Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9386

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-09-2012
Datum publicatie
05-10-2012
Zaaknummer
15/710574-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Kinderporno is bijzonder ongewenst en uiterst verwerpelijk, met name omdat bij de vervaardiging van deze foto's en videofragmenten kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot gesteld worden grote psychische schade op die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte moet medeverantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen en verspreiden. Verdachte heeft zich aldus schuldig gemaakt aan het plegen van een ernstig feit hetgeen scherpe afkeuring verdient. Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op de grote hoeveelheid afbeeldingen die verdachte in bezit had, de - soms nog zeer jonge - leeftijd van de kinderen op de plaatjes en fragmenten en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een zogenaamd "peer-to-peer"-softwareprogramma. De officier van justitie heeft gesteld dat het bewezen feit op zich een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt. Die straf is niet geëist onder meer in verband met de lange tijd die verdachte na de huiszoeking en zijn verhoor heeft moeten wachten op berechting. De rechtbank is van oordeel dat deze vertraging in combinatie met het blanco strafblad van verdachte er inderdaad toe moet leiden dat er geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. Voorts neemt de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat in overweging dat verdachte ruimhartig openheid van zaken heeft gegeven. Verdachte heeft bovendien tijdens de zitting er blijk van gegeven de ernst van zijn problemen in te zien. Ook heeft verdachte gewerkt aan een oplossing voor zijn problematiek door op eigen initiatief contact te zoeken met de forensische polikliniek de Waag te Haarlem. Alles afwegend acht de rechtbank een werkstraf van na te noemen duur met daarnaast een forse voorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden teneinde de ernst van de feiten te benadrukken en verdachte ervan te weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen. Aan de voorwaardelijke straf zal onder meer de bijzondere voorwaarde van de behandelverplichting worden verbonden. Hoewel verdachte reeds zelfstandig psychische hulp heeft ingeroepen en hij daarvoor ook gemotiveerd lijkt, wil de rechtbank met het opleggen van de voorwaarde voorkomen dat verdachte de behandeling voortijdig afbreekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/710574-10

Uitspraakdatum: 20 september 2012

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 6 september 2012 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 8 januari 2009 tot en met 27 augustus 2009 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten

- duizendvijfhonderdtweeënzeventig (1572), althans een grote hoeveelheid videofragmenten en/of filmfragmenten en/of

- achtendertigduizendzeshonderdtweeënzeventig (38.672), althans een grote hoeveelheid foto's,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad,

welke voornoemde seksuele gedragingen(telkens) bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo/voorwerp) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt

(zie onder meer:

* [bestandsnaam].mpg ( pag 48) en/of

* [bestandsnaam].avi ( pag 49) en/of

* [bestandsnaam].mpg (pag 49) en/of

* afbeelding 1227 (pag 66) en/of

* afbeelding 6897 (pag 72) en/of

* afbeelding 12345 (pag 75) en/of

* afbeelding 6900 (pag 73) en/of

* afbeelding 2080 (pag 76) )

en/of

- het houden van een (stijve) penis naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

(zie onder meer:

* afbeelding 25 [bestandsnaam].jpg (pag 58) en/of

* afbeelding 169 (pag 64) en/of

* afbeelding 8378 (pag 75) en/of

* afbeelding 2134 (pag 66) en/of

* afbeelding 19 (pag 59) )

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

(zie onder meer:

* [bestandsnaam].mpg (pag 49) en/of

* afbeelding 1186 (pag 65) en/of

* afbeelding 12 (pag 58) en/of

* afbeelding 11456 (pag 75) en/of

* afbeelding 369 (pag 67) )

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(zie onder meer:

* afbeeldingen 107 t/m 113 (pag 59/60) en/of

* afbeelding 6902 (pag 73) en/of

* afbeelding 11376 (pag 75) en/of

* afbeelding 3551 (pag 68)en/of

* afbeelding 152 (pag 95) ) ;

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit;

- oplegging van een werkstraf voor de duur van 160 uren, bij het niet naar behoren verrichten te vervangen door 80 dagen hechtenis;

- oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, met een proeftijd van twee jaar, met als bijzondere voorwaarde begeleiding door de reclassering, ook als dat een behandelingverplichting inhoudt;

- onttrekking aan het verkeer van de in beslaggenomen voorwerpen, te weten een externe harde schijf en 48 dvd's.

4. Bewijs

4.1. Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen waarbij de rechtbank - nu verdachte dit feit heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit - zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

* de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd;

* het proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 januari 2009, p. 28-29, bijlagen p. 33-36;

* het proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2009, p. 47-49;

* het proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 april 2010, p. 52-53;

* het proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 augustus 2010, p. 56-117.

