Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2003:AM1479

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
14-10-2003
Datum publicatie
17-10-2003
Zaaknummer
60341 KG ZA 03-297
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Veroordeling van krakers om het door hen gekraakte pand te ontruimen. Verstek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector civiel recht

afdeling handelsrecht

Korte Gedingen

Uitspraak: 14 oktober 2003

Kort-geding-nummer: 60341 / KG ZA 03-0297

VONNIS

van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van:

1. de besloten vennootschap

BOUW '75 B.V.,

gevestigd te Workum,

2. de naamloze vennootschap

STADSHERSTEL LEEUWARDEN N.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

eisers,

hierna in enkelvoud te noemen: Bouw en Stadsherstel,

procureur: mr. W.H.R. Baron van Boetzelaar en mr. F.M. Oldenhuis,

tegen

ZIJ DIE ZONDER RECHT OF TITEL VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAAK (OF GEDEELTE DAARVAN) PLAATSELIJK BEKEND ALS DE GROTE KERKSTRAAT 228 (8911 EG) TE LEEUWARDEN, ,

verblijvende te Leeuwarden,

gedaagden,

hierna te noemen: de krakers,

niet in rechte verschenen.

PROCESGANG

Bouw en Stadsherstel hebben de krakers in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 8 oktober 2003. Bouw en Stadsherstel hebben toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de rechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de krakers veroordeelt tot ontruiming van het gekraakte pand gelegen aan de Grote Kerkstraat 228, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 1929, binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans op een in goede justitie te bepalen andere dag, met veroordeling van de krakers om voornoemd pand, met al degenen die en al hetgeen dat zich daarin of daarop bevinden respectievelijk bevindt, voor of uiterlijk op het vastgestelde tijdstip van de ontruiming volledig en behoorlijk te verlaten en te ontruimen en vervolgens voornoemd pand te verlaten en ontruimd te houden, zulks met machtiging aan Bouw en Stadsherstel bij gebreke van voldoening hiervan deze verlating en ontruiming zelf te bewerken met behulp van de sterke arm van politie en justitie op kosten van de krakers;

2. de krakers hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding.

De raadsman van Bouw en Stadsherstel heeft de vordering ter terechtzitting aan de hand van een pleitnota toegelicht. De krakers zijn op de terechtzitting niet verschenen.

Nu de dagvaarding aan de wettelijke vereisten voldoet, is tegen de gedaagden verstek verleend.

RECHTSOVERWEGINGEN

Vaststaande feiten

In dit kort geding gelden onder meer de navolgende feiten als vaststaand.

1.1. Na het overlijden van de vorige eigenaar van het pand aan de Grote kerkstraat 228 te Leeuwarden (hierna te noemen: het pand) is het pand jarenlang onderwerp geweest van een slepende erfrechtkwestie tussen de erfgenamen. Gedurende deze erfrechtkwestie is het pand onbeheerd gebleven en dus in verval geraakt.

1.2. Op 29 april 2003 heeft Bouw het pand van de erfgenamen gekocht en geleverd gekregen.

1.3. Het pand is een beschermd stads- of dorpsgezicht en een monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

1.4. Om een hoogwaardige oplossing van het pand te vinden, hebben Bouw en Stadsherstel een co-productie opgezet. De gemeente Leeuwarden is eveneens bij het project betrokken.

1.4. Bouw en Stadsherstel hebben bouwplannen voor het pand. Zij hebben medio september 2003 de aanvragen voor de monumenten- en bouwvergunning ingediend. Ook is de subsidie door Bouw en Stadshersel bij de gemeente Leeuwarden aangevraagd.

1.5. Bouw en Stadsherstel hebben als gevolg van de te realiseren verbouwing meerdere potentiële kopers voor het pand. Deze zullen het pand kunnen kopen alvorens met de verbouwing zal worden begonnen.

1.6. Op 25 augustus 2003 hebben Stadsherstel en Bouw vernomen dat het pand aan de Grote kerkstraat 228 te Leeuwarden is gekraakt.

1.7. De raadslieden van Bouw en Stadsherstel hebben de krakers op 28 augustus 2003 het gekraakte pand bezocht en getracht de identiteit van de krakers te achterhalen. Dit is niet gelukt. Teven hebben zij de krakers mondeling gesommeerd het pand te verlaten. Tijdens deze mondelinge sommatie hebben zij de krakers eveneens een schriftelijke sommatie om het pand te verlaten, afgegeven.

1.8. Bij brief van 18 september 2003 hebben Bouw en Stadsherstel de krakers voor de laatste maal gesommeerd het pand te verlaten. De krakers hebben aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

Het geschil en de beoordeling daarvan

2. Bouw en Stadsherstel vorderen (kort gezegd) ontruiming van het pand aan de Grote Kerkstraat 228 te Leeuwarden. Volgens Bouw en Stadsherstel dient het pand winterklaar te worden gemaakt om te voorkomen dat er regen in het pand stroomt en daardoor schade aan het pand wordt aangericht. Volgens Bouw en Stadsherstel is voor het verrichten van deze werkzaamheden noodzakelijk dat het pand leeg en ontruimd is. Bouw en Stadsherstel stellen dat zij belang hebben bij een zo spoedig mogelijke ontruiming van het pand, aangezien zij potentiële kopers voor het pand hebben en zij op die manier kunnen profiteren van het belastingtechnische voordeel door het pand binnen zes maanden na aankoop te verkopen, zijnde voor 1 november 2003.

3. Ter terechtzitting is voldoende aannemelijk geworden dat Bouw en Stadsherstel een spoedeisend belang bij hun vordering hebben om op een zo kort mogelijke termijn te kunnen beginnen met het winterklaar maken van het pand. Nu hiertoe noodzakelijk is dat het pand leeg en ontruimd is en het gevorderde de rechter voor het overige niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal de rechter de vordering van Bouw en Stadsherstel toewijzen.

4. Gezien het bovenstaande dienen de krakers als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten van Bouw en Stadsherstel te worden verwezen, zoals hieronder nader zal worden aangegeven.

BESLISSING

De rechter, rechtdoende in kort geding:

veroordeelt de krakers tot ontruiming van het gekraakte pand gelegen aan de Grote Kerkstraat 228, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 1929, binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, met veroordeling van de krakers om voornoemd pand, met al degenen die en al hetgeen dat zich daarin of daarop bevinden respectievelijk bevindt, voor of uiterlijk op het vastgestelde tijdstip van de ontruiming volledig en behoorlijk te verlaten en te ontruimen en vervolgens voornoemd pand te verlaten en ontruimd te houden, zulks met machtiging aan Bouw en Stadsherstel bij gebreke van voldoening hiervan deze verlating en ontruiming zelf te bewerken met behulp van de sterke arm van politie en justitie op kosten van de krakers;

veroordeelt de krakers hoofdelijk in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Bouw en Stadsherstel begroot op 318,20 euro aan verschotten en 705,00 euro aan salaris procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 oktober 2003.

fn 347