Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW0070

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
09-02-2012
Datum publicatie
27-03-2012
Zaaknummer
15-801475-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Zes maanden gevangenisstraf voor het meermalen in vereniging kopen van luxe goederen met vervalste bankpassen op Schiphol.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector strafrecht

Locatie Schiphol

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/801475-11

Uitspraakdatum: 9 februari 2012

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 januari 2012 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1989 te [geboorteplaats] (Maleisië),

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Almere.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1:

hij op of omstreeks 15 november 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) valse of vervalste betaalpas(sen), waardekaart(en) of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en), te weten 33, althans een of meerdere, creditcards, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, voorhanden heeft gehad en/of heeft vervoerd, zulks terwijl hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die pas(sen) of kaart(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware deze echt en onvervalst.

Feit 2

primair:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreekt de periode van 14 en/of 15 november 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, verschillende winkels op de luchthaven Schiphol, waaronder Kappe en Capi, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van verschillende goederen, waaronder parfum(s), iPhones en een Blackberry, in elk geval van enig(e) goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich (meermalen) uitgegeven als (de) bevoegde gebruiker(s) van een of meer betaalpassen en/of creditcards terwijl deze betaalpassen en/of creditcards vals of vervalst waren waardoor voornoemde winkels op de luchthaven Schiphol (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 2

subsidiair:

hij op of omstreeks 15 november 2011, te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, een of meerdere voorwerpen, te weten (onder andere):

- een telefoon van het merk Blackberry (ter waarde van 499,- euro) en/of

- twee telefoons van het merk Apple (iPhone 4s) (ter waarde van 999,- euro en 899,- euro) en/of

- een portemonnee van het merk Mont Black (ter waarde van 465,- euro) en/of

- twee stuks eau de toilette van het merk Bvlgari (ter waarde van 240,- en 225,- euro) en/of

- eau de toilette van het merk Marc Jacobs (ter waarde van 71,50 euro) en/of

- drie eau de toilette van het merk Armani (ter waarde van 81,50 euro per stuk),

heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van (een) voorwerp, te weten bovenomschreven goed(eren), gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Feit 3:

hij op of omstreeks 15 november 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een medewerker van) de winkel Gassan te Schiphol Plaza te bewegen tot de afgifte van een of meerdere horloges (waaronder een horloge van het merk IWC ter waarde van ongeveer 9.000 euro), in elk geval van enig(e) goed(eren), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich (meermalen) uitgegeven als (de) bevoegde gebruiker(s) van een of meer betaalpassen en/of creditcards terwijl deze betaalpassen en/of creditcards vals of vervalst waren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde feiten (inclusief het medeplegen) en gevorderd dat verdachte ter zake daarvan zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht maanden met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Ten aanzien van het beslag heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat de koffer van het merk Bonia aan verdachte dient te worden teruggegeven.

4. Bewijs

4.1. Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde feiten (inclusief het medeplegen) op grond van het volgende.

Op 15 november 2011 zijn [medeverdachte] en [verdachte] op de luchthaven Schiphol, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, aangehouden. [medeverdachte] was in het bezit van 25 creditcards. [verdachte] was in het bezit van 8 creditcards. Alle in totaal 33 creditcards bleken vals te zijn.

[medeverdachte] heeft verklaard dat hij op 15 november 2011 vanuit Maleisië op Schiphol is geland, samen met een andere persoon. De bij hem aangetroffen creditcards heeft hij in Maleisië gekregen. Met deze creditcards ging hij in opdracht van een persoon in Maleisië, (dure) goederen als tassen, parfums en horloges kopen. Bij terugkomst in Maleisië zou hij de goederen overdragen en een gedeelte daarvan uitbetaald krijgen. [medeverdachte] wist dat de creditcards vals waren.

[verdachte] heeft verklaard dat hij op 15 november 2011 samen met [voornaam] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte]) naar Nederland is gekomen. Hij wist dat de bij hem aangetroffen creditcards vals waren. In opdracht van iemand in Maleisië moest hij met deze creditcards aankopen doen en de gekochte goederen meenemen naar Maleisië. Tijdens hun vlucht van Maleisië naar Nederland zaten [medeverdachte] en [verdachte] op de (naast elkaar gelegen) stoelen 54j en 54k. Beiden waren in het bezit van een ticket voor de terugvlucht naar Maleisië met de KL0809.

Van de 33 creditcards waren er 2 van American Express. Uit onderzoek is gebleken dat deze twee kaarten – waarvan de ene eindigt op 1027 en de andere op 1004 – regelmatig zijn gebruikt in het douanegebied van de luchthaven Schiphol op 15 november 2011, namelijk:

09.20.38 – 09.27.59 Passen 1027 en 1004 Gassan

09.36.54 Pas 1004 Kappe Perfumes & Cosmetics

09.37.57 Pas 1027 Gerzon

09.53.55 – 10.01.31 Passen 1027 en 1004 Gassan

10.10.04 – 10.12.19 Passen 1027 en 1004 Capi-Lux

11.11.47 Pas 1027 Kappe Perfumes & Cosmetics

11.12.55 Pas 1004 Gassan

Bij zijn aanhouding was [medeverdachte] in het bezit van drie aankoopbonnen, te weten een