Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2004:AQ2471

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
24-06-2004
Datum publicatie
19-07-2004
Zaaknummer
17/086102-03 VEV
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

kinderpornografie, internet, verspreiding, bezit, veroordeling

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 24 juni 2004

Parketnummer: 17/086102-03

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 10 juni 2004.

De verdachte is verschenen.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht het telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 november 2002 tot en met 30 april 2003, te Kollumerzwaag, in de gemeente Kollumerland c.a. en te Zwaagwesteinde, in de gemeente Dantumadeel, meerdere malen, telkens afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, heeft verspreid en in bezit heeft gehad, hebbende verdachte toen aldaar onder meer

A)

de hieronder nader omschreven afbeeldingen verzonden naar de internet MSN-Group

[naam] vanaf het e-mail adres [naam]:

1) een afbeelding [omschrijving]

en

2) een afbeelding [omschrijving]

en

3) een afbeelding [omschrijving]

en

4) een afbeelding [omschrijving]

en

B)

de hieronder nader omschreven afbeeldingen in zijn computer in bezit gehad:

1) een afbeelding [omschrijving]

en

2) een afbeelding [omschrijving]

en

3) een afbeelding [omschrijving]

en

4) een afbeelding [omschrijving].

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op de misdrijven:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben,

meermalen gepleegd.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en het voorlichtingsrapport;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het telastegelegde tot 200 uren werkstraf alsmede 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Verdachte heeft kinderpornografische afbeeldingen op/in zijn computer in bezit gehad. Ook heeft verdachte een viertal kinderpornografische afbeeldingen via het internet verzonden.

Verdachte heeft uit nieuwsgierigheid kinderpornosites bezocht. Om hiertoe toegang te krijgen heeft verdachte een aantal kinderpornofoto's van het internet gedownload en vervolgens ge-upload en verzonden naar de betreffende kinderpornosite. Verdachte kreeg echter spijt van zijn acties. Twee maanden voor de inbeslagname van zijn computer is verdachte uit zichzelf gestopt met het bezoeken van kinderpornosites.

De strekking van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is het tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie van dergelijk misbruik. Centraal staat de bescherming van de (afgebeelde) jeugdige. Daarom is ook het enkele privé-bezit van kinderpornografie strafbaar.

De rechtbank overweegt het volgende. Of men nu uit nieuwsgierigheid of uit andere motieven kinderpornosites bezoekt, feit is dat dergelijk handelen bijdraagt aan de exploitatie van seksueel misbruik van (soms zelfs zeer jonge) kinderen. De traumatische gevolgen voor deze kinderen zijn niet te overzien.

Verdachte heeft ter zitting blijk gegeven van zijn inzicht hieromtrent. Hij realiseert zich dat wat hij heeft gedaan verkeerd is geweest. Verdachte lijkt veel spijt te hebben van zijn handelen. Ook is hij geschokt over wat hij heeft gezien op de kinderpornosites. Hij zal zich, volgens zijn zeggen, nimmer meer inlaten met dit soort praktijken. Verdachte komt hierbij eerlijk en oprecht over.

De rechtbank is van oordeel dat het duidelijk moet zijn dat internetverkeer met kinderpornografie laakbaar is. Derhalve zal aan verdachte een onvoorwaardelijke straf worden opgelegd. Aangezien verdachte uit eigen beweging is gestopt met het bezoeken van kinderpornosites, geen strafblad heeft en oprecht spijt lijkt te hebben van zijn handelen, zal de rechtbank verdachte geen gevangenisstraf of werkstraf opleggen, doch een geldboete.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart het telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Betaling van een geldboete ten bedrage van ? 750,00 (zegge: zevenhonderd en vijftig euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door 15 dagen hechtenis.

Gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven personal computer, merk/type Ritetex, registratienummer [nummer], serienummer [nummer], ontdaan van alle kinderpornografische afbeeldingen.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. G.C. Koelman en mr. G.A.M. van Dijk, rechters, bijgestaan door T.L. Komrij, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 24 juni 2004.

Mr. van Dijk is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.