Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW0084

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-03-2012
Datum publicatie
27-03-2012
Zaaknummer
09/1947
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2014:181, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling kerstfeestartikelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2012-0957
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Zaaknummer: AWB 09/1947

Uitspraakdatum: 21 maart 2012

Uitspraak in het geding tussen

[X] B.V., gevestigd te [Z] eiseres,

gemachtigde: mr. ing. B.J.B. Boersma,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/[P], verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft aan eiseres op 20 juli 2007 een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) (nummer [A]) opgelegd tot een bedrag van € 5.561,69 aan douanerechten.

Verweerder heeft aan eiseres op 18 december 2007 een utb (nummer [B]) opgelegd tot een bedrag van € 61.879,91 aan douanerechten.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 10 maart 2009 de utb’s respectievelijk verminderd met een bedrag van € 622,51 en € 18.890,51.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft voorts op 10 juni 2009 bij beschikking (nummer [C]) ambtshalve terugbetaling verleend respectievelijk tot een bedrag van € 3.393,85 en

€ 4.200,24.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Eiseres heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 september 2011.

Gemachtigde van eiseres is daar verschenen, vergezeld van zijn kantoorgenoot

[A] en [B], directeur van eiseres. Namens verweerder is verschenen mr. C.C. Dekker, vergezeld van haar collega P.R.J. van Duijnen.

Het onderzoek ter zitting is geschorst en het vooronderzoek hervat. Tijdens het vooronderzoek hebben partijen op verzoek van de rechtbank een representatieve selectie uit de collectie artikelen van eiseres samengesteld. Partijen hebben de rechtbank gevraagd ten aanzien van deze artikelen te beslissen inzake de indeling in de Gecombineerde nomenclatuur (GN).

De rechtbank heeft het vooronderzoek gesloten en het onderzoek ter zitting op 14 februari 2012 voortgezet. Gemachtigde van eiseres is daar verschenen, vergezeld van zijn kantoorgenoot [A], [B], directeur van eiseres en [C]. Namens verweerder is verschenen mr. B.C. Brouwer, vergezeld van haar collega’s P.R.J. van Duijnen en R. Musch.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Eiseres is groothandelaar in onder andere kerstartikelen, welke zij voornamelijk importeert vanuit het Verre Oosten. Van deze importen doet zij bij verweerder maandaangiften met gebruikmaking van de vereenvoudigde procedure door inschrijving van de goederen in haar administratie.

2.2. Verweerder heeft bij eiseres een onderzoek ingesteld naar de gevolgde douaneformaliteiten bij invoer en de aanvaardbaarheid van de maandaangiften over de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006 en heeft zich daarbij beperkt tot de volgende categorieën van goederen welke zijn aangegeven met de goederencodes uit de hoofdstukken 94 en 95 van de GN:

1. artikelen van kunststof;

2. poppen en opblaaspoppen;

3. verlichting en verlichtingsartikelen GN code 9405 40 39 en 9405 40 31;

4. speelgoed;

5. sloffen en sokken;

6. keramiek van GN-post 6913.

2.3. De bevindingen van dit onderzoek staan in het rapport met datum 12 december 2007. Het onderzoek heeft geleid tot een boeking achteraf over het jaar 2004 (de utb van 20 juli 2007) en een boeking achteraf over de jaren 2005 en 2006 (de utb van 18 december 2007).

3. Geschil

Thans is nog in geschil de indeling in de GN van 30 artikelen verdeeld in zeven groepen:

1. verlichtingsartikelen;

2. speelgoed en poppen met een lus;

3. kunststof voorwerpen met een lusje en slingers;

4. poppen en speelgoed overig;

5. engelenfiguren en elfjes;

6. kunststof voorwerpen overig;

7. huisjes.

Ter zitting zijn partijen het eens geworden over de indeling van 4 artikelen.

4. De van belang zijnde posten en toelichtingen

Post 3926 40 00

3926 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914:

(…)

3926 40 00 - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen.

Post 9405 30 00

9405 Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en

delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen

(…)

9405 30 00 - elektrische guirlandes van de soort gebruikt voor kerstboomverlichting

9405 40 - andere elektrische verlichtingstoestellen:

- - andere:

- - - van kunststof:

9405 40 39 - - - - andere

Post 9502 10 90

9502 Poppen, zijnde nabootsingen van de mens:

9502 10 - poppen, ook indien aangekleed:

(…)

9502 10 90 - - van andere stoffen.

Post 9503 41 00

9503 Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten:

(…)

- speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens:

9503 41 00 - - opgevuld.

Post 9505 10 90

9505 Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen, benodigdheden voor het goochelen en fop- en schertsartikelen daaronder begrepen:

9505 10 - kerstfeestartikelen:

(…)

9505 10 90 - - van andere stoffen

Toelichting IDR bij post 9505

Deze post omvat de hierna genoemde groepen van producten.

A. Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen die, in verband met hun gebruik, veelal van eenvoudige en weinig sterke makelij zijn. Van deze artikelen kunnen worden genoemd:

feestversieringsartikelen voor het versieren van kamers, tafels, enz. (guirlandes, lantaarns, enz.); artikelen voor kerstboomversiering (engelenhaar, gekleurde kerstballen, dierfiguren, nabootsingen van andere voorwerpen, enz.); artikelen voor versiering van gebak die traditiegetrouw zijn verbonden met een bijzondere feestelijkheid (bijvoorbeeld dierfiguren, vlaggetjes); artikelen die gewoonlijk bij kerstfeesten worden gebruikt, in het bijzonder imitatiekerstbomen, kerstkribben, personages en dierfiguren voor kerstkribben, engeltjes, kerstpistaches (knalbonbons), kerstkousen, kerstklompen en -blokken, kerstmannetjes, enz.;

maskerade-artikelen: maskers, neuzen, oren, baarden, snorren, pruiken (andere dan bedoeld bij post 67.04), feestmutsen en -hoeden, enz. Maskeradepakken, van textiel, bedoeld bij de hoofdstukken 61 en 62 zijn echter uitgezonderd; vermaakartikelen en andere: ballen, confetti, serpentines, parasols, paraplu’s, mirlitons, papieren trompetjes, enz.

Onder deze post worden evenwel niet ingedeeld, beelden en dergelijke voorwerpen van grote afmetingen (in de vorm van personages, van dieren, enz.), die kunnen dienen voor het versieren van kerken en van dergelijke plaatsen, waar de eredienst wordt uitgeoefend.

Van deze post zijn eveneens uitgezonderd artikelen waarop een feestelijk dessin, een versiering, een embleem of een motief met een versierend karakter is aangebracht en die een utilitaire functie hebben, bijvoorbeeld vaatwerk, keukengerei, toiletartikelen, tapijten en andere vloerbedekking van textielstof, kleding, beddenlinnen, tafellinnen, toiletlinnen, keukenlinnen.

B. (…)

Toelichting EG bij post 9505

In aanvulling op de toelichting IDR, onder A, op post 95.05, moeten producten, om als feestartikelen te worden ingedeeld, een decoratieve waarde (qua ontwerp en versiering) hebben en uitsluitend ontworpen, vervaardigd en te herkennen zijn als feestartikelen. Deze producten worden gebruikt tijdens een specifieke dag of periode in het jaar.

Deze producten zijn op grond van constructie en ontwerp (opdrukken, versieringen, symbolen of opschriften) bedoeld voor gebruik voor een specifieke festiviteit.

Een ‘festiviteit' is een specifieke dag of een periode tijdens het jaar die door een gemeenschap wordt afgebakend met kenmerkende symbolen en bijbehorende gebruiken. Sommige daarvan stammen uit de oudheid, met de rituele viering van specifieke godsdienstige plechtigheden; andere worden in brede kring gevierd en vormen een belangrijk element van het nationale leven. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn Kerstmis, Pasen, Halloween, Valentijnsdag, verjaardagen en huwelijken.

De volgende producten worden ook als feestartikelen beschouwd:

1. figuurtjes in feestkleding, die seizoensgebonden thema's voorstellen of seizoensgebonden activiteiten verrichten;

2. kunstpompoenen voor Halloween (met al dan niet glimlachende gezichten);

3. artikelen die traditioneel bij het paasfeest worden gebruikt (bijvoorbeeld kunstpaaseieren, niet geschikt voor verpakkingsdoeleinden, gele paaskuikentjes en paashazen);

4. papieren versieringen die bij een bepaalde festiviteit horen en rond taarten worden aangebracht;

5. keramische artikelen met feestversiering die een decoratieve functie hebben.

Gebruiksartikelen zijn uitgezonderd, ook als zij ontworpen of versierd zijn met het oog op een specifieke festiviteit.

Deze post omvat niet:

1. speelgoed, met inbegrip van opgevulde speelgoeddieren en spellen;

2. permanente magneten met versiering (zogenaamde ‘koelkastmagneten');

3. fotolijsten;

4. kunstpaaseieren die voor verpakkingsdoeleinden worden gebruikt;

5. engelenbeeldjes;

6. miniatuurversieringen (bijvoorbeeld in de vorm van een handtas of een klok) die als verpakking voor chocolade of suikergoed worden gebruikt;

7. houders en dozen (bijvoorbeeld in de vorm van een kerstboom of een kerstman);

kandelaars met feestversiering;

8. keramische artikelen met feestversiering die een gebruiksartikel zijn;

9. tafelkleden, tafellopers en servetten voorzien van feestversiering;

10. kleding en kostuums.

Algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur

(…)

3. Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2 b) of om enige andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt de indeling als volgt:

a) de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten met een meer algemene strekking. Indien echter twee of meer posten elk afzonderlijk slechts betrekking hebben op een gedeelte van de stoffen of bestanddelen waaruit een mengsel of een goed is samengesteld of op een gedeelte van de artikelen, in het geval van goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, worden die posten, met betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als even specifiek, zelfs indien een van de andere posten daarvan een volledigere of nauwkeurigere omschrijving geeft;

b) mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen, zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het bepaalde onder 3 a), worden ingedeeld naar de stof of naar het goed waaraan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun

wezenlijk karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald;

c) in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a) en 3 b) niet mogelijk is, wordt van de verschillende in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

5. Beoordeling van het geschil

5.1. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de GN-post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

5.2. Voorts kan volgens de rechtspraak van het HvJ de bestemming van het product een objectief indelingscriterium zijn, wanneer die bestemming inherent is aan het product. De inherentie moet kunnen worden beoordeeld aan de hand van de objectieve kenmerken en eigenschappen van het product (zie o.m. arresten van 4 maart 2004, Krings, C-130/02, Jurispr. blz. I-2121, punt 28, en van 17 maart 2005 Ikegami, C-467/03, Jurispr. blz. I-2389).

5.3.1. Blijkens de toelichting EG bij post 9505 moeten producten om als feestartikelen te worden ingedeeld, een decoratieve waarde (qua ontwerp en versiering) hebben en uitsluitend ontworpen, vervaardigd en te herkennen zijn als feestartikelen. Deze producten worden gebruikt tijdens een specifieke dag of periode in het jaar. Deze producten zijn op grond van constructie en ontwerp (opdrukken, versieringen, symbolen of opschriften) bedoeld voor gebruik voor een specifieke festiviteit. Een ‘festiviteit’ is een specifieke dag of een periode tijdens het jaar die door een gemeenschap wordt afgebakend met kenmerkende symbolen en bijbehorende gebruiken. Sommige daarvan stammen uit de oudheid, met de rituele viering van specifieke godsdienstige plechtigheden; andere worden in brede kring gevierd en vormen een belangrijk element van het nationale leven. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn Kerstmis, Pasen, Halloween, Valentijnsdag, verjaardagen en huwelijken.

