Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY0858

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
06-09-2012
Datum publicatie
23-10-2012
Zaaknummer
542591 - CV EXPL 12-733
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep op dwaling bij het aangaan van een (vaststellings)overeenkomsten. Volgens eisers heeft de werkgever geen juiste voorstelling van zaken gegeven over de gewijzigde functie. Naar het oordeel van de kantonrechter kan niet worden gezegd dat de (vaststellings-)overeenkomsten onder dwaling tot stand zijn gekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2012-0957
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie [Haarlem]

zaak/rolnr.: 542591 / CV EXPL 12-733

datum uitspraak: 6 september 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[A.]

te [woonplaats]

[B.]

te [woonplaats]

[C.]

te [woonplaats]

[D.]

te [woonplaats]

[E.]

te [woonplaats]

[F.]

te [woonplaats]

[G.]

te [woonplaats]

[H.]

te [woonplaats]

[I]

te [woonplaats]

[J.]

te [woonplaats]

[K.]

te [woonplaats]

[L.]

te [woonplaats]

[M.]

te [woonplaats]

[N.]

te [woonplaats]

eisers

hierna aan te duiden als: [A.] c.s.

gemachtigde: mr. S.J.W.M. Vonken

tegen

DE STICHTING NATIONALE STICHTING TOT EXPLOITATIE VAN CASINOSPELEN IN NEDERLAND

te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna aan te duiden als: Holland Casino

gemachtigde: mr. T.J.C.M. Broekman

De procedure

[A.] c.s. hebben Holland Casino gedagvaard op 6 januari 2012. Holland Casino heeft schriftelijk geantwoord. De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 1 maart 2012 en comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 27 juni 2012. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. [A.] c.s. hebben ten behoeve van de comparitie van partijen nog producties in het geding gebracht.

Vonnis is (nader) bepaald op vandaag.

De feiten

a. [A.] c.s. waren bij Holland Casino in dienst als Tablemanager op diverse locaties van Holland Casino.

b. Op de arbeidsovereenkomst was de collectieve arbeidsovereenkomst “Sociaal Plan Holland Casino Organisatiewijzigingen” van toepassing. Deze is op 2 februari 2009 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemeld en heeft een looptijd van 1 november 2008 tot 31 oktober 2011.

c. Holland Casino is al enkele jaren (gefaseerd) aan het reorganiseren.

d. Holland Casino heeft in het kader van deze reorganisatie in 2008/2009 een nieuw besturings- en organisatiemodel voor alle vestigingen ingevoerd, waarbij de opzet en aansturingsstructuur voor ieder casino werd gewijzigd. Het gevolg hiervan was dat de organisatie platter werd; het aantal managementlagen werd van vier lagen naar twee lagen teruggebracht en ook het aantal managers werd teruggebracht.

e. In de oude structuur gaf de Dutymanager leiding aan de Floormanager, gaf de Floormanager leiding aan de Tablemanager en gaf deze laatste leiding aan één tot zes croupiers. Tijdens de dienst was dan altijd een Floormanager aanwezig.

f. In de nieuwe structuur zijn de functies Floormanager en Dutymanager samengevoegd in de nieuwe functie van Supervisor Operations.

g. Holland Casino heeft in 2009 besloten de functie Tablemanagers te wijzigen en deze de functiebenaming Manager Tablegames te geven, dit op basis van een verschillen-analyse van de externe adviseur van Holland Casino de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland ("de AWVN") van 2 december 2009. De AWVN concludeert in deze analyse dat op acht functiekenmerken sprake is van wijzigingen en de "functie van Manager Tablegames (…) in belangrijke mate afwijkt van de huidige functie van Tablemanager".

h. De wijziging van de functie Tablemanager betekende een beoogde teruggang van

73 Tablemanagers in de toenmalige Holland Casino-brede bezetting.

i. Over deze beoogde wijzigingen is de Ondernemingsraad ("OR") op 2 december 2009 om advies gevraagd. In het bestuursbericht van diezelfde datum staat: "Zowel economische als organisatorische redenen liggen ten grondslag aan de voorgestelde keuze (…)".

j. De OR van de lokatie Venlo heeft in het kader van het adviestraject over de invoering van de functie Manager Tablegames [X.] van Bureau Aequo Leading People (“Bureau Aequo”) ingeschakeld. Deze heeft op 15 december 2009 gerapporteerd en geconcludeerd dat de competenties behorende bij functie van Manager Tablegames aan de orde zijn bij de werkzaamheden van de Tablemanagers in Venlo. Bureau Aequo heeft op 29 januari 2010 nog een nadere analyse gegeven en daarin staat: "Bij de invoering van de functie van Manager Tablegames is het probleem dat de kenmerken van deze functie voor (tenminste) een groot deel overeenkomen met de feitelijk opgedragen taken binnen de te vervallen functie van Tablemanager in tenminste een vestiging."

k. De OR heeft op 1 maart 2010 niet negatief geadviseerd over de invoering van de nieuwe functie Manager Tablegames. In het advies van de OR staat onder meer:

"De Ondernemingsraad is na uitvoerige beraadslaging en het horen van externe deskundigen tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een sterk gewijzigde functie, met daarbij de opmerking dat lokaal gezien in elke vestiging de situatie kan verschillen."

l. Holland Casino heeft daarop besloten deze reorganisatie door te voeren en het al geldende sociaal plan en het daarbij behorende plaatsingsbeleid ook van toepassing te laten zijn. Het sociaal plan voorziet (onder meer) in een ontslagvergoeding overeenkomstig de oude kantonrechtersformule met toepassing van C=1 en een bijdrage in de kosten voor juridisch advies.

m. Bij brief van 12 maart 2010 heeft de OR de Tablemanagers onder meer het volgende geschreven:

"(…) Op basis van een uitgebreide verschillenanalyse van de functie van Manager Tablegames versus je huidige functie van Tablemanager, is vastgesteld dat deze in belangrijke mate is gewijzigd. De nieuwe functiebeschrijving en de verschillenanalyse kun je vinden op HCNN. Een nadere toelichting sturen wij in de vorm van een Q&A als bijlage 1 mee met deze brief.

Een en ander heeft tot gevolg dat het plaatsingsbeleid (bijlage Sociaal Plan) op jou van toepassing is. In het geval je niet geplaatst wordt in de nieuwe functie van Manager Tablegames of een andere vacante functie en indien je vervolgens boventallig wordt verklaard, start de herplaatsingfase. Indien ook die niet leidt tot een herplaatsing wordt de arbeidsovereenkomst tussen jou en Holland Casino beëindigd en zijn de voorzieningen uit het Sociaal Plan op je van toepassing (…) Een uitvoerige toelichting op het selectie- en plaatsingsproces sturen wij als bijlage 2 mee (…)

Mocht je verder nog vragen hebben over de functiewijziging dan kun je terecht bij je direct leidinggevende en voor vragen over het plaatsingsbeleid bij je personeelsadviseur."

n. [A.] c.s. hebben allen gesolliciteerd naar de functie van Manager Tablegames, maar zijn niet geselecteerd voor deze functie. Na afwijzing is voor [A.] c.s. gekeken naar herplaatsing.

o. Eiseres sub 6 is met ingang van 1 januari 2011 op eigen verzoek geplaatst in de lager gewaarde functie van croupier, waarbij een salarisafbouwregeling is toegepast.

p. Holland Casino heeft [A.] c.s. met uitzondering van eiser sub 6 in maart 2010 een vaststellingsovereenkomst aangeboden, die partijen in juni 2010 zijn aangegaan. Daarbij is onder meer afgesproken dat de arbeidsovereenkomsten werden beëindigd per

1 januari 2011 en dat aan de desbetreffende werknemer een vergoeding werd toegekend conform het sociaal plan.

q. Met 98 (niet geselecteerde en geplaatste) Tablemanagers zijn de arbeidsovereenkomsten uiteindelijk met wederzijds goedvinden geëindigd.

r. Per 1 september 2010 is de nieuwe functie van Manager Tablegames ingevoerd.

s. [Y.], Tablemanager tevens OR-lid en werkzaam in de vestiging Venlo ([Y.]) was het niet eens met de aangeboden regeling. In de beschikking van 9 december 2010 in door Holland Casino aanhangig gemaakte ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst met [Y.], heeft de kantonrechter in Venlo onder meer het volgende overwogen:

"De kantonrechter is echter niet overtuigd geraakt van de door Holland Casino gestelde ingrijpende verschillen betreffende de inhoud van de functies Manager Table Games ten opzichte van Tablemanager (…)"

t. Hay-group heeft op verzoek van Holland Casino op 1 juli 2011 een functievergelijking van de functies Tablemanager en Manager Tablegames "Beoordeling mate van wijziging functies" - een contra-expertise - uitgebracht. Hay-group heeft geoordeeld dat, gezien het wegvallen van bovenliggende managementlagen en het reduceren van het aantal managers, sprake is van een wezenlijk andere functie-inhoud.

