Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY0885

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
15-10-2012
Datum publicatie
23-10-2012
Zaaknummer
AWB 12/4565 & 12/4566
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Op grond van feiten en omstandigheden die ter zitting naar voren zijn gekomen, heeft verweerder vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat verzoeker vanaf april 2012 niet meer zijn feitelijk verblijf heeft in de gemeente Haarlemmermeer. De voorzieningenrechter wijst beide verzoeken om voorlopige voorziening af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Haarlem

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/4565 en 12/4566

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van

15 oktober 2012 in de zaken tussen

[naam verzoeker], te [woonplaats], verzoeker

(gemachtigde: mr. P.H. van Dijck),

en

het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, verweerder

(gemachtigde: mr. S. Sewtahal).

Procesverloop

Bij besluit van 2 mei 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder verzoekers recht op een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met ingang van 2 mei 2012 ingetrokken, omdat uit onderzoek is gebleken dat verzoeker niet verblijft op het adres [adres] in [woonplaats].

Bij besluit van 1 mei 2012 (het tweede primaire besluit) heeft verweerder de uitkering die verzoeker ontving in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) per 24 april 2012 opgeschort, omdat het onduidelijk is waar verzoekers feitelijke verblijfplaats is.

Bij besluit van 16 juni 2012 (het derde primaire besluit) heeft verweerder de IOAZ-uitkering van verzoeker ingetrokken per 24 april 2012.

Verzoeker heeft tegen deze besluiten bezwaar gemaakt. Hij heeft voorts de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Omdat het verschillende besluiten betreft, is sprake van verschillende verzoeken om voorlopige voorziening.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2012. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Voorts waren ter zitting aanwezig: [naam], te Hoofddorp werkzaam als sociaal raadsman, en [naam], werkzaam als sociaal rechercheur.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst beide verzoeken om voorlopige voorziening af.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2. De melding dat er in verzoekers woning een hennepplantage was aangetroffen, was voor verweerder aanleiding bij verzoeker op 24 april 2012 een huisbezoek af te leggen. De resultaten van dit huisbezoek hebben geleid tot opschorting van verzoekers IOAZ-uitkering. In het opschortingsbesluit heeft verweerder verzoeker uitgenodigd voor een gesprek op 10 mei 2012. De uitnodiging is gestuurd naar een adres dat verzoeker bij het huisbezoek heeft genoemd. Verzoeker is niet verschenen op het gesprek, omdat hij het opschortingsbesluit te laat onder ogen kreeg. Het niet-verschijnen heeft geleid tot intrekking van verzoekers IOAZ-uitkering. Al eerder had verweerder verzoekers recht op een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp ingetrokken.

3. De intrekkingsbesluiten zijn voor verzoeker belastende besluiten, zodat de bewijslast voor de rechtmatigheid hiervan bij verweerder ligt.

4. Verzoeker heeft op 3 oktober 2012 verzoeken om voorlopige voorziening ingediend. Dit betekent in ieder geval dat een eventuele schorsing van voormelde besluiten niet eerder zou kunnen plaatsvinden dan per 3 oktober 2012.

5. Verweerder heeft verzoeker ten tijde van het huisbezoek van 24 april 2012 gehoord. Hierbij wekte verzoeker in ieder geval niet de indruk dat hij in de woning aan de [adres] in [woonplaats] wilde blijven wonen. Verweerder heeft voorts nader onderzoek gedaan. Ter zitting is naar voren gekomen dat verweerder verzoekers buurvrouw heeft gehoord en ook de nieuwe eigenaren van verzoekers voormalige snackbar.

6. Uit de resultaten van het onderzoek concludeert verweerder dat verzoeker al eerder dan in april 2012 niet meer verbleef op het adres aan de [adres], te meer daar de buurvrouw en de beide nieuwe eigenaren van de snackbar verzoeker daar niet of nauwelijks meer zagen. Voorts heeft verweerder de indruk gekregen dat verzoeker buiten de grenzen van de gemeente Haarlemmermeer heeft samengewoond.

7. Verzoeker heeft dit ter zitting ontkend. Hij stelt dat hij heeft rondgezworven. Over de woning aan de [adres] kan hij inmiddels niet meer beschikken, omdat deze verkocht is. Op dit moment is verzoeker zonder vaste woon- of verblijfplaats, zo heeft hij verklaard. Hij wil graag in de gemeente Haarlemmermeer blijven omdat hij daar langdurig heeft gewoond en gewerkt.

8. Gelet op het voorgaande, heeft verweerder vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat verzoeker zijn feitelijke woon- of verblijfplaats sinds april 2012 niet meer heeft in de gemeente Haarlemmermeer. Voormelde primaire besluiten zijn dan ook terecht genomen.

9. Het bezwaar van verzoeker lijkt vooralsnog niet kansrijk te zijn. Anders dan verzoeker meent, heeft verweerder niet zonder meer een zorgplicht jegens hem.

10. Het voorgaande leidt tot afwijzing van beide verzoeken om voorlopige voorziening. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.C. Terwiel-Kuneman, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van P.M. van der Pol, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2012.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.