADHD, blinden met een verstoord dag/nachtritme en het syndroom van Gilles de la Tourette, maar daarvan is bij eiseres geen sprake.

In hetgeen door eiseres is aangevoerd, heeft de rechtbank geen aanknopingspunten kunnen vinden om het standpunt van verweerder voor onjuist te moeten houden. Dat eiseres zelf zegt dat Melatonine goed werkt bij haar slaapproblemen en dat haar leven een positieve wending heeft genomen sinds zij dit middel gebruikt, is onvoldoende om te kunnen spreken van rationele farmacotherapie.

Op grond hievan komt de rechtbank tot de conclusie dat het beroep ongegrond moet worden verklaard. Er is geen aanleiding voor het uitspreken van een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door mr. C.M. Telman, rechter, en door haar in het openbaar uitgesproken op 28 april 2005, in tegenwoordigheid van mr. F.P. Dillingh als griffier.

w.g. F.P. Dillingh

w.g. C.M. Telman

Tegen deze uitspraak staat voor partijen het rechtsmiddel hoger beroep open. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in art. 6:13 juncto 6:24 Awb.

Indien u daarvan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak een brief (beroepschrift) alsmede een afschrift van deze uitspraak te zenden aan:

de Centrale Raad van Beroep

Postbus 16002

3500 DA Utrecht

In het beroepschrift vermeldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt.

Afschrift verzonden op: