Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLEE:2001:AA9820

Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak
26-01-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
171217
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN

Beschikking d.d. 26 januari 2001

Kenmerk 171217

INBEWARINGSTELLING (BOPZ)

BESCHIKKING

van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, enkelvoudige familiekamer, op de vordering van de officier van justitie tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling van:

[naam betrokkene], hierna ook te noemen betrokkene,

geboren op [geboortedatum]

wonende te [woonplaats]

verblijvende te GGZ-Friesland, Acute-zorg, Kastanjelaan 1 te Heerenveen.

PROCESGANG

De vordering is ingediend op 24 januari 2001.

Het verhoor vond plaats op 26 januari 2001.

RECHTSOVERWEGINGEN

Bij de stukken bevinden zich de beschikking van de burgemeester van de gemeente [woonplaats] d.d. 23 januari 2001 alsmede een geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

De rechter heeft de volgende personen gehoord:

*de officier van justitie;

*betrokkene;

*de raadsvrouwe mr A. Kauling-Leeftink, advocaat en procureur te Oosterwolde;

*de behandelend arts-assistent dokter [naam arts].

Het ingestelde onderzoek heeft tot de volgende bevindingen geleid.

Uit de handgeschreven en moeilijk leesbare geneeskundige verklaring maakt de rechtbank op dat er weliswaar sprake is van stoornis van geestvermogens maar uit die verklaring valt niet af te leiden dat er sprake is van een uit die stoornis voortvloeiend gevaar. Er wordt gesteld dat betrokkene zich in gevaarlijke situaties begeeft. Hij zou weglopen en midden op straat lopen. In hoeverre bij "weglopen" sprake is van een onmiddellijk dreigend gevaar die een vergaande maatregel als een inbewaringstelling zou rechtvaardigen wordt niet aangegeven. Onder welke omstandigheden betrokkene midden op de weg gelopen heeft, zodanig dat het vereiste gevaar wel aanwezig zou zijn, is de rechtbank ook niet duidelijk geworden. Het gevaar wordt bij vraag 5 onder sub b van de geneeskundige verklaring gecategoriseerd als een gevaar voor maatschappelijke teloorgang hetgeen uit het daarvoor gestelde in ieder geval niet volgt. Uit welke feitelijkheden die conclusie dan wel wordt getrokken, daargelaten de vraag of bij een dergelijk gevaar niet eerder een rechterlijke machtiging aangewezen is, wordt niet aangegeven.

Op grond van het bovenstaande dient de vordering van de officier van justitie te worden afgewezen.

BESLISSING

De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie af.

Deze beschikking is gegeven op 26 januari 2001 door mr A.H.M. Dölle, lid van de kamer, bijgestaan door de griffier.

(cc: 301)