Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2001:AB2574

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
03-07-2001
Datum publicatie
11-07-2001
Zaaknummer
17/080062-01vev
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voor een ernstige vorm van vrouwenhandel heeft de rechtbank in Leeuwarden op 3 juli 2001 een man veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Het uit Moldavië afkomstige slachtoffer werd in Italië ontvoerd en met geweld gedwongen in Leeuwarden in de prostitutie te gaan werken waarbij ze haar verdiensten moest afstaan aan verdachte.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 242
Wetboek van Strafrecht 250a
Wetboek van Strafrecht 250a
Wetboek van Strafrecht 250a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrondissementsrechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 3 juli 2001

Parketnummer: 17/080062-01

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op […] 1972 te [geboorteplaats en -land],

wonende te [woonplaats en adres],

thans gedetineerd in PI De Wieling, locatie De Marwei te Leeuwarden.

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 19 juni 2001.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H.N.M.M. van Wilgenburg, advocaat te Leeuwarden.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht het onder 1. en 2. telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2001 tot en met 5 maart 2001, te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden of elders in Nederland,

- een ander, te weten [slachtoffer], door geweld en andere feitelijkheden en door bedreiging met geweld of andere feitelijkheden heeft gedwongen en door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht heeft bewogen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling en

· opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [slachtoffer]

met derden tegen betaling, zulks terwijl hij wist dat die [slachtoffer] zich onder de hierboven omschreven omstandigheden beschikbaar stelde tot die handelingen en

- die [slachtoffer] door geweld of andere feitelijkheden of door bedreiging met geweld of andere feitelijkheden heeft gedwongen dan wel door misbruik uit feitelijk verhoudingen voortvloeiend overwicht heeft bewogen hem, verdachte, uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer] met derden te bevoordelen,

bestaande dat geweld en die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld en die andere feitelijkheden en dat misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en dat voordeel en dat bevoordelen hierin dat verdachte,

- die [slachtoffer] zonder geldig paspoort Nederland heeft binnengebracht en

- vervolgens die [slachtoffer] heeft overgebracht naar een prostitutiegelegenheid

(gevestigd aan de Weaze te Leeuwarden (te weten "Walhalla") en vervolgens naar een prostitutiegelegenheid (gevestigd aan de Reigerstraat te Leeuwarden (te weten "Eroscentrum 't Hofje") en haar in die prostitutie gelegenheden zich aldaar heeft laten prostitueren en

- die [slachtoffer] vervolgens constant in de gaten heeft gehouden en met (grote) regelmaat aldaar heeft bezocht en

- die [slachtoffer] met een riem heeft geslagen en

- een ongeladen pistool op die [slachtoffer] heeft gericht en vervolgens de trekker heeft overgehaald en

- die [slachtoffer] meermalen dreigend de woorden heeft toegevoegd - zakelijk weergegeven - :"als jij mij in gevaar brengt dan zie je wat ik met je zal doen" en "Ik vermoord je man en haal je kind naar Nederland" en dreigend tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat als zij haar mond voorbij zou praten hij haar en haar man en haar kind zou doodmaken en

- die [slachtoffer] heeft gedwongen (nagenoeg) alle van de telkens uit de prostitutie verkregen inkomsten aan hem, verdachte, af te staan.

2.

hij in de periode van 1 januari 2001 tot en met 5 maart 2001, te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, meerdere malen telkens door geweld of andere feitelijkheden en bedreiging met geweld of andere feitelijkheden telkens een persoon, genaamd [slachtoffer], heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die telkens bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], immers heeft verdachte telkens zijn penis in de vagina en/of anus en/of mond van die [slachtoffer] geduwd en gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld of die andere feitelijkheden telkens hierin dat verdachte, die [slachtoffer],

- zonder geldig paspoort heeft ondergebracht in meerdere prostitutiegelegenheden in Leeuwarden en zich aldaar heeft laten prostitueren en

- met een riem heeft geslagen en

- een pistool op die [slachtoffer] heeft gericht en vervolgens de trekker heeft overgehaald en

- (daarbij) meermalen dreigend de woorden heeft toegevoegd - zakelijk weergegeven - :"als jij mij in gevaar brengt dan zie je wat ik met je zal doen" en/of "Ik vermoord je man en haal je kind naar Nederland" en dreigend tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat als zij haar mond voorbij zou praten hij haar en haar man en haar kind zou doodmaken en aldus

met gebruikmaking van zijn psychische en fysieke overmacht op die [slachtoffer] telkens een situatie heeft doen ontstaan waarin die [slachtoffer] zich telkens niet tegen de seksuele gemeenschap met hem, verdachte, kon verzetten en/of onttrekken aldus voor die [slachtoffer] telkens een bedreigende situatie heeft doen ontstaan.

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op de misdrijven:

1. een ander door geweld en een andere feitelijkheid en door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingen en door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling

en

opzettelijk voordeel trekken uit seksuele handelingen van een ander met een derde tegen betaling, terwijl hij weet dat die ander zich onder de in artikel 250a eerste lid aanhef en onder 1°. van het Wetboek van Strafrecht genoemde omstandigheden beschikbaar heeft gesteld tot het plegen van die handelingen

en

een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen hem uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met een derde te bevoordelen,

alles beschouwd als voortgezette handeling.

2. Verkrachting, meermalen gepleegd.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze zijn begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het onder 1. en 2. telastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren.

Verdachte heeft een vrouw -die, zich daartoe gedwongen voelend door slechte financiële omstandigheden in haar moederland Moldavië, als prostituee werkzaam was- vanuit Italië ontvoerd, teneinde haar hier in Leeuwarden voor hem als prostituee te laten werken. Daarbij is hij zeer intimiderend te werk gegaan, onder meer door haar te mishandelen en met een vuurwapen en verbaal te bedreigen, zowel met de dood van haarzelf als die van haar man en kind. Onder die druk heeft hij de vrouw ook diverse malen verkracht. Zonder enig respect voor de vrouw heeft verdachte haar, gedreven door eigen geldelijk gewin en lustbevrediging, geëxploiteerd. Daardoor heeft hij grote psychische schade aangericht bij het slachtoffer. Bij zulke ernstige feiten past alleen een forse gevangenisstraf. De officier van justitie heeft daartoe de juiste maatstaf aangelegd.

INBESLAGGENOMEN GOEDEREN

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de inbeslaggenomen foto aan [slachtoffer], nu het belang van Strafvordering zich daartegen niet meer verzet.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de inbeslaggenomen agenda en telefoon aan verdachte, nu het belang van Strafvordering zich daartegen niet meer verzet.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 56, 242 en 250a van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart het onder 1. en 2. telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van DRIE JAREN.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Gelast de teruggave aan [slachtoffer] van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven foto.

Gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven agenda en telefoon.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Duinkerken, voorzitter, mr. G.M. Meijer-Campfens en mr. S.M. van der Schenk, rechters, bijgestaan door D.P. Postma-Westerhof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 3 juli 2001.