[S.] als adviseur Functiewaardering en Beloning verbonden aan Unie Services in Culemborg ("[S.]") heeft op verzoek van [A.] c.s. een contra-expertise uitgevoerd en daarbij de door de AWVN en Haygroup reeds uitgebrachte rapporten op de daarin geanalyseerde functiewaarderingsverschillen beoordeeld. [S.] heeft op 3 oktober 2011 gerapporteerd en heeft onder meer geconcludeerd dat tussen de functiebeschrijving Tablemanager van 1999 (Fube 1 1999) en de nieuwe functie Manager Tablegames (Fube 4 2009) "daadwerkelijk een functiewaarderings technisch niveauverschil is” en dat “het dus alleszins te rechtvaardigen is dat beide functies ongelijk ingedeeld worden in het vigerende functiegebouw en daarmee in een andere salarisschaal."

De vordering

[A.] c.s. vorderen (samengevat):

Primair:

- een verklaring voor recht dat [A.] c.s. hebben gedwaald bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomsten en een verklaring voor recht dat het dienstverband met Holland Casino voortduurt;

- vernietiging van de vaststellingsovereenkomsten wegens dwaling;

- veroordeling van Holland Casino om [A.] c.s. binnen vijf dagen na het vonnis weder te werk te stellen in de oorspronkelijke vestigingsplaats in de functie van Manager Tablegames / Tablemanager op straffe van een dwangsom per eiser van

€ 1.000,-- per dag en herstel van de arbeidsovereenkomst onder vergoeding van het gemis aan arbeidsvoorwaarden sinds 1 januari 2011, dit vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente vanaf de datum van opeisbaarheid van het salaris;

Subsidiair:

- een verklaring voor recht dat [A.] c.s. hebben gedwaald bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomsten;

- de vaststellingsovereenkomsten partieel te vernietigen wegens dwaling en de navolgende vergoedingen toe te kennen:

aan eiser sub 1 € 254.541,32;

aan eiser sub 2 € 153.937,30;

aan eiser sub 3 € 92.889,78;

aan eiser sub 4 € 185.415,12;

aan eiser sub 5 € 182.932,81;

aan eiser sub 7 € 101.137,50;

aan eiser sub 8 € 115.189,09;

aan eiser sub 9 € 248.756,29;

aan eiser sub 10 € 132.294,66;

aan eiser sub 11 € 198.338,73;

aan eiser sub 12 € 191.067,42;

aan eiser sub 13 € 177.002,91;

aan eiser sub 14 € 191.036,48;

- eiser sub 6 weder te werk te stellen in de functie van Manager Tablegames althans Tablemanager dan wel in een gelijkwaardige/gelijksoortige functie, dit op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- per dag;

- veroordeling van Holland Casino om eiseres sub 6 binnen vijf dagen na het vonnis te betalen het achterstallig salaris met emolumenten vanaf 1 januari 2010, waarop in mindering strekt het salaris dat eiseres sub 6 is betaald, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente vanaf de datum van opeisbaarheid van elk salaris;

- veroordeling van Holland Casino om aan eiseres sub 6 een immateriële schadevergoeding van € 5.000,-- te betalen;

Primair en subsidiair:

Veroordeling van Holland Casino in de kosten van de procedure.