5.3.2. De Hoge Raad heeft in de uitspraak van 10 april 2009, LJN BI0577, met betrekking tot de indeling als feestartikelen in de zin van post 9505 10 GN als volgt overwogen:

“3.4.2. Anders dan het Hof heeft geoordeeld, kunnen goederen niet slechts als kerstfeestartikelen in de zin van post 9505 10 van de GN worden aangemerkt, indien de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan rechtstreeks en specifiek verband houden met het kerstfeest. Een meer verwijderd verband sluit goederen niet uit van indeling onder deze post, onder meer erop gelet dat volgens de hiervoor in 3.4.1 aangehaalde toelichting onder artikelen voor kerstboomversiering - welke onder het algemene begrip kerstfeestartikelen vallen - mede gerangschikt kunnen worden ’nabootsingen van andere voorwerpen’ dan dierfiguren. Ook artikelen die winterfiguren (sneeuwmannen en dergelijke) uitbeelden en voorts, gelet op hun afmeting en de omstandigheid dat zij daartoe een voorziening hebben, geschikt zijn om zonder meer ter versiering bevestigd te worden in een kerstboom, kunnen mitsdien als kerstfeestversiering in de zin van post 9505 10 van de GN worden aangemerkt. De middelen slagen daarom in zoverre.

3.4.3. Gelet op het hiervoor in 3.4.2 overwogene kan ’s Hofs uitspraak niet in stand blijven. De Hoge Raad kan de zaak afdoen. De uitspraak en de stukken van het geding, alsmede de door belanghebbende overgelegde monsters laten geen andere gevolgtrekking toe dan dat de onderwerpelijke artikelen volgens de hiervoor in 3.4.2 vermelde rechtsregel moeten worden ingedeeld in postonderverdeling 9505 10 van de GN, nu deze artikelen winterfiguren uitbeelden, de artikelen aan de bovenzijde zijn voorzien van een oogje waarin een goud- of zilverkleurige draad in de vorm van een lus is bevestigd, en zij op grond van deze voorziening en hun afmeting geacht kunnen worden bestemd te zijn ter versiering van een kerstboom.”

5.3.3. Uit vorenstaande uitspraak van de Hoge Raad leidt de rechtbank het volgende af:

1. niet alleen goederen die gelet op hun objectieve kenmerken en eigenschappen rechtstreeks en specifiek verband houden met het kerstfeest kunnen als kerstfeestartikel worden aangemerkt, ook een meer verwijderd verband met het kerstfeest sluit de goederen niet van indeling als kerstfeestartikel in de zin van post 9505 10 van de GN uit;

2. onder als kerstfeestartikelen te rangschikken kerstboomversieringen kunnen naast dierfiguren en nabootsingen van andere voorwerpen ook artikelen worden begrepen die winterfiguren (sneeuwmannen en dergelijke) uitbeelden en voorts, gelet op hun afmetingen en de omstandigheid dat zij daartoe een voorziening hebben, geschikt zijn om zonder meer ter versiering bevestigd te worden in een kerstboom.

5.4. Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting oordeelt de rechtbank over de indeling van de onderstaande goederen als volgt:

1. Verlichtingsartikelen:

a. Tien kleine led-lampjes aan zwart snoer met batterijhouder voor gebruik binnen. De lampjes hebben geen bevestigingsmogelijkheden, maar kunnen wel in elke stand gebogen worden (artikelnummer 480952).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Kerstboomverlichting: GN-code 9405 30 00 Ander verlichtingsartikel:

GN-code 9405 40 39

Oordeel rechtbank

Gelet op de objectieve kenmerken en eigenschappen betreft het hier een verlichtingsartikel met meer algemene gebruiksmogelijkheden. Het artikel is niet specifiek ontworpen om in een kerstboom te gebruiken. Het artikel heeft geen kenmerken die verband houden met het kerstfeest. Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 9405 40 39.

b. Lantaarn van slangverlichting op een frame van acryl in verschillende afmetingen van 75 cm tot 180 cm (artikelnummer 494104).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het artikel bestaat uit lampjes in een slang in de vorm van een lantaarn. Door de eigen aard en samenstelling moet het als artikel van kunststof worden ingedeeld:

GN-code 3926 40 00 Ander verlichtingsartikel:

GN-code 9405 40 39

Oordeel rechtbank

Gelet op de objectieve kenmerken en eigenschappen betreft het hier een verlichtingsartikel. Het is eveneens een artikel van kunststof. Ingevolge indelingsregel 3a moet het artikel ingedeeld worden onder de GN-code 9405 40 39.

c. Slangverlichting op een metalen frame in de vorm van 2 honden (husky’s), die een arrenslee trekken met een kerstman erin, voor buiten. De afmetingen zijn 195x40x60 cm (artikelnummer 499449).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Ander verlichtingsartikel:

GN-code 9405 40 39

Oordeel rechtbank

Dit artikel beeldt een kerstman met bel in een arrenslee uit. De arrenslee wordt door twee husky’s getrokken. Het is daarom een feestartikel, dat gewoonlijk bij het kerstfeest wordt gebruikt. Het artikel bestaande uit een metalen frame met daarop de verlichtingsslang is ook een verlichtingsartikel. Gelet op indelingsregel 3b ontleent het artikel zijn wezenlijke karakter aan de feestelijke versiering tijdens de kerst. Het artikel valt onder GN-code 9505 10 90.

d. Takken met kunstsneeuw en verlichting (artikelnummer 499940).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het is geen verlichtingsartikel. Het artikel met takken met kunstsneeuw en verlichting moet gelet op de eigen aard en samenstelling als een ander versieringsvoorwerp van kunststof worden ingedeeld:

GN-code 3926 40 00 Ook verlichtingsartikelen die een voorwerp accentueren vallen onder de hierna genoemde code. Ander verlichtingsartikel: GN-code 9405 40 39

Oordeel rechtbank

Gelet op de objectieve kenmerken en eigenschappen betreft het hier een verlichtingsartikel. Het is eveneens een artikel van kunststof. Ingevolge indelingsregel 3a moet het artikel ingedeeld worden onder de GN-code 9405 40 39.

2. Speelgoed en poppen met een lusje:

a. Twaalf pluchen sneeuwmannen in een rieten mand met een hanger aan elke sneeuwman. Een sneeuwmannetje is 14 cm groot (artikelnummer 581186). De rieten mand is de verpakking. De sneeuwmannen kunnen er afzonderlijk worden uitgehaald.

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft hier opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens. Ook sierpoppen vallen hieronder: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

Gelet op het onder 5.3.3, punt 2, overwogene is het een artikel voor kerstboomversiering. Het artikel is ook opgevuld speelgoed, zijnde een nabootsing van een niet-menselijk wezen. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

b. Vier pluchen kerstmannen, vier pluchen sneeuwmannen en vier pluchen rendieren in een mand met een hanger aan elk poppetje. Ieder poppetje is 8 cm groot. De rieten mand is de verpakking. De poppetjes kunnen er afzonderlijk worden uitgehaald (artikelnummer 581188).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft hier opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens. Ook sierpoppen vallen hieronder: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

Gelet op het onder 5.3.3, punt 2, overwogene is het een artikel voor kerstboomversiering. Het artikel is ook opgevuld speelgoed, zijnde een nabootsing van niet-menselijke wezens. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

c. Drie stoffen beren in verschillende ruit met een hanger. De beren zijn ieder 18 cm groot (artikelnummer 662215).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft hier opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

Het betreft opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren. Gelet op de afmeting is dit artikel niet geschikt om in de kerstboom te hangen. Ook kan niet gesproken worden van een feestartikel in een meer verwijderd verband met het kerstfeest. Indeling onder GN-code 9503 41 00 moet volgen.

d. Een pluchen eekhoorn met hanger. De eekhoorn is circa 10 cm groot (artikelnummer 581232).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft hier opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

Gelet op het onder 5.3.3, punt 2, overwogene is het een artikel voor kerstboomversiering. Het artikel is ook opgevuld speelgoed, zijnde een nabootsing van een niet-menselijk wezen. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

e. Een beer en een rendier met juten kleding en een hanger. De poppen zijn ieder circa 10 cm groot (artikelnummer 721807).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft hier opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

Gelet op het onder 5.3.3, punt 2, overwogene is het een artikel voor kerstboomversiering. Het artikel is ook opgevuld speelgoed, zijnde een nabootsing van een niet-menselijk wezen. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

f. Twaalf beren in kerstmanpak in een rieten mandje. De beren zijn ieder 12 cm groot (artikelnummer 730810). De rieten mand is de verpakking. De beren kunnen er afzonderlijk worden uitgehaald. Ze zijn voorzien van een hanger.

