Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2001:AD4057

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
02-10-2001
Datum publicatie
05-10-2001
Zaaknummer
17/080148-01vev
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft een man veroordeeld voor uitbuiting van vier illegaal in Nederland verblijvende vrouwen. De vrouwen werden, gedeeltelijk met valse papieren, via Griekenland en Italië naar Nederland gebracht om in Leeuwarden in de prostitutie te gaan werken. Zij waren geheel afhankelijk van de man en zijn mededader en moesten hun verdiensten afstaan; zij moesten ook toestemming vragen wanneer ze even de stad in wilden. De man is bovendien veroordeeld voor het met valse papieren verkrijgen van het Nederlanderschap. De rechtbank heeft de man veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 225
Wetboek van Strafrecht 231
Wetboek van Strafrecht 250a
Wetboek van Strafrecht 250ter
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrondissementsrechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 2 oktober 2001

Parketnummer: 17/080148-01

Ter terechtzitting gevoegd parketnummer 17/085142-01.

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de ter terechtzitting gevoegde zaken van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

zich noemende:

[naam verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1969 te [geboorteplaats en land],

en onder die naam ingeschreven op het adres [adres],

in werkelijkheid geheten:

[naam verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1973 te [geboorteplaats en land],

thans gedetineerd in PI De Grittenborgh te Hoogeveen.

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 18 september 2001.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. E. van der Meer, advocaat te Joure.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis zijn door de griffier gewaarmerkte fotokopieën van de dagvaardingen gehecht, waaruit de inhoud van de telasteleggingen geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telasteleggingen voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Op schriftelijke vordering van de officier van justitie ter terechtzitting is de telastelegging in de zaak met parketnummer 17/085142-01 gewijzigd, zoals in die vordering staat omschreven. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van die vordering is aan dit vonnis gehecht. De inhoud daarvan moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht het in de zaak met parketnummer 17/080148-01 onder 1, 2 en 3 telastegelegde en het in de zaak met parketnummer 17/085142-01 onder 1. primair, 2 en 3 telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

in de zaak met parketnummer 17/080148-01:

1.

hij in de periode van 1 januari 2000 tot en met 11 juni 2001 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, of elders in Nederland,

meermalen,

telkens tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

telkens één of meer vrouwen, genaamd

-a- [slachtoffer 1], alias [alias] en/of [alias] en/of [alias] en/of [alias] en

-b- [slachtoffer 2], alias [alias] en/of [alias] en/of [alias] en/of

[alias] en/of [alias] en/of [alias] en

-c- [slachtoffer 3], werknaam [werknaam] en/of alias [alias] en/of [alias]

en

-d- [slachtoffer 4], werknaam [werknaam] en/of alias [alias] en/of [alias],

telkens door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht tot de prostitutie heeft gebracht,

bestaande een en ander (ondermeer) hieruit dat verdachte en verdachtes

mededader,

a) [slachtoffer 1], alias [alias] en/of [alias] en/of [alias] en/of [alias]

illegaal vanuit het buitenland (Duitsland) naar Nederland (Warga en vervolgens Leeuwarden) hebben gebracht en haar in een kamer in een bordeel hebben geplaatst, althans een kamer in een bordeel voor haar hebben geregeld en haar als prostituee hebben laten werken en haar naar het werk hebben gebracht en haar daar hebben opgehaald en haar (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededader hebben laten afdragen en haar vertrek uit Nederland hebben voorbereid, nadat was gebleken dat zij zwanger was;

b) [slachtoffer 2], alias [alias] en/of [alias] en/of [alias] en/of

[alias] en/of [alias] en/of [alias]

illegaal en zonder paspoort, vanuit het buitenland (Italië) naar Nederland (Leeuwarden) hebben gebracht en woonruimte voor haar hebben geregeld en haar een vals/vervalst paspoort hebben verstrekt/gegeven en haar in een kamer in een bordeel hebben geplaatst, althans een kamer in een bordeel voor haar hebben geregeld en haar als prostituee hebben laten werken en haar (telefonisch) onder controle hebben gehouden en haar hebben meegedeeld dat zij de kosten van de reis, het valse paspoort en andere onkosten terug moest betalen;

c) [slachtoffer 3], werknaam [werknaam] en/of alias [alias] en/of [alias]

een vals/vervalst paspoort voor haar hebben geregeld en aan haar hebben verstrekt en illegaal vanuit het buitenland (Griekenland) naar Nederland (Schiphol en vervolgens Leeuwarden) heeft/hebben gebracht, althans laten vliegen en haar in een kamer in een bordeel hebben geplaatst, althans een kamer in een bordeel voor haar hebben geregeld en haar als prostituee hebben laten werken en haar (telefonisch) onder controle hebben gehouden en haar hebben meegedeeld dat zij de kosten van de reis, het valse paspoort en andere onkosten terug moest betalen en/of/althans haar (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededader heeft laten afdragen;