[A.] c.s. leggen - kortweg- aan de vorderingen ten grondslag dat zij hebben gedwaald bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomsten respectievelijk de arbeidsovereenkomst. Holland Casino heeft namelijk geen juiste voorstelling van zaken gegeven over de gewijzigde functie en ten onrechte de reorganisatie gebaseerd op selectie in plaats van afspiegeling. Uit het traject dat heeft geleid tot het besluit in december 2009 blijkt bovendien dat Holland Casino aanvankelijk met een boventallige groep Tablemanagers zat en in wezen een kwantitatieve reorganisatie voor ogen had. Holland Casino heeft echter nadien haar strategie gewijzigd in een reorganisatie gebaseerd op kwaliteit en heeft eisers ook voorgespiegeld dat de functie van Tablemanager ingrijpend zou worden gewijzigd uit het oogpunt van kwaliteit. De verschillenanalyse van de AWVN, waarop de beslissing van Holland Casino van december 2009 is gebaseerd om een nieuwe functie Manager Tablegames te creëren waarbij de functie van Tablemanager kwam te vervallen, blijkt echter de conclusie dat sprake is van een kwaliteitsslag niet te kunnen dragen. Holland Casino heeft bij het aanbieden van de vaststellingsovereenkomsten en de andere functie van croupier dan ook ten onrechte niet het afspiegelingsbeginsel conform de regelgeving van UWV in acht genomen. Bij een juiste voorstelling van zaken waren [A.] c.s. de (vaststellings)overeenkomsten niet aangegaan. De (vaststellings)overeenkomsten zijn daarom vernietigbaar. [A.] c.s. stellen zich primair op het standpunt dat de grondslag aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten is komen te vervallen, dat deze arbeidsovereenkomsten met terugwerkende kracht moeten worden hersteld en dat [A.] c.s. moeten worden toegelaten tot de bedongen arbeid. Subsidiair stellen [A.] c.s. dat, indien ongedaanmaking van de rechtshandeling bezwaarlijk is, er een uitkering in geld moet plaatsvinden. Daartoe stellen [A.] c.s. met uitzondering van eiser sub 6 - kortweg - dat zij nog steeds geen ander werk hebben en dat de overeengekomen vergoeding niet het nadeel opheft dat zij hebben ondervonden bij het verlies van hun baan bij Holland Casino. Daarom wensen zij dat hen een vergoeding wordt toegekend gelijk aan de oude actuele Kantonrechtersregel factor 2, verminderd met de reeds ontvangen vergoeding. Eiseres sub 6 stelt maakt in dit geval aanspraak op een schadevergoeding van € 6.525,11, die bestaat uit

€ 1.525,11 aan gederfde inkomsten en € 5.000,-- aan immateriële schade.

Het verweer

Holland Casino betwist de vordering. Zij voert - kortweg - aan dat zij de Tablemanagers geen verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en dat wel degelijk sprake is geweest van een ingrijpende wijziging van de functie Tablemanager waardoor zij deze als vervallen beschouwt. De verschillenanalyse van de AWVN en alle andere relevante informatie waren voor de ondertekening van de (vaststellings)overeenkomsten beschikbaar. [A.] c.s. zijn dus correct geïnformeerd en hebben na een redelijke bedenktijd en de door Holland Casino gegeven mogelijkheid op haar kosten juridisch advies over hun positie in te winnen, de overeenkomsten ondertekend. Er bestaat dus geen grond voor vernietiging van de (vaststellings)overeenkomsten wegens dwaling.

De beoordeling

1. Centraal in deze zaak staat of [A.] c.s. bij het aangaan van de (vaststellings)overeenkomsten hebben gedwaald, omdat Holland hen onjuiste informatie heeft gegeven of haar spreekplicht heeft geschonden.

2. Bij de beoordeling van het beroep op dwaling is eerst aan de orde of de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Uitgangspunt hierbij is dat indien een partij concrete mededelingen heeft gedaan die voor de wederpartij van doorslaggevend belang waren, geen onderzoeksplicht bestaat.

3. [A.] c.s. stellen zich op het standpunt dat de functie van Tablemanager niet of nauwelijks verschilt van die van Manager Tablegames. Zij beroepen zich hiervoor op de hiervoor bij de feiten aangehaalde uitspraak van de kantonrechter Venlo, het rapport van Bureau Aequo (de kantonrechter begrijpt de hiervoor bij de feiten aangehaalde rapporten van 15 december 2009 en 29 januari 2010) en de contra-expertise van [S.]. Door [A.] c.s. mee te delen dat de nieuwe functie beduidend verschilt van hun eigen functie, zijn [A.] c.s. volgens hen op het verkeerde been gezet. Holland Casino had voorts [A.] c.s. de bevindingen van Bureau Aequo, die afwijken van de bevindingen van AWVN, moeten verstrekken. Omdat dit is nagelaten, zijn [A.] c.s. volgens hen op een achterstand gesteld.