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft geen kerstmannen, maar beertjes, zijnde opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

Gelet op het onder 5.3.3, punt 2, overwogene is het een artikel voor kerstboomversiering (waaronder dierfiguren). Het artikel is ook opgevuld speelgoed, zijnde een nabootsing van een niet-menselijk wezen. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

g. Twaalf beren met trui en muts in een rieten mandje. De beren zijn ieder 10 cm groot. De rieten mand is de verpakking. De poppetjes kunnen er afzonderlijk worden uitgehaald. Ze zijn voorzien van een hanger (artikelnummer 730900).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft geen kerstmannen, maar beertjes, zijnde opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

Gelet op het onder 5.3.3, punt 2, overwogene is het een artikel voor kerstboomversiering (waaronder dierfiguren). Het artikel is ook opgevuld speelgoed, zijnde een nabootsing van een niet-menselijk wezen. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

3. Kunststof met lusje en slingers:

a. Een box met drie hangers van acryl met grote kralen, ieder 19 cm lang (artikelnummer 521287).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof: GN-code 3926

Oordeel rechtbank

Het betreft hier artikelen van kunststof. De objectieve kenmerken en eigenschappen van de artikelen duiden niet op enige relatie met het kerstfeest. Het betreft evenmin nabootsingen van dierfiguren of andere voorwerpen die gewoonlijk in de kerstboom worden gehangen. Het is een meer algemeen versieringsartikel. Indeling onder post 3926 moet volgen.

b. Drie (niet-werkende) koekoeksklokken als hanger. Iedere klok is circa 8 cm groot (artikelnummer: 531082).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het is geen feestartikel en heeft geen winters karakter. Het betreft hier een artikel van kunststof: GN-code 3926

Oordeel rechtbank

Het betreft nabootsingen van koekoeksklokken met een voorziening om in de kerstboom te hangen en is wat betreft afmetingen daar ook geschikt voor. Gelet op het onder 5.3.3, punt 2, overwogene is het een artikel voor kerstboomversiering. Het betreft eveneens een artikel van kunststof. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

c. Duo glitterster met veer en hanger. De totale lengte is 16 cm (artikelnummer 572405).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier een artikel voor kerstboomversiering. Kerstfeestartikel:

GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof: GN-code 3926

Oordeel rechtbank

Het betreft hier een artikel van kunststof dat gelet op de lengte niet geschikt is om in de kerstboom te hangen. De objectieve kenmerken en eigenschappen van het artikel duiden niet op enige relatie met het kerstfeest. Het betreft evenmin een nabootsing van dierfiguren of andere voorwerpen die gewoonlijk in de kerstboom worden gehangen. Het is een meer algemeen versieringsartikel. Indeling onder post 3926 moet volgen.

4. Poppen en speelgoed overig:

a. Vier carolsingers van stof op een plateau onder een straatlantaarn. De afmetingen zijn 16x26x43 cm (artikelnummer 547677).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt een kerstfeesttafereel voor. Kerstfeestartikel: GN-code 9505 10 90 Het betreft aangeklede poppen, nabootsingen van mensen. Van andere stoffen: GN-code 9502 10 90

Oordeel rechtbank

Gelet op de toelichting EG bij post 9505 worden ook als feestartikelen beschouwd figuurtjes in feestkleding, die seizoensgebonden thema’s voorstellen of seizoensgebonden activiteiten verrichten. Het betreft hier een tafereel van figuren in “[NAAM]”-kleding die in de kerstperiode een samenzang ten gehore brengen. Het zijn geen aangeklede poppen, omdat het een voorwerp uit één stuk is. Hier is sprake van een kerstfeestartikel dat valt onder GN-code 9505 10 90.

