Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY8390

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-12-2012
Datum publicatie
14-01-2013
Zaaknummer
197401 - HA RK 12-130
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2013:4764, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek benoeming vereffenaar. Erfgenaam is geen belanghebbende in de zin van artikel 4:204 lid 1 aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 197401 / HA RK 12-130

Beschikking van 21 december 2012

in de zaak van

1. [verzoeker 1],

wonende te [woonplaats],

2. [verzoekster 2],

wonende te [woonplaats],

3. [verzoekster 3],

wonende te [woonplaats],

verzoekers,

advocaat mr. drs. Th.C. van Schagen,

tegen

[verweerder],

wonende te Noordwijk,

verweerder,

advocaat mr. A.J.W. van Elk.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties

- het verweerschrift

- de mondelinge behandeling.

2. De beoordeling

2.1. Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van [erflaatster], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] en overleden te Haarlem op [sterfdatum]. De in art. 4:206 BW genoemde personen, voor zover bekend, zijn gehoord althans behoorlijk opgeroepen.

2.2. Verzoekers leggen aan het verzoek het volgende ten grondslag. Verzoekers hebben de nalatenschap zuiver aanvaard en hebben een volmacht afgegeven aan drie medewerkers van notaris Huisman te Heemstede strekkende tot het tezamen met verweerder zelfstandig verrichten van alle daden van eigendom en beheer ter zake van al hetgeen behoort tot de nalatenschap. Verweerder heeft zich tot op heden niet uitgesproken omtrent de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap, heeft geweigerd een boedelvolmacht te tekenen en weigert ook overigens iedere medewerking.

2.3. Verweerder voert tot verweer dat het verzoek niet is ingediend door een of meer belanghebbenden en er geen sprake is van een onbeheerde nalatenschap. Voorts betwist verweerder medewerking te weigeren en stelt hij bereid te zijn zich actief met de afwikkeling van de nalatenschap bezig te houden en daartoe een volmacht te verstrekken aan zijn advocaat.

2.4. Het verweer slaagt. Nu de nalatenschap niet onder het voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, wordt het verzoek beheerst door het bepaalde in artikel 4:204 lid 1 aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek (BW). Het verzoek kan worden gedaan door een belanghebbende. Hoewel dit een ruim begrip is, leidt de rechtbank uit het feit dat in artikel 4:203 BW (benoeming vereffenaar na beneficiaire aanvaarding) onderscheid wordt gemaakt tussen de verzoeker-erfgenaam en de verzoeker-belanghebbende af dat de wetgever niet heeft beoogd onder het begrip belanghebbende mede de erfgenaam te begrijpen. De belangen van de deelgenoten in een nalatenschap in ene geval als het onderhavige worden beschermd door Titel 3.7 BW. De rechtbank vindt steun voor deze opvatting in de vakliteratuur, in welk verband zij verwijst naar Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, deel 4 Erfrecht en Schenking, veertiende druk 2009, blz. 553 en WPNR 6678 (2006), nr. 5. Verzoekers zullen in het verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. verklaart verzoekers niet ontvankelijk in het verzoek.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2012.?