4.2. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, in dier voege dat

hij in de periode van 8 januari 2009 tot en met 27 augustus 2009 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad, meermalen telkens een groot aantal afbeeldingen, te weten

- duizendvijfhonderdtweeënzeventig (1572) videofragmenten en/of filmfragmenten en

- achtendertigduizendzeshonderdtweeënzeventig (38.672) foto's,

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, heeft verspreid en in bezit heeft gehad, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo/voorwerp) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(zie onder meer:

* [bestandsnaam].mpg ( pag 48) en

* [bestandsnaam].avi ( pag 49) en

* [bestandsnaam].mpg (pag 49) en

* afbeelding 1227 (pag 66) en

* afbeelding 6897 (pag 72) en

* afbeelding 12345 (pag 75) en

* afbeelding 6900 (pag 73) en

* afbeelding 2080 (pag 76) )

en

- het houden van een stijve penis naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

(zie onder meer:

* afbeelding 25 [bestandsnaam].jpg (pag 58) en

* afbeelding 169 (pag 64) en

* afbeelding 8378 (pag 75) en

* afbeelding 2134 (pag 66) en

* afbeelding 19 (pag 59) )

en

- het laten vasthouden en in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(zie onder meer:

* [bestandsnaam].mpg (pag 49) en

* afbeelding 1186 (pag 65) en

* afbeelding 12 (pag 58) en

* afbeelding 11456 (pag 75) en

* afbeelding 369 (pag 67) )

en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en de wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(zie onder meer:

* afbeeldingen 107 t/m 113 (pag 59/60) en

* afbeelding 6902 (pag 73) en

* afbeelding 11376 (pag 75) en

* afbeelding 3551 (pag 68)en

* afbeelding 152 (pag 95).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. Kwalificatie en strafbaarheid van het feit

Het bewezenverklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand is betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

7. Motivering van de sancties

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezen verklaarde feit en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, alsmede de persoon van verdachte zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting en het door de Reclassering Nederland uitgebrachte advies van 29 februari 2012 is gebleken.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het volgende. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Kinderporno is bijzonder ongewenst en uiterst verwerpelijk, met name omdat bij de vervaardiging van deze foto's en videofragmenten kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot gesteld worden grote psychische schade op die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte moet medeverantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen en verspreiden. Verdachte heeft zich aldus schuldig gemaakt aan het plegen van een ernstig feit hetgeen scherpe afkeuring verdient.

Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op de grote hoeveelheid afbeeldingen die verdachte in bezit had, de - soms nog zeer jonge - leeftijd van de kinderen op de plaatjes en fragmenten en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een zogenaamd "peer-to-peer"-softwareprogramma.

De officier van justitie heeft gesteld dat het bewezen feit op zich een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt. Die straf is niet geëist onder meer in verband met de lange tijd die verdachte na de huiszoeking en zijn verhoor heeft moeten wachten op berechting.

De rechtbank is van oordeel dat deze vertraging in combinatie met het blanco strafblad van verdachte er inderdaad toe moet leiden dat er geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. Voorts neemt de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat in overweging dat verdachte ruimhartig openheid van zaken heeft gegeven. Verdachte heeft bovendien tijdens de zitting er blijk van gegeven de ernst van zijn problemen in te zien. Ook heeft verdachte gewerkt aan een oplossing voor zijn problematiek door op eigen initiatief contact te zoeken met de forensische polikliniek de Waag te Haarlem.

Alles afwegend acht de rechtbank een werkstraf van na te noemen duur met daarnaast een forse voorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden teneinde de ernst van de feiten te benadrukken en verdachte ervan te weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen. Aan de voorwaardelijke straf zal onder meer de bijzondere voorwaarde van de behandelverplichting worden verbonden. Hoewel verdachte reeds zelfstandig psychische hulp heeft ingeroepen en hij daarvoor ook gemotiveerd lijkt, wil de rechtbank met het opleggen van de voorwaarde voorkomen dat verdachte de behandeling voortijdig afbreekt.

Beslag

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen goederen, te weten:

* een externe harde schijf,

* 48 dvd's,

dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit van voormelde in beslag genomen voorwerpen is in strijd met het algemeen belang.

8. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36d, 57, 240b van het Wetboek van Strafrecht.

9. Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 4.2. weergegeven;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij;

bepaalt dat het bewezen verklaarde feit het hierboven onder 5. vermelde feit oplevert;

verklaart dit feit strafbaar;

verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot het verrichten van honderdzestig (160) uren taakstraf in de vorm van een werkstraf, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door tachtig (80) dagen hechtenis,

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van vier (4) maanden, met bevel dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd en stelt daarbij een proeftijd vast van twee (2) jaren;

bepaalt dat de tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien:

- verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- verdachte gedurende de proeftijd niet naleeft de bijzondere voorwaarde dat hij zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen te geven door of namens de Reclassering Nederland, zolang die instelling dat nodig acht, ook als zulks inhoudt dat:

* verdachte zich zal laten behandelen bij de Waag of een andere instelling en onder meer de Training zedendelinquenten (downloaders van kinderporno) zal volgen en

* verdachte zich zal blijven melden bij de Reclassering Nederland te Haarlem, zo frequent als door deze instelling gedurende deze periode nodig wordt geacht.

onttrekt aan het verkeer:

* een externe harde schijf,

* 48 dvd's.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.P.J. Ruijpers, voorzitter,

mr. Th.M. van Wassenaer-Westgeest en mr. S.M. Christiaan, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. A. Zeeman,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 20 september 2012.

mr. Van Wassenaer is buiten staat dit vonnis te tekenen.