Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2004:AO4839

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
04-03-2004
Datum publicatie
04-03-2004
Zaaknummer
17/040058-01 VEV
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

lasershield, veroordeling

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 184
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 4 maart 2004

Parketnummer: 17/040068-01

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 20 februari 2004.

Tegen de niet verschenen verdachte is verstek verleend.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De rechtbank leest de telastelegging zo dat onder 'lasershield' tevens begrepen wordt 'laserecho'. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht het telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij op 26 november 2000, bij Koudum, in de gemeente Nijefurd, opzettelijk enige handeling, door [verbalisant], hoofdagent van politie, zijnde een ambtenaar belast met en bevoegd verklaard tot het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, te weten de controle op de naleving van de bepalingen bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994, en als zodanig doende met de controle op de naleving van de maximumsnelheid met behulp van een snelheidsmeetmiddel (een zogenoemde lasergun), heeft belet, immers heeft hij, verdachte, alstoen en aldaar door gebruik te maken van een lasershield de meting van de snelheid van het door hem, verdachte, bestuurde voertuig onmogelijk gemaakt.

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op het misdrijf:

Opzettelijk een handeling, door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten ondernomen ter uitvoering van een wettelijk voorschrift, beletten.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het telastegelegde tot een geldboete van tweehonderd vijfentwintig euro en verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen Target LE 850.

Er dient strikt te worden opgetreden tegen het overtreden van de maximumsnelheid, omdat dit tot gevaarlijke situaties in het verkeer kan leiden. Verdachte heeft door het gebruik van een zogenoemde laserecho een gangbare wijze van opsporing van snelheidsovertredingen feitelijk onmogelijk gemaakt en zichzelf daarmee een vrijbrief gegeven om harder te rijden dan ter plaatse is toegestaan.

De rechtbank is van oordeel dat de door de officier van justitie geëiste straf passend is.

INBESLAGGENOMEN GOEDEREN

De rechtbank acht het inbeslaggenomen voorwerp vatbaar voor verbeurdverklaring nu het bewezenverklaarde feit met behulp van dit voorwerp is begaan en deze toebehoort aan verdachte.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c, 33, 33a en 184 van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart het telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Betaling van een geldboete ten bedrage van € 225,00 (zegge: tweehonderd vijfentwintig euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door vier dagen hechtenis.

Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen detector Target Laser Echo LE 850, bestaande uit drie onderdelen.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Beswerda, voorzitter, mr. G. Bracht en mr. M.C. Fuhler, rechters, bijgestaan door mr. R.T. Wietzes, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 4 maart 2004.