4. In de visie van Holland Casino heeft zij [A.] c.s. correcte en volledige informatie verstrekt en heeft zij om [A.] c.s. bekende en overigens valide organisatorische en bedrijfseconomische redenen gekozen de nieuwe en zwaardere functie van Manager Tablegames in te voeren. Zij heeft hiervoor het volgende aangevoerd. Door de eerder in 2008/2009 ingevoerde structuurverandering heeft de Tablemanager meer verantwoorde-lijkheden en beslissingsbevoegdheid gekregen. Er waren namelijk minder managers op hoger niveau aanwezig. Verder hadden de Supervisors Operations geen diepgaande vaktechnische kennis meer van de operationele processen voor Tafelspelen, welke kennis wel aanwezig was op operationeel niveau (Tablemanagers). Daardoor was het logisch, efficiënt en kosteneffectief om de handelings- en beslissingsbevoegdheid voor Tafelspelen op het niveau van de Tabelmanagers neer te leggen. Dit betekende een verzwaring van de functie van Tablemanager (de kantonrechter begrijpt dat Holland Casino bedoelt dat de Tablemanagers ook meer leidinggevende taken kregen). Over de wijzigingen in de functie van Tablemanager heeft Holland Casino zich als te doen gebruikelijk laten adviseren door een externe en onafhankelijke functiewaarderings-deskundige AWVN. AWVN heeft dit gedaan volgens de bij Holland Casino toegepaste functiewaarderingsmethodiek ORBA en kwam tot de conclusie dat de nieuwe functie van Manager Tablegames in belangrijke mate wijzigt ten opzichte van de oude functie. In de second opinion van Haygroup wordt Holland Casino ook achteraf bevestigd in haar standpunt dat de functie Tablemanager danig verschilt van die van Manager Tablegames. Holland Casino heeft overigens nooit bedoeld met het introduceren van deze nieuwe functie het afspiegelingsbeginsel te omzeilen en van oneigenlijk handelen is daarom geen sprake, aldus Holland Casino.

5. Uit de dossierstukken en de stellingen van partijen, meer in het bijzonder het verhandelde op de comparitie van partijen, is vast komen te staan dat Holland Casino op de hoogte was van de bevindingen van Bureau Aequo, maar dat zij de analyses pas in de procedure bij de kantonrechter Venlo heeft gekregen. Verder kan uit de dossierstukken worden opgemaakt dat de centrale OR in haar advies over de invoering van de nieuwe functie van Manager Tablegames de analyses van Bureau Aequo niet heeft gevolgd.

Dat op voorspraak van de OR tot geheimhouding van die analyses is besloten, kan wel zo zijn, maar Holland Casino had ervoor kunnen kiezen niet akkoord te gaan met geheimhouding daarvan. De kantonrechter ziet evenwel niet in dat op Holland Casino de plicht rustte om die bevindingen naar buiten te brengen. Hiervoor is het volgende van belang. [A.] c.s. hebben onvoldoende weersproken dat [X.] geen (ORBA) functiewaarderingsdeskundige is en dat hij heeft gerapporteerd op basis van gesprekken met zes Tablemanagers in de vestiging Venlo zonder daarbij ook te spreken met hun leidinggevenden of bij Holland Casino zelf informatie op te vragen. Niet althans onvoldoende weersproken is voorts het verweer van Holland Casino dat de uitgangspunten van zijn analyses onjuist en onvolledig zijn. Zonder nadere onderbouwing door [A.] c.s. van hun stelling op dit onderdeel kan niet gezegd worden dat deze analyses, waarvan ook niet duidelijk is of deze zijn gebaseerd op enige objectieve functiewaarderingsmethodiek, van belang konden zijn voor de beslissing van [A.] c.s. de (vaststellings)overeenkomsten aan te gaan. Dat de kantonrechter Venlo in de beschikking over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [Y.] kennelijk op basis van de analyses van Bureau Aequo twijfels heeft uitgesproken over het betsaan van significante verschillen in de functies Tablemanagers en Manager Tablegames, maakt dit oordeel niet anders. Uit de overwegingen die ten grondslag liggen aan de afwijzing van het verzoek tot ontbinding valt immers op te maken dat niet de functiewijziging, maar de positie van (Tablemanager) [Y.] als OR-lid daarvoor leidend waren.

6. De vervolgvraag die moet worden beantwoord is of Holland Casino - zoals [A.] c.s. hebben betoogd - AWVN van onjuiste informatie heeft voorzien en of daarom op de conclusies van AWVN-rapport valt af te dingen. De kantonrechter stelt daarbij voorop dat partijen uitgaan van de deskundigheid van AWNV (en Haygroup) als ORBA-functiewaarderingsdeskundige en van die deskundigheid gaat de kantonrechter ook uit.

