Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2002:AD8789

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
31-01-2002
Datum publicatie
01-02-2002
Zaaknummer
17/080272-01vev
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 157
Wetboek van Strafrecht 310
Wetboek van Strafrecht 311
Wetboek van Strafrecht 311
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 31 januari 2002

Parketnummer: 17/080272-01

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

thans gedetineerd in PI De Grittenborgh te Hoogeveen, Kinholtsweg 7.

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 17 januari 2002.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht het onder 1. primair, 2., 3., 4. en 5. telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

1. primair

hij in de periode omvattende de dagen 16 september 2001 en 17 september 2001 te Drachten, in gemeente Smallingerland, tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk brand heeft gesticht onder of bij of tegen een schoolgebouw van de I.S.K. (Internationale Schakel Klas) school, gevestigd aan de Van Haersmasingel, aldaar, immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededaders toen aldaar, opzettelijk op een of meerdere plaats(en) meerdere kranten en ander brandbaar goed onder of bij of tegen een houten wand van dat schoolgebouw geduwd of gedrukt en vervolgens die meerdere kranten en ander brandbaar goed in brand gestoken, ten gevolge waarvan meerdere klaslokalen en de kantine van dat schoolgebouw geheel zijn verbrand, terwijl daarvan gemeen gevaar voor voornoemd schoolgebouw en meerdere in dat schoolgebouw bevindende goederen, te duchten was;

2.

hij op 18 augustus 2001 te Drachten, in de gemeente Smallingerland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning, gelegen aan de [A-straat], aldaar, heeft weggenomen een portable computer en een stereocombinatie en meerdere cd's, toebehorende aan [slachtoffer 2], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

3.

hij in de periode omvattende de dagen 30 augustus 2001 en 31 augustus 2001 te Bakkeveen, in de gemeente Opsterland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een clubgebouw van de voetbalvereniging Bakkeveen, gelegen aan de Mjumster Wei, aldaar, heeft weggenomen twee ballen en twee tassen en meerdere flessen/flesjes frisdrank en meerdere kratten bier en meerdere dozen snoepgoed en meerdere dozen snacks en meerdere cd's en een televisietoestel en een magnetron en koffie, toebehorende aan de voetbalvereniging Bakkeveen, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van inklimming;

4.

hij in de periode omvattende de dagen 6 september 2001 en 7 september 2001 te Beetsterzwaag, in de gemeente Opsterland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een kantinegebouw van de voetbalvereniging "De Sweach", gelegen aan de Vlaslaan, aldaar, heeft weggenomen een versterker en een magnetron en een net en meerdere dozen snoepgoed, toebehorende aan de voetbalvereniging "De Sweach", waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van inklimming;

5.

hij in de periode omvattende de dagen 14 september 2001 en 15 september 2001, te Drachten, in de gemeente Smallingerland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een clubgebouw van de postduivenvereniging Vice Versa, gevestigd aan de Houtlaan, aldaar, heeft weggenomen een koffiezetapparaat en een koelkast en een magnetron en een tuner/versterker en meerdere radio's en twee kratten bier en 4 flessen frisdrank en een pakje bakboter en een duivenmand en fietstassen en een radio dispenser en meerdere klokjes en een dekbedovertrek en een lijmpistool en meerdere lampen en een voetbal en een toolkit en een lakroller met verfkwasten en twee deurmatten en meerdere bierglazen en een fruitmand en een lampje en een cd-rombakje en een tas en meerdere cadeaubonnen en een keukendoek en een handdoek en een lantaarn en meerdere tassen en meerdere fototoestellen en een hangertje en duivenvoer en meerdere waardebonnen, toebehorende aan Postduivenvereniging Vice Versa, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van inklimming.

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op de misdrijven:

1. primair

Medeplegen van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is.

2.

Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

3.

Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming.

4.

Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming.

5.

Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze zijn begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, de psychiatrische rapportage en het voorlichtingsrapport;

- de gedane erkenning van de verdachte zich nog aan de overige op de dagvaarding genoemde ad informandum gevoegde strafbare feiten te hebben schuldig gemaakt, welke zaken derhalve hiermee zijn afgedaan;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het onder 1. primair, 2., 3., 4. en 5. telastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en reclasseringstoezicht.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan brandstichting en zeven gevallen van diefstal onder verzwarende omstandigheden.

Ten aanzien van de brandstichting overweegt de rechtbank als volgt. Nu aan de brandstichting racistische motieven ten grondslag lagen is er, naast de enorme materiële schade, tevens sprake van een maatschappelijke schade die niet in geld kan worden uitgedrukt. Racisme is een maatschappelijk kwaad dat al sinds mensenheugenis voor zeer grote ellende voor allerlei onschuldige groepen mensen heeft gezorgd. Ondanks de lessen uit het verleden die hierover zijn te leren, wordt veel onheil aangericht doordat er nog steeds mensen zijn die - al dan niet tegen beter weten in - zich vastklampen aan de gedachte dat hun etnische groep verheven zou zijn boven de andere. Zo ook het gezelschap waarin verdachte zich op de avond van de brandstichting bevond.

Verdachte heeft heel bewust met zijn mededaders een school uitgezocht die door asielzoekers werd bezocht, te weten de Internationale Schakel Klas te Drachten. Op de avond van de brandstichting waren verdachte en de mededaders het er, blijkens de verschillende verklaringen bij de politie afgelegd, geheel over eens: er was ook elders in Nederland brand gesticht in scholen en voorzieningen voor asielzoekers en Drachten kon niet achterblijven. Verdachte heeft verder bij de politie verklaard dat hij van mening was dat er een hoop slechte mensen tussen donkere mensen zitten. Ter zitting echter verklaarde verdachte dat hij geen hekel heeft aan buitenlanders maar dat hij geen weerstand kon bieden aan zijn vrienden. Zoals zo vaak blijkt bij mensen die kennelijk zwak in hun schoenen staan, zoeken zij in groepsverband slachtoffers uit die zich in een kwetsbare positie bevinden, zoals asielzoekers. Verdachte heeft zich echter zeer goed rekenschap kunnen geven van zijn daden, zeker ook gelet op de tijd die was gelegen tussen het plan van de brandstichting en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Hieraan doen niet af de conclusies in het psychiatrisch rapport, waarin onder meer vermeld staat dat verdachte zijn daden in licht verminderde mate zijn toe te rekenen. De rechtbank tilt zeer zwaar aan misdrijven op racistische grondslag en is van oordeel dat, mede ook gelet op de overige delicten, een gevangenisstraf van forse duur op zijn plaats is. De rechtbank zal daarbij een gedeelte van die straf voorwaardelijk opleggen met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, opdat verdachte met behulp van deskundigen aandacht kan besteden aan hetgeen in de rapportage omtrent zijn persoonlijkheidsontwikkeling staat vermeld.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 47, 57, 157, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart het onder 1. primair, 2., 3., 4. en 5. telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot zes maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde, dat de veroordeelde:

- zich bij het ingaan van de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland;

- ervoor zorgt dat hij gedurende de proeftijd bereikbaar is voor genoemde reclasseringsinstelling;

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens genoemde reclasseringsinstelling.

Draagt genoemde reclasseringsinstelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. Dölle, voorzitter, mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme en mr. M.C. van der Mei, rechters, bijgestaan door mr. H.A. Attema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 31 januari 2002.

Rechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING

Parketnummer: 17/080272-01

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van bovengenoemde rechtbank op 17 januari 2002.

Tegenwoordig:

mr. A.H.M. Dölle, voorzitter,

mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme en mr. M.C. van der Mei, rechters,

mr. J.T.D. Stoffels, officier van justitie

en mr. H.A. Attema, griffier.

De voorzitter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn genaamd:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

thans gedetineerd in PI De Grittenborgh te Hoogeveen, Kinholtsweg 7.

Als raadsman van verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen.

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van de rechtbank de uitspraak zal plaats vinden ter terechtzitting van 31 januari 2002 te 13:30 uur.

Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de griffier.