c. Set van vier stoffen dickens-figuren, man, vrouw, jongen en meisje. De figuren zijn 70 tot 94 cm groot (artikelnummer: 560479).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt een kerstfeesttafereel voor. Kerstfeestartikel: GN-code 9505 10 90 Betreft aangeklede poppen, nabootsingen van mensen. Van andere stoffen: GN-code 9502 10 90

Oordeel rechtbank

Gelet op de toelichting EG bij post 9505 worden ook als feestartikelen beschouwd figuurtjes in feestkleding, die seizoensgebonden thema’s voorstellen of seizoensgebonden activiteiten verrichten. Het betreft hier een tafereel van figuren in “[naam]”-kleding die in de kerstperiode een samenzang ten gehore brengen. Het artikel betreft eveneens aangeklede poppen, nabootsingen van mensen. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

e. Drie zittende stoffen figuren: sneeuwman, kerstman, rendier. Kenmerkend zijn de verhoudingsgewijs lange benen van de figuren (artikelnummer: 662756).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt kerstfiguren voor. Kerstfeestartikel: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens: GN-code 9503 41 00

Oordeel rechtbank

De figuren zijn winterfiguren (sneeuwman) c.q. kerstfiguren (kerstman, rendier) en houden verband met het kerstfeest. Gelet op het model - ze zijn ontworpen om ergens op te zitten met bungelende benen -, is het een versieringsartikel in de kerstperiode. Het betreft eveneens opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens. Nu de posten even specifiek zijn en het wezenlijke karakter niet kan worden bepaald, moet gelet op indelingsregel 3c, indeling onder GN-code 9505 10 90 volgen.

5. Engelenfiguren en elfjes

a. Drie in een verschillende stand zittende beertjes met truitje en een paar vleugels. Iedere beer is 15 cm groot (artikelnummer 530828).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier engeltjes en dus zijn het kerstfeestartikelen. GN-code: 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00

Oordeel rechtbank

Het betreft hier geen engelfiguren, maar beertjes met vleugels. Er is geen relatie met het kerstfeest, ook niet in een meer verwijderd verband. Het is een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp. Indeling onder GN-code 3926 40 00 moet volgen.

b. Drie in verschillende stand zittende engeltjes. Ieder engeltje is 15 cm groot (artikelnummer: 530837).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier engeltjes en dus kerstfeestartikelen: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00

Oordeel rechtbank

Het betreft hier cherubijntjes. Dit zijn geen engelen. Er is geen relatie met het kerstfeest, ook niet in een meer verwijderd verband. Het is een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp. Indeling onder GN-code 3926 40 00 moet volgen.

c. Twee figuren met vleugels spelend op een dwarsfluit, staand en geknield bij een glazen bol, met daarin een bloem (artikelnummer: 531120).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier engeltjes en dus kerstfeestartikelen: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00

Oordeel rechtbank

Het betreft hier elfjes. Dit zijn geen engelen. Er is geen relatie met het kerstfeest, ook niet in een meer verwijderd verband. Het is een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp. Indeling onder GN-code 3926 40 00 moet volgen.

d. Pop van stof met winterkleding en vleugels. De afmeting is 50 cm (artikelnummer 560402).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Het betreft hier engeltjes en dus kerstfeestartikelen: GN-code 9505 10 90 Betreft aangeklede poppen, nabootsingen van mensen. Van andere stoffen: GN-code 9502 10 90

Oordeel rechtbank

Het betreft hier een sierpop. Alhoewel donzige vleugels zichtbaar zijn, lijkt de pop niet op een engelfiguur. Het is geen artikel dat gewoonlijk bij het kerstfeest wordt gebruikt. Het is een dame met een feestelijke jurk. Het betreft een aangeklede pop, een nabootsing van een mens, van andere stoffen. Indeling onder GN-code 9502 10 90 moet volgen.