7. Volgens [A.] c.s. was de functiebeschrijving van Tablemanager uit 1999

("Fube 1") al verlaten en vervangen door de zwaardere functiebeschrijving Tablemanager in Venlo van 2005 ("Fube 2"). Fube 2 is ten onrechte niet als uitgangspunt genomen bij de adviesaanvraag aan de OR in december 2009 en bij het oordeel van de AWVN en de latere contra-expertise van Haygroup. De functiebeschrijving Tablemanager van 2009 ("Fube 3") is namelijk vergeleken met de functiebeschrijving van Manager Tablegames van 2 december 2009 ("Fube 4").

Met [S.] concluderen [A.] c.s. dat Fube 2 al een duidelijk zwaardere functie beschrijft dan Fube 1 en Fube 3 en dat de functie Tablemanager al wordt geacht te zijn gewijzigd en aangepast aan de veranderde aansturing, waarbij Fube 4 geen noemenswaardige en geen zwaardere functie is dan Fube 2. [A.] c.s. stellen zich op het standpunt dat in Fube 2 al rekening was gehouden met de door Holland Casino beoogde borging van vaktechnische kennis bij de Tablemanager. Daarom was er geen reden om een nieuwe functie met meer verantwoordelijkheden - Fube 4 - te introduceren. Daartegenover heeft Holland Casino aangevoerd, en [A.] c.s. hebben dit niet betwist, dat het in 2005 de bedoeling was in Venlo Fube 2 te introduceren, maar dat dit niet is gebeurd omdat de OR hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Fube 3 is een geactualiseerde versie van Fube 1 en is gelijk gebleven aan Fube 1. Fube 3 brengt alleen beter tot uitdrukking dat de vaktechnische kennis al was geborgd in de functie van Tablemanager. Daarom zijn Fube 1 en Fube 4 door de AWVN en later ook door Haygroup vergeleken, aldus Holland Casino.

8. Nu niet komen vast te staan dat Fube 1 is vervangen door Fube 2 en onbetwist is dat Fube 3 slechts beter tot uitdrukking brengt dat de vakkennis in de functie van Tablemanager en intrinsiek niet verschilt van Fube 1, houdt de kantonrechter het ervoor dat Holland Casino de AWVN (en ook Haygroup) de juiste Fubes heeft laten vergelijken en dat Holland Casino eveneens bij het informeren van de OR en [A.] c.s. van de juiste Fubes is uitgegaan.

9. In de functieomschrijving van de Tablemanager (Fube 1, gedateerd 1 april 1999) staan onder meer als kerntaken vermeld:

- Het toezicht houden op de gang van zaken aan de toegewezen speeltafels zodanig, dat voorschriften worden gehandhaafd en gasten optimaal in de gelegenheid zijn gesteld het spel te beoefenen en daarmee voorwaarden te scheppen tot het krijgen van opbrengsten;

- Leidinggeven aan de hem/haar toegewezen croupiers en het uitvoeren van activiteiten als het optreden als gastheer, het behandelen van klachten van gasten en het corrigeren van gasten.

- Het beheren van de wisselkas en het beheren van speelkaarten in de pitt-stand.

De functieomschrijving van Manager Tablegames van 2 december 2009 (Fube 4) vermeldt als kerntaken dezelfde als bij Fube 1 met onder meer als aanvulling het voeren van functionering- en loopbaangesprekken, het beoordelen van medewerkers, en het tijdens de dienst op operationeel/vaktechnisch niveau verantwoordelijk zijn voor meer dan twee tot zes croupiers.

10. Zowel [S.] als de AWVN en Haygroup komen tot het oordeel dat Fube 4 ten opzichte van Fube 1 ingrijpend is gewijzigd. Uit de analyse van [S.] valt verder op te maken dat hij met de AWVN en Hay-group van oordeel is dat in de nieuwe opzet en de nieuwe aansturingsstructuur er een grotere mate van zelfstandigheid en van verantwoordelijkheid in de nieuwe functie Manager Tablegames (Fube 4) is gekomen, ook voor wat de aansturing en coördinatie van de ondergeschikten betreft. Voorts zijn genoemde deskundigen unaniem van oordeel dat een Manager Tablegames meer handelings- en beslisruimte heeft en daarmee ook een grotere mate van noodzakelijke zelfstandigheid heeft in vergelijking met de oude functie van Tablemanager.

