Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW4633

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
27-01-2012
Datum publicatie
02-05-2012
Zaaknummer
zaaknummer : 512047 BM VERZ 11-556 mrc
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Conform de wens van betrokkene wordt een bewindvoerder benoemd, die weliswaar niet is aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders BPBI, maar die wel als professioneel bewindvoerder kan worden aangemerkt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer : 512047 BM VERZ 11-556 mrc

datum : 27 januari 2012

BM.nr: 45760

Beschikking tot ontslag en benoeming van een bewindvoerder

op verzoek van:

[Y.]

geboren op [geboortedatum]

wonende te [adres]

hierna te noemen: rechthebbende

gemachtigde: mr. N. Velthorst.

Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige bewindvoerder en benoeming van een nieuwe bewindvoerder.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 20 mei 2011;

- de brief met bijlagen d.d. 26 mei 2011, afkomstig van [A.], verbonden aan Ambulante Thuiszorg Reiph, afdeling Maatschappelijk Werk, gevestigd te Amsterdam-Zuidoost;

- de brief d.d. 9 juni 2011, afkomstig van [B.], eveneens verbonden aan Ambulante Thuiszorg Reiph;

- de brief met bijlage d.d. 16 juni 2011, afkomstig van [B.], voornoemd, mede ondertekend door rechthebbende;

- de brief met bijlage d.d. 29 juni 2011, afkomstig van [B.], voornoemd, mede ondertekend door rechthebbende;

- de brief met bijlage d.d. 7 juli 2011, afkomstig van [B.], voornoemd;

- de brief met bijlage van de gemachtigde van rechthebbende d.d. 25 oktober 2011;

- de brief d.d. 13 december 2011, afkomstig van Stichting Humanitas Inkomensbeheer, de huidige bewindvoerder van rechthebbende;

- een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder, Penrith Marketing & Management B.V.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 13 juli 2011. Daarvan is door de griffier proces-verbaal opgemaakt.

Verschenen zijn:

- rechthebbende;

- Stichting Humanitas Inkomensbeheer, vertegenwoordigd door haar directeur [C. en D.], senior casemanager;

- Reiph Thuiszorg, vertegenwoordigd door [B.], [E. en F.]

beoordeling

Bij beschikking van de kantonrechter te Amsterdam van 19 augustus 2003 is Stichting Humanitas Inkomensbeheer, gevestigd te Purmerend, benoemd tot bewindvoerder over de goederen van rechthebbende. Rechthebbende verzoekt om ontslag van de bewindvoerder.

Het verzoek strekt tevens tot benoeming van Penrith Marketing & Management B.V., gevestigd te 1055 RX Amsterdam, Nieuwpoortkade 12, tot opvolgend bewindvoerder.

De kantonrechter is, gelet op de inhoud van de stukken en de afgelegde verklaringen, van oordeel dat het verzoek behoort te worden ingewilligd. De huidige bewindvoerder heeft in haar brief van 13 december 2011 weliswaar aangegeven dat de voorgestelde opvolgend bewindvoerder niet is aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders BPBI, maar ter zitting van 13 juli 2011 is de aansluiting bij de branchevereniging niet aan de orde geweest. De huidige bewindvoerder heeft bij die gelegenheid aan haar akkoord voor ontslag en benoeming van een opvolgend bewindvoerder de eis gesteld dat er sprake moest zijn van een professioneel bewindvoerder. Nu dit het geval is en het de wens is van rechthebbende dat Penrith Marketing & Management B.V. tot opvolgend bewindvoerder wordt benoemd, zal de kantonrechter de voorgestelde bewindvoerder benoemen nu van verdere bezwaren tegen deze benoeming niet is gebleken.

De beloning van de bewindvoerder zal worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het LOVCK voor professionele niet bij de branchevereniging aangesloten bewindvoerders, thans tot een bedrag van € 73,46 per maand en eenmalige intake kosten van € 334,50. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

Uit het dossier blijkt dat de rechthebbende niet (meer) woont in het rechtsgebied van de rechtbank Haarlem. Dit brengt mee dat de kantonrechter te Haarlem niet langer de toezichthoudende kantonrechter dient te zijn.

Het dossier wordt ambtshalve verwezen naar de kantonrechter die zetelt in het rechtsgebied waarin de woonplaats van de rechthebbende is gelegen.

beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat met ingang van heden Stichting Humanitas Inkomensbeheer als bewindvoerder over de goederen van rechthebbende;

- benoemt, met ingang van diezelfde datum, tot opvolgend bewindvoerder over de goederen van rechthebbende voornoemd:

Penrith Marketing & Management B.V., gevestigd te 1055 RX Amsterdam, Nieuwpoortkade 12;

- stelt het salaris van de bewindvoerder in afwijking van het bepaalde bij artikel 1:447 lid 1 BW vast overeenkomstig de tarieven genoemd en gepubliceerd in de richtlijnen van het LOVCK;

- verwijst de zaak ambtshalve, in de stand waarin deze zich bevindt, naar de rechtbank

te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.P. Stolp, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.