Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0755

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
05-07-2012
Datum publicatie
11-07-2012
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 551311 / CV EXPL 12-2476
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Bank verstrekt hyp. leningen onder de voorwaarde dat schuldenaar aantoont dat hij terug kan betalen. Overeengekomen is dat de schuldenaar annuleringskosten betaalt, als de geaccepteerde hyp. lening niet voor een bepaalde datum notarieel is vastgelegd. Dat laatste gebeurt, maar alleen omdat de bank geen genoegen neemt met de door de schuldenaar overgelegde financiële stukken en de lening alsnog weigert. Toch vordert de bank annuleringskosten, volgens de letter van het annuleringsbeding. De ktr. wijst de vordering, onder verwijzing naar art. 6.23 BW, als onredelijk af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 551311 / CV EXPL 12-2476

datum uitspraak: 5 juli 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

In de zaak van

Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

te Den Haag

eisende partij

hierna te noemen Nationale Nederlanden

gemachtigde Vesting Finance Incasso B.V.

tegen

[gedaagde]

te [adres]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

procedeert in persoon

De procedure

Nationale Nederlanden heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde] geantwoord.

Vervolgens heeft Nationale Nederlanden schriftelijk van repliek gediend en heeft [gedaagde] mondeling van dupliek gediend.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De inhoud van alle processtukken, waaronder begrepen de mogelijk door partijen overgelegde producties, wordt als hier overgenomen beschouwd.

De vordering

Nationale Nederlanden vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen aan Nationale Nederlanden te betalen een bedrag van € 2.034,30 met (verdere) rente en kosten. In hoofdsom (€ 1.650,--) gaat het annuleringskosten van een door [gedaagde] bij Nationale Nederlanden aangevraagde en door laatstgenoemde voorwaardelijk geaccepteerde hypotheeklening, waarvan de hypotheekakte niet uiterlijk op de afgesproken datum was verleden.

Het verweer

Het verweer strekt tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering.

De beoordeling van het geschil

In deze zaak gaat het kort samengevat om het volgende.

[gedaagde] heeft bij Nationale Nederlanden een hypothecaire lening aangevraagd voor een bedrag van in totaal groot € 165.000. Die lening is geaccepteerd, echter onder de voorwaarde dat [gedaagde] eerst zelf diende aan te tonen dat hij over voldoende middelen beschikte om te kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Nationale Nederlanden. [gedaagde] heeft zich ten opzichte van Nationale Nederlanden verplicht tot betaling van 1% annuleringskosten, indien de hypotheekakte na acceptatie van de lening niet voor 13 september 2010 getekend zou zijn. Dat laatste is inderdaad niet gebeurd, maar slechts omdat [gedaagde] naar het oordeel van Nationale Nederlanden onvoldoende had aangetoond dat hij inderdaad over voldoende middelen beschikte om te kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen, zodat de lening (alsnog) werd geweigerd.

Nationale Nederlanden meent onder deze omstandigheden toch aanspraak te kunnen maken op de overeengekomen annuleringsvergoeding. De kantonrechter is echter met [gedaagde] van oordeel dat laatstgenoemde geen annuleringsvergoeding verschuldigd is. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 6.23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zou het volstrekt onredelijk zijn om [gedaagde] te belasten met de kosten van het annuleren van een lening die Nationale Nederlanden hem uiteindelijk zelf niet wilde verstrekken.

De vordering van Nationale Nederlanden moet daarom worden afgewezen.

Over de proceskosten moet worden beslist zoals hierna bepaald.

Beslissing

De vordering wordt afgewezen.

Nationale Nederlanden wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 50,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 5 juli 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.