Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2003:AO0906

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
19-12-2003
Datum publicatie
24-12-2003
Zaaknummer
138653 /CV EXPL 03-1820
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

'Supermarktstrijd' te Drachten: projectontwikkelaar behoeft supermarktruimte niet aan Noorderpoort (Jumbo) ter beschikking te stellen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector kanton

Locatie Opsterland

VONNIS ex artikel 254 lid 4 Rechtsvordering

138653 /CV EXPL 03-1820

Uitspraak: 19 december 2003

in de zaak van

de besloten vennootschap NOORDERPOORT SUPERMARKT B.V.,

gevestigd te Smallingerland en kantoorhoudende te Almere,

eiseres,

gemachtigde: mr. A. de Fouw,

tegen

de besloten vennootschap VRIESHORST PROJECT B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

niet verschenen.

Procesverloop

1. De eisende partij, hierna te noemen Noorderpoort, heeft gedaagde partij, hierna te noemen Vrieshorst, gedagvaard voor de zitting van 11 december 2003 en op de bij exploot vermelde gronden gevorderd bij wijze van voorlopige voorziening uitvoerbaar bij voorraad:

1. Vrieshorst te veroordelen tot nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst zoals zij die op 24 juni 2003 heeft gesloten met Noorderpoort., waaronder het ter beschikking blijven stellen van de winkelruimte, gelegen aan de Stationsstraat 152 te Drachten aan Noorderpoort op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag voor iedere dag dat Vrieshorst in gebreke blijft met het ter beschikking stellen van de winkelruimte als hiervoor bedoeld aan Noorderpoort;

2. met veroordeling van Vrieshorst in de kosten van deze procedure.

2. De zitting heeft met instemming van Noorderpoort plaatsgevonden in het kantongerechtsgebouw te Heerenveen. Vrieshorst is niet verschenen. De gemachtigde van Noorderpoort heeft een pleitnota overgelegd. Tegen Vrieshorst is verstek verleend. Van het verhandelde is door de griffier proces-verbaal opgemaakt. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

Het standpunt van Noorderpoort

1. Noorderpoort stel -samengevat- dat zij met Vrieshorst op 24 juni 2003 een huurovereenkomst heeft gesloten voor een supermarktruimte in winkelcentrum Noorderpoort te Drachten. Noorderpoort heeft voorafgaand aan het sluiten van deze huurovereenkomst expliciet aan Vrieshorst gevraagd of de betreffende ruimte niet al reeds aan een ander was verhuurd. Vrieshorst heeft hier tweemaal ontkennend op geantwoord. Noorderpoort stelt dat zij derhalve vrij was om een huurovereenkomst met Vrieshorst aan te gaan.

Op 15 (bedoeld is 13, ktr.) oktober 2003 is Vrieshorst veroordeeld tot het ter beschikking stelen van de betreffende supermarktruimte aan Sperwer, nu kennelijk Sperwer al in 1999 een huurovereenkomst met Vrieshorst hiervoor had gesloten. Noorderpoort is van mening dat Sperwer geen aanspraak meer kan maken op het gehuurde op grond van het feit dat Noorderpoort het gehuurde reeds voor 15 (bedoeld is 13, ktr.) oktober 2003 feitelijk en te goeder trouw in gebruik heeft genomen. Noorderpoort heeft dit standpunt ook ingenomen in een tegen Sperwer aangespannen kort geding.

De beoordeling van het geschil

2. Door de gemachtigde van Noorderpoort is overgelegd een afschrift van een brief d.d. 10 december 2003 van de gemachtigde van Vrieshorst, waarin staat de Vrieshorst ermee bekend is en ermee instemt dat de kort geding zitting zal plaatsvinden in het kantongerechtsgebouw te Heerenveen in plaats van te Beetsterzwaag.

3. In het hiervoor in rechtsoverweging 1 genoemde kort geding dat Noorderpoort heeft aangespannen tegen Sperwer is vandaag (19 december 2003) door de voorzieningenrechter bij de rechtbank Leeuwarden, sector kanton, locatie Opsterland, vonnis gewezen onder nummer 138640/CV EXPL 03-1819, waarbij de vorderingen van Noorderpoort zijn afgewezen en waarbij in reconventie Noorderpoort is veroordeeld om -samengevat- de door haar getroffen voorzieningen in het gehuurde te verwijderen.

Hierbij is door de kantonrechter onder meer overwogen dat het jongere huurrecht van Noorderpoort niet voorgaat op het oudere huurrecht van Sperwer en dat Noorderpoort jegens Sperwer onrechtmatig handelt door het gehuurde feitelijk in gebruik te nemen.

Gelet op dit vonnis, waarvan de inhoud aan Noorderpoort bekend is gemaakt, komt het gevorderde door Noorderpoort in de onderhavige procedure de kantonrechter onrechtmatig en ongegrond voor.

De vordering van Noorderpoort zal ondanks het tegen Vrieshorst verleende verstek worden afgewezen.

4. Noorderpoort zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

rechtdoende in kort geding

wijst de vordering van Noorderpoort af.

veroordeelt Noorderpoort in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Vrieshorst begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. P. Schulting, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 december 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 73