Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY0509

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-09-2012
Datum publicatie
18-10-2012
Zaaknummer
570683 e.v.
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Mulderzaak. De kantonrechter weigert gijzeling en geeft CVOM in overweging om vorderingen achterwege te laten en een regeling te treffen met de betrokkene.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 28
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2012/105 met annotatie van J.W. van der Hulst
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnrs.: 570683 / WM VERZ 12-1678, 570684 / WM VERZ 12-1679, 570686 / WM VERZ 12-1680,570688 / WM VERZ 12-1681, 570689 / WM VERZ 12-1682, 570691 / WM VERZ 12-1683, 570692 / WM VERZ 12-1684, 570693 / WM VERZ 12-1685, 570694/ WM VERZ 12-1686, 570695 /WM VERZ 12-1687, 570697 / WM VERZ 12-1688, 570698 / WM VERZ 12-1689, 570700 / WM VERZ 12-1690, 570703 / WM VERZ 12-1691, 570705 / WM VERZ 12-1692, 570706 / WM VERZ 12-1693, 570707 / WM VERZ 12-1694, 570709 / WM VERZ 12-1695, 570711 / WM VERZ 12-1696, 570712 / WM VERZ 12-1697, 570715 / WM VERZ 12-1698, 572249 / WM VERZ 12-1817 en 572250 / WM VERZ 12-1818.

CJIB-nummers: 143941560, 143774540, 143632305, 145326392, 150007395, 149719200, 149622363, 149621966, 148563638, 147892123, 147431141, 146281963, 145940946, 145329650, 145327928, 128272873, 132321698, 146280697, 150007162, 150007299, 150007328, 125319848 en 150695830

Proces-verbaal van de op 21 september 2012 in het openbaar gehouden terechtzitting voor de behandelingen betreffende vorderingen dwangmiddel gijzeling in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) inzake:

naam [naam]

adres [adres]

woonplaats [woonplaats],

nader te noemen betrokkene.

Tegenwoordig: kantonrechter mr. F.J.P. Veenhof

griffier A. Homburg

Betrokkene is ter zitting verschenen, bijgestaan door [reclasseringsambtenaar].

Betrokkene stelt dat het voor hem niet mogelijk is om de sancties te voldoen. Pogingen om omtrent de betaling een regeling te treffen met het CJIB zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven.

[Reclasseringsambtenaar] van reclassering Nederland, reclasseringsbeambte van betrokkene verklaart dat betrokkene momenteel woonachtig is in een pension, welke woonruimte niet behouden kan worden als betrokkene in gijzeling genomen zou worden. Gezien de gezondheidstoestand van betrokkene zou dat geen wenselijke situatie zijn.

Omdat de financiële situatie van betrokkene betaling van de sancties inderdaad niet toelaat, heeft ook [reclasseringsambtenaar], zoals hij heeft verklaard, tevergeefse pogingen ondernomen om met het CJIB tot een betalingsregeling te komen.

De kantonrechter beëindigt de behandeling van de zaak en geeft aan direct uitspraak te doen. De kantonrechter deelt de beslissing en de motivering daarvan mee.

Motivering van de beslissing

Vast staat dat aan betrokkene -onder de vermelde CJIBnummers- meerdere administratieve sancties zijn opgelegd terzake van diverse gedragingen met diverse voertuigen.

De officier van justitie te Leeuwarden heeft op grond van artikel 28 WAHV gevorderd hem te machtigen tot het toepassen van het dwangmiddel gijzeling in totaal voor de duur van 53 dagen. Hij stelt daartoe -kort gezegd- dat de aan betrokkene opgelegde sancties en de daarop gevallen verhogingen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven en dat toepassing van minder ingrijpende dwangmiddelen niet tot resultaat heeft geleid.

Betrokkene heeft ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat hij door zijn financiële situatie de sancties niet kan voldoen en voorts dat door de lichamelijke gesteldheid van betrokkene toepassing van het dwangmiddel gijzeling niet goed mogelijk is.

Gelet op de doelstelling van het dwangmiddel van gijzeling moet sprake zijn van een reële verwachting dat betrokkene in staat is de sancties te voldoen. Indien vast staat dat betaling niet tot de mogelijkheden behoort, is er geen sprake van de bedoelde verwachting en zal het doel van de gijzeling niet kunnen worden bereikt.

Voldoende gebleken is dat de betrokkene niet in staat is de sancties te voldoen. Gijzeling ligt daarom niet in de rede.

Het ligt veeleer voor de hand om, gelet op de persoonlijke omstandigheden van betrokkene, de opgelegde sancties geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden en/of met betrokkene een betalingsregeling af te spreken.

In dat verband geeft de kantonrechter de officier van justitie in overweging verdere vorderingen tot toepassing van het dwangmiddel van gijzeling in de onderhavige zaken achterwege te laten.

De vorderingen van de officier van justitie zullen op grond van het vorenstaande worden afgewezen.

Beslissing:

Wijst de vorderingen af.

Waarvan proces-verbaal,

Een afschrift van dit proces-verbaal is aan betrokkene, [reclasseringsambtenaar] en aan het CJIB toegezonden op: