Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2004:AO5775

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
16-03-2004
Datum publicatie
17-03-2004
Zaaknummer
03/802 BESLU
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beroep tegen toepassing van art. 67 Ffw is niet-ontvankelijk verklaard omdat de geldigheidsduur van het aanwijzingsbesluit ten tijde van de uitspraak is verlopen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

Uitspraak ex artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht

Reg.nr.: 03/802 BESLU

Inzake het geding tussen

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, gevestigd te 's-Gravenhage, eiseres,

gemachtigden: mr. K.T.B. Salomons, advocaat te 's-Gravenhage, G.J.M. van Vliet, werkzaam bij de vereniging, en J.L. Mulder.

en

het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, verweerder,

gemachtigden: mr. J.V. van Ophem, advocaat te Leeuwarden, en H. de Waard, D.A. Beintema en W.H.L. Oostra, allen werkzaam bij de afdeling Landelijk Gebied van de provincie Fryslân.

Procesverloop

Op 4 februari heeft verweerder een besluit genomen op grond van de Flora- en faunawet (Ffw).

Eiseres heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Verweerder heeft het bezwaarschrift bij besluit van 10 juni 2003 ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft eiseres bij brief van 18 juli 2003 beroep ingesteld.

De rechtbank heeft termen aanwezig geacht om de zaak met toepassing van artikel 8:52 Algemene wet bestuursrecht (Awb) versneld te behandelen. De zaak is behandeld ter zitting van de rechtbank, meervoudige kamer, gehouden op 3 februari 2004. Eiseres en verweerder zijn bij hun voornoemde gemachtigden verschenen. Namens de derde-belanghebbende, de Bond van Friese Vogelwachten, is verschenen haar voorzitter, A. Osinga.

Motivering

Bij het besluit van 4 februari 2003 heeft verweerder, met toepassing van artikel 67 Ffw, aangewezen als categorie personen die, ter voorkoming van schade aan flora en fauna, de stand van de vos mogen beperken: alle jachthouders, op de gronden waarvan zij jachthouder zijn. Het bejagen is op grond van dit besluit uitsluitend toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang en met gebruikmaking van het hagelgeweer en de kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 43. De aanwijzing geldt voor alle gronden binnen de provincie Fryslân. Aan het aanwijzingsbesluit zijn voorschriften verbonden.

Eiseres heeft dit besluit in bezwaar en na de ongegrondverklaring van haar bezwaarschrift in beroep gemotiveerd bestreden.

Vastgesteld moet worden dat het aanwijzingsbesluit op 15 februari 2004, overeenkomstig artikel 5 lid 3 van dat besluit, is vervallen. Dit betekent dat eiseres thans met haar beroep niet meer kan bereiken wat zij daarmee beoogt, namelijk vernietiging van het bestreden besluit. Het beroep zal derhalve wegens het ontbreken van een procesbelang niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de rechtbank geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mrs. C.H. de Groot, voorzitter, en E.M. Visser en A.J.G.M. van Montfort, leden, en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2004 in tegenwoordigheid van mr. J. van Bruggen als griffier.

w.g. J. van Bruggen

w.g. C.H. de Groot

Tegen deze uitspraak staat voor partijen het rechtsmiddel hoger beroep open. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in artikel 6:13 juncto 6:24 Algemene wet bestuursrecht.

Indien u daarvan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak een brief (beroepschrift) alsmede een afschrift van de uitspraak te zenden aan:

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In het beroepschrift vermeldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt.

Afschrift verzonden op: 16 maart 2004