Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2004:AR5373

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
12-10-2004
Datum publicatie
15-11-2004
Zaaknummer
17/085068-04 VEV
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Internet, kinderporno, veroordeling

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 12 oktober 2004

Parketnummer: 17/085068-04 VEV

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte],

[geboortedatum] te [geboorteplaats],

[adres verdachte]

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 28 september 2004.

De verdachte is verschenen.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht het telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode 1 oktober 2002 tot en met 19 mei 2004 te Beetsterzwaag, in de gemeente Opsterland, meermalen, een gegevensdrager, bevattende meerdere afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een of meerdere personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, telkens heeft verspreid en in bezit heeft gehad, hebbende verdachte toen aldaar in voornoemde periode:

(A)

de in verdachtes bezit zijnde hieronder nader omschreven afbeeldingen via verdachtes computer verzonden naar/geplaatst op de (MSN)group "Miniatura100" op het internet, te weten [omschrijving afbeeldingen]

(B)

de hieronder nader omschreven afbeeldingen op een computer in bezit gehad, te weten:

[omschrijving afbeeldingen]

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op het misdrijf:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, meermalen gepleegd

en

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en het voorlichtingsrapport;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het telastegelegde tot 180 uur werkstraf subsidiair 90 dagen hechtenis alsmede 4 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met als bijzondere voorwaarden reclasseringstoezicht en behandeling AFPN voltooien.

De rechtbank heeft verdachte schuldig bevonden aan het verspreiden en in het bezit hebben van kinderporno. De rechtbank acht het bijzonder kwalijk dat verdachte door zich met deze praktijken in te laten de distributie van dit zeer kwalijke materiaal mede in stand houdt. Verdachte is daardoor ook indirect betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het misbruik van vaak zeer jonge kinderen die tot het poseren voor dergelijke afbeeldingen worden gedwongen. Uit het dossier wordt duidelijk dat hiervoor zeer kwetsbare kinderen worden geronseld die vaak reeds in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

De rechtbank zal als strafminderende omstandigheid mee laten wegen dat verdachte door het feit zijn baan is kwijtgeraakt. De rechtbank acht een werkstraf van enige duur op zijn plaats, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf om verdachte er van te weerhouden zich opnieuw met dergelijke strafbare feiten in te laten.

INBESLAGGENOMEN GOEDEREN

De rechtbank acht het inbeslaggenomen voorwerp vatbaar voor verbeurdverklaring nu het feit hiermee is begaan en toebehoort aan verdachte.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 33, 33a, 57, 240b(oud) en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart het telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

1. Een werkstraf, bestaande uit het verrichten van 120 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 60 dagen zal worden toegepast.

2. Een gevangenisstraf voor de duur van VIER MAANDEN.

Bepaalt, dat deze gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

a. Stelt als bijzondere voorwaarde, dat de veroordeelde:

- zich bij het ingaan van de proeftijd meldt bij de reclassering Nederland;

- ervoor zorgt dat hij gedurende de proeftijd bereikbaar is voor genoemde reclasseringsinstelling;

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens genoemde reclasseringsinstelling.

Draagt genoemde reclasseringsinstelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

b. Stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde het behandelplan van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland(AFPN) zal volgen en voltooien.

Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen harddisk.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. J.J. Beswerda en mr. H.R. Bax, rechters, bijgestaan door A. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 12 oktober 2004.

Mr. Bax is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.