6. Kunststof overig:

a. Een ijsblokman van acryl met verlichting, zonder hanger. De afmetingen zijn 25x13x9 cm (artikelnummer 521335).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt een wintertafereel voor. Kerstfeestartikel: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00

Oordeel rechtbank

Het betreft hier een siervoorwerp. Er is geen associatie met het kerstfeest. De enkele verwijzing naar de winter is hiervoor onvoldoende. Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp. Indeling onder GN-code 3926 40 00 moet volgen.

b. Een ijsblokman van acryl op een plateau met twee bomen, zonder hanger. De afmetingen zijn 17x14x16 cm (artikelnummer: 521336).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt een wintertafereel voor. Kerstfeestartikel: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00

Oordeel rechtbank

Het betreft hier een siervoorwerp. Er is geen associatie met het kerstfeest. De enkele verwijzing naar de winter is hiervoor onvoldoende. Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp. Indeling onder GN-code 3926 40 00 moet volgen.

c. Drie bollen met water en kunstsneeuw gevuld. In de bol een beer met kerstboom, een kerstman en een sneeuwman. De bol staat op een plateau. De doorsnede is 6x7 cm (artikelnummer 530155).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt een wintertafereel in een bol voor. Kerstfeestartikel: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00

Oordeel rechtbank

Het betreft hier een kerstfeestartikel. De figuren in de bol en op de plateaus houden verband met het kerstfeest. Gelet op het onder 5.3.3, onder 1, overwogene moet indeling onder 9505 10 90 volgen.

e. Vier polyester carolsingers, man, vrouw, meisje en jongen op een voet onder een lantaarn (artikelnummer 531146).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt een wintertafereel voor. Kerstfeestartikel: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, beeldje of ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00 of het betreft aangeklede poppen, nabootsingen van mensen. Van andere stoffen: GN-code 9502 10 90

Oordeel rechtbank

Gelet op de toelichting EG bij post 9505 worden ook als feestartikelen beschouwd, figuurtjes in feestkleding, die seizoensgebonden thema’s voorstellen of seizoensgebonden activiteiten verrichten. Het betreft hier een tafereel van figuren in “[naam]”-kleding die in de kerstperiode een samenzang ten gehore brengen. Het betreft geen aangeklede poppen.

7. Huisjes

a. Een huisje van polyester in de sneeuw op een plateau. De gevel is versierd met groene en rode ornamenten (kerstkransen en rode linten). De afmetingen zijn circa 15 x 15 x 15 cm (artikelnummer: 481056).

Indeling eiseres Indeling verweerder

Hier is sprake van een kerstfeestartikel want het stelt een wintertafereel voor: GN-code 9505 10 90 Het betreft hier een artikel van kunststof, een beeldje of een ander versieringsvoorwerp: GN-code 3926 40 00

Oordeel rechtbank

De versieringen aan het huisje en de sneeuw rondom het huisje en op de daken en uitstekende randen geven het huisje een decoratieve waarde. Door de kerstkransen en de rode linten is het huisje in kerstsfeer gebracht. Op grond van de constructie en het ontwerp (genoemde versieringen) is het huisje bedoeld voor gebruik tijdens een specifieke festiviteit (periode rond het kerstfeest). Het artikel is bestemd om als versiering te dienen in de kerstperiode. Het huisje vormt daarom een kerstfeestartikel. Indeling onder GN-code 9505 10 90.

5.5. Op grond van het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard. Gelet op de afspraak tussen partijen kan de rechtbank geen uitspraak doen over de hoogte van de verschuldigde douanerechten. De rechtbank zal de zaak daarom terugwijzen en verweerder opdracht geven opnieuw uitspraak op bezwaar te doen met inachtneming van deze uitspraak.

6. Proceskosten

De rechtbank vindt aan¬lei¬ding verweerder te veroordelen in de kos¬ten die eiseres in verband met de behande¬ling van het bezwaar en het beroep redelij¬kerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 1.127 (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift, 1 punt voor het verschijnen ter hoorzitting met een waarde per punt van

€ 161, 1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting en een half punt voor de nadere zitting met een waarde per punt van € 322 en een wegingsfactor 1).

7. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak bezwaar;

- draagt verweerder op opnieuw uitspraak op bezwaar te doen met inachtneming van deze uitspraak;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 1.127;

- gelast dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van € 297 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.J. Roke, voorzitter, mr. A. van Dongen en

mr. O. Nijhuis, rechters, in tegenwoordigheid van E. Hoekman griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 21 maart 2012.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.