-d- [slachtoffer 4], werknaam [werknaam] en/of alias [alias] en/of [alias],

een vals/vervalst paspoort voor haar hebben geregeld en aan haar hebben verstrekt en illegaal vanuit het buitenland (Griekenland) naar Nederland (Schiphol en vervolgens Leeuwarden) hebben gebracht, althans laten vliegen en haar in een kamer in een bordeel hebben geplaatst, althans een kamer in een bordeel voor haar hebben geregeld en haar als prostituee hebben laten werken en haar (telefonisch) onder controle hebben gehouden en haar (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededader heeft laten afdragen en haar hebben meegedeeld (zakelijk weergegeven) dat als zij hem/hen zou verlaten, zij vermoord zou worden;

2.

hij op 29 november 1999, te Winschoten, een verzoek om naturalisatie tot Nederlander

- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft doen opmaken, immers heeft verdachte valselijk

- een valse naam ([naam 1] in plaats van [naam 2]) en

- een valse voornaam ([voornaam 1] in plaats van [voornaam 2]) en

- een valse geboortedatum ([geboortedatum 1] 1969 in plaats van [geboortedatum 2] 1973) opgegeven

en

vervolgens heeft verdachte dit formulier ondertekend met de naam [naam 1], zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3.

hij op 14 maart 2000, te Winschoten, een reisdocument, te weten een paspoort, door een ambtenaar van de gemeente Winschoten heeft doen verstrekken op grond van een of meer valse gegevens, immers heeft verdachte

- een valse naam ([naam 1] in plaats van [naamd 2]) en

- een valse voornaam ([voornaam 1] in plaats van [voornaam 3]) en

- een valse geboortedatum ([geboortedatum 1] 1969 in plaats van [geboortedatum 2] 1973)

gebruikt, althans opgegeven, althans laten opnemen;

en in de zaak met parketnummer 17/085142-01:

1. primair:

hij in de periode van 14 oktober 1999 tot en met 11 juni 2001 te Winschoten, in de gemeente Winschoten, meermalen, in strijd met de waarheid een opgave heeft gedaan en enige gegevens heeft verzwegen telkens voor de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Winschoten,

immers heeft verdachte telkens in voornoemde periode voor de Sektor Maatschappelijke Zorg van de gemeente Winschoten verzwegen, dat hij verdachte,

- veelal buiten de gemeente Winschoten verbleef, en/of

- werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van het laten prostitueren van personen en/of

- inkomsten heeft genoten uit het laten prostitueren van meerdere personen,

en

in strijd met de waarheid aan de gemeente Winschoten heeft opgegeven dat hij, verdachte was geheten [naam 1], geboren op [geboortedatum 1] 1969,

telkens met het oogmerk om voor zichzelf telkens bijstand of hogere bijstand ingevolge de Algemene bijstandswet te verkrijgen dan wel te behouden;

2.

hij op 26 oktober 1999 en op 15 mei 2000, te Winschoten, in de gemeente Winschoten,

een formulier "aanvraag huursubsidie", zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens met het oogmerk om het geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, telkens valselijk heeft opgemaakt door op voornoemde tijdstippen, met voormeld oogmerk, telkens valselijk en in strijd met de waarheid op dat formulier bij "gegevens aanvrager" te vermelden of te doen of laten vermelden als voorletter "[voorletter]" en als naam "[naam 1]" en als geboortedatum "[geboortedatum 1] 1969", zulks terwijl verdachte in werkelijkheid [naam 2] is geheten en is geboren op [geboortedatum 2] 1973 te [geboorteplaatsa] en dat formulier "aanvraag huursubsidie" telkens valselijk te ondertekenen met een andere dan zijn, verdachtes, handtekening (die door moest gaan voor de handtekening van [naam 1])

en door telkens met voormeld oogmerk door ondertekening van die formulieren, in strijd met de waarheid te verklaren (zakelijk weergegeven) alle op die aanvraagformulieren vermelde gegevens telkens naar waarheid te hebben ingevuld;

3.

hij in de periode omvattende de dagen 28 maart 1995 en 29 maart 1995, te Veendam, in de gemeente Veendam, een formulier (van de gemeente Veendam) ten behoeve van een aanvraag van ROA-uitkering, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, met het oogmerk om het geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, valselijk heeft opgemaakt, door in voornoemde periode, met voormeld oogmerk, valselijk en in strijd met de waarheid op dat formulier bij vraag 1. " Persoonlijke gegevens van u, uw partner, uw kinderen" te vermelden of te doen of laten vermelden als achternaam "[naam 1]" en als voornaam "[voornaam 1]" en als geboortedatum "[geboortedatum] 1969", zulks terwijl hij, verdachte, in werkelijkheid [naam 2] is geheten en is geboren op [geboortedatum 2] 1973 te [geboorteplaats] en dat formulier valselijk te ondertekenen met een andere dan zijn, verdachtes, handtekening (die door moest gaan voor de handtekening van [naam 1])

en door met voormeld oogmerk door ondertekening van dat formulier, in strijd met de waarheid te verklaren (zakelijk weergegeven) alle op dat formulier vermelde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben verzwegen.