Daarbij spelen volgens deze deskundigen naast vaktechnische kennis ook vaardigheden en kennis op het gebied van leidinggeven een belangrijke rol, terwijl in de oude functie meer de nadruk lag op een toezichthoudende en ondersteunende taak.

11. Aan voornoemd leidinggevende kwaliteiten en de veranderde structuur zijn [A.] c.s. naar het oordeel van de kantonrechter ten onrechte voorbijgegaan en dat is - zo begrijpt de kantonrechter uit het betoog van Holland Casino - nu juist de organisatorische- en kwaliteitsslag, die Holland Casino heeft bedoeld te maken met het laten vervallen van de functie Tablemanager en de introductie van de functie Manager Tablegames.

12. Uit het voorgaande concludeert de kantonrechter dan ook dat niet is komen vast te staan dat de functie Manager Tablegames in wezen niet verschilt van die van Tablemanager en dat met Holland Casino moet worden geoordeeld dat de functie van Manager Tablegames dient te worden beschouwd als een nieuwe functie. In geval van een nieuwe functie mag een werkgever op basis van een sollicitatieprocedure medewerkers benoemen in een nieuwe functie en daarbij hoeft de werkgever niet het afspiegelings-beginsel als verwoord in het Ontslagbesluit van UWV te hanteren. Dat als gevolg van de wijzigingen in de organisatiestructuur van Holland Casino een overschot aan Tablemanagers is ontstaan, doet aan dit oordeel niet af.

13. Gelet op het voorgaande en het feit dat is komen vast te staan dat de functiebeschrijving van de nieuwe functie Manager Tablegames, de verschillenanalyse en de selectie- en plaatsingsprocedure voor alle Tablemanagers beschikbaar waren via intranet net als de adviesaanvraag aan de OR over dit onderwerp, het advies van de OR en de notulen van de Overlegvergaderingen, is de conclusie niet gerechtvaardigd dat Holland Casino aan [A.] c.s. onjuiste informatie heeft verstrekt. Uit het advies van de OR over de functiewijziging en het verval van de functie Tablemanager blijkt overigens dat sprake is van op verzoek van de OR uitgebrachte (aanvullende) toelichtingen, waaronder een brief van 29 november 2010. De kantonrechter merkt hierbij op dat in het advies onder meer wordt verwezen naar de aanvullende toelichtingen "waaronder de brief van

29 november 2010". Kennelijk doelt de OR op de hiervoor bij de feiten aangehaalde aanvullende analyse van Bureau Aequo. Zoals hiervoor al is overwogen, was Holland Casino niet verplicht de analyses van Bureau Aequo openbaar te maken, maar hadden [A.] c.s. wel gelet op de kritische noten in het advies van de OR en de verwijzing naar brieven nadere informatie op kunnen vragen. Niet is gesteld of gebleken dat dit is gebeurd toen zij hun juridische positie voorafgaand aan het tekenen van de vaststellings-overeenkomsten dan wel in geval van eiser sub 6 het aanvaarden van de functie van croupier met een daarbij behorend lager salaris onderzochten. [A.] c.s. hebben daarom zelf onvoldoende onderzoek gedaan. Dit kunnen zij Holland Casino dan ook niet tegenwerpen.

14. De slotsom van dit alles is, dat Holland Casino naar het oordeel van de kantonrechter geen onjuiste mededelingen heeft gedaan aan [A.] c.s. of informatie voor [A.] c.s. heeft achtergehouden, waarvan zij wist of moest weten dat deze voor [A.] c.s. van belang waren voor het nemen van de beslissing de arbeidsovereenkomsten te beëindigen dan wel een andere arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dit betekent dat niet kan worden gezegd dat de (vaststellings-)overeenkomsten onder dwaling tot stand zijn gekomen. Daarmee ontvalt de grondslag aan de vorderingen van [A.] c.s. en deze worden dan ook afgewezen.

15. Hetgeen partijen verder nog over en weer hebben gesteld, behoeft geen bespreking meer, omdat dit niet tot een ander oordeel zal leiden.

16. De proceskosten komen voor rekening van [A.] c.s. omdat deze in het ongelijk worden gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt [A.] c.s. tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Holland Casino tot en met vandaag worden begroot op € 1.400,-- aan salaris gemachtigde en verklaart het vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.A. van Dijk en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.