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op de misdrijven:

in de zaak met parketnummer 17/080148-01:

1. Een ander door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

2. Valsheid in geschrift.

3. Een reisdocument op grond van valse gegevens doen verstrekken.

en in de zaak met parketnummer 17/085142-01:

1.primair:

ten aanzien van de bewezenverklaarde periode van 14 oktober 1999 tot en met 30 juni 2000:

De voortgezette handeling van: in strijd met de waarheid een opgave doen en enig gegeven verzwijgen, met het oogmerk om aldus voor zichzelf bijstand of hogere bijstand te verkrijgen danwel te behouden, meermalen gepleegd.

2. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

3. Valsheid in geschrift.

De rechtbank is met betrekking tot de in de zaak met parketnummer 17/085142-01 onder 1. primair bewezenverklaarde periode van 1 juli 2000 tot en met 11 juni 2001 van oordeel dat dit niet kwalificeerbaar en niet strafbaar is. Immers bij Wet van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40

-in werking getreden ten aanzien van het voor deze zaak relevante onderdeel XXX met ingang van 1 juli 2000 (Stb. 2000, 237)- is artikel 141 van de Algemene bijstandswet komen te vervallen. Het in de plaats van dit artikel gekomen artikel 227a van het Wetboek van Strafrecht bevat meer wettelijke elementen dan het vervallen verklaarde artikel 141 van de Algemene bijstandswet zodat het bewezenverklaarde evenmin kwalificeerbaar en strafbaar is volgens de sinds 1 juli 2000 geldende regelgeving.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze zijn begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en het voorlichtingsrapport;

- de gedane erkenning van de verdachte zich nog aan het overige op de dagvaarding genoemde ad informandum gevoegde strafbare feit te hebben schuldig gemaakt, welke zaak derhalve hiermee is afgedaan;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het in beide zaken (primair) telastegelegde tot 4 jaar gevangenisstraf.

In 1993 is deze verdachte in Nederland de asielprocedure ingegaan onder een valse naam en met valse antecedenten. Met deze bedrieglijke voorstelling van zaken heeft hij zich in Nederland allerlei faciliteiten verworven, uitkeringen krachtens de ROA-regeling, de Algemene Bijstandswet en een huursubsidie, maar ook verwierf hij zelfs onder zijn alias het Nederlanderschap en kreeg hij een paspoort. De rechtbank vindt deze corruptie zeer afkeurenswaardig. Het ondermijnt het systeem, dat de regering hanteert om op een zo eerlijk mogelijke wijze mensen in nood te ondersteunen en daarbij is het niet loyaal naar de terechte gebruikers van het in Nederland ontwikkelde opvangsysteem voor asielzoekers. De rechtbank is van oordeel dat op dergelijk gedrag een forse vrijheidsstraf dient te volgen. Het doel ervan is verdachte te treffen, maar ook acht de rechtbank deze wijze van straffen noodzakelijk om anderen ervan te weerhouden op een dergelijke wijze het Nederlandse rechtssysteem binnen te dringen. Betreffende de Algemene bijstandswetfraude merkt de rechtbank overigens op dat zij uiteindelijk slechts ten aanzien van een zo'n korte tijd strafbaar kan achten dat verdachte elders verbleef dan in zijn opgegeven woonplaats Winschoten en dat hij inkomsten uit de prostitutie verwierf, dat zij deze omstandigheden nauwelijks heeft laten meewegen bij de strafbepaling.

De rechtbank veroordeelt verdachte verder wegens de strafbare exploitatie van prostitutie betreffende de vier in de telastelegging genoemde vrouwen. Twee van deze vrouwen verklaarden afkomstig te zijn uit Roemenië en de andere twee uit Moldavië. In beide landen is de levensstandaard naar algemeen bekend is zeer laag, waardoor het welvarende Nederland ongetwijfeld aantrekkingskracht zal hebben. De vrouwen hebben zelf verklaard dat zij voor hun vertrek naar Nederland reeds min of meer hun bezigheden hadden in de prostitutie. Het maakt echter alles uit of men in alle vrijheid een keuze voor het beroep van prostituee kan maken en vervolgens in alle vrijheid kan kiezen om er weer uit te stappen of dat de keuzevrijheid wordt belemmerd omdat men in een zeer afhankelijke situatie wordt gebracht. De vrouwen zijn illegaal naar Nederland gebracht, waarbij in twee gevallen in het buitenland een vals paspoort werd verstrekt voor de reis. De twee andere vrouwen kregen hier in Nederland een vals paspoort. Er werd voor hen een kamer in een bordeel geregeld, waar zij gecontroleerd aan het werk konden en in alle gevallen profiteerden de daders van het door de vrouwen verdiende geld. Ook voor deze feiten, waaruit de minachting voor de slachtoffers spreekt, acht de rechtbank een forse vrijheidsstraf onvermijdelijk.

Al met al is de rechtbank van oordeel dat de eis van de officier van justitie gevolgd dient te worden.

INBESLAGGENOMEN GOEDEREN

De rechtbank acht het inbeslaggenomen gasalarmpistool, met houder met patronen, en de twee spuitbusjes met traangas -beschouwd als gezamenlijkheid- vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu met betrekking tot deze goederen het ad informandum gevoegde strafbare feit is begaan en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Het inbeslaggenomen Nederlands paspoort, het Nederlands rijbewijs en het internationaal rijbewijs, als gezamenlijkheid beschouwd, zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu deze door middel van het in de zaak met parketnummer 17/080148-01 onder 3. bewezenverklaarde strafbare feit zijn verkregen en het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet.

Nu ten aanzien van de overige inbeslaggenomen goederen geen termen aanwezig zijn voor onttrekking aan het verkeer of verbeurdverklaring zal de rechtbank daaromtrent beslissen als volgt:

- de Mercedes-Benz en de daarbijbehorende documenten en sleutels, dienen te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende;

- de europas van de ING-bank zal worden teruggegeven aan de ING-bank;

- het geldbedrag van ƒ 68,20 en de Western Union Money Transfer kunnen worden teruggegeven aan verdachte.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36b, 36c, 56, 57, 225, 231, 250a en 250ter(oud) van het Wetboek van Strafrecht en artikel 141(oud) van de Algemene bijstandswet.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart het in de zaak met parketnummer 17/085142-01 onder 1. primair telastegelegde, voor zover betrekking hebbend op de periode van 1 juli 2000 tot en met 11 juni 2001, bewezen doch niet te zijn een strafbaar feit en ontslaat verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 17/080148-01 onder 1, 2 en 3 telastegelegde en het in de zaak met parketnummer 17/085142-01 onder 1. primair, voor zover betrekking hebbend op de periode van 14 oktober 1999 tot en met 30 juni 2000, 2 en 3 bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de volgende inbeslaggenomen goederen:

- een gasalarmpistool, merk Carl Walter, model PP, kaliber 9 mm, voorzien van nummer M 162464

- een houder, gevuld met patronen

- een spuitbusje met traangas o.i.d.

- een spuitbusje met traangas o.i.d., merk CS

- een Nederlands paspoort, no. N97530625, ten name van [naam], afgegeven door de burgemeester van Winschoten, d.d. 14 maart 2000

- een (vals) internationaal rijbewijs, no. SR00656, op naam van [naam], afgegeven te Pristina op 18 maart 1992

- een Nederlands rijbewijs, no. 3175847122/220626388/B, ten name van [naam], afgegeven d.d. 14 maart 2000 door de burgemeester van Winschoten.

Gelast de teruggave van de inbeslaggenomen europas van de ING-Bank, rekeningnummer 653599935, ten name van [naam], geldig t/m april 2002, pasnummer 3523 aan de ING-bank.

Gelast ten aanzien van de inbeslaggenomen personenauto Mercedes-Benz, voorzien van het kenteken 99-FX-XJ, het afgescheurde gedeelte van een brief o.i.d. van Eneco, een factuur van "Van Diest Automobielbedrijven BV" d.d. 11 mei 2001, de delen I en II van het kentekenbewijs behorend bij het kenteken 99-FX-XJ, een internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs behorend bij het kenteken 99-FX-XJ, een brief van Sterpolis schadeverzekeringen NV d.d. 25 april 2001, een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer d.d. 21 mei 2001, een rapport van onderzoek RDW d.d. 1 juni 2001, een betalingsbewijs RDW d.d. 1 juni 2001 en een autoradio van het merk Kenwood, type KDC-5060R, de bewaring ten behoeve van de rechthebbende.

Gelast de teruggave aan verdachte van het inbeslaggenomen geldbedrag van ƒ 68,20 en van het overboekingsbewijs met de omschrijving Postbank Western Union Money Transfer d.d. 12 mei 2001.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E.M. Daan-van Brink, voorzitter, mr. G.M. Meijer-Campfens en mr. M.R. Gans, rechters, bijgestaan door T.L. Komrij, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 2 oktober 2001.

Mr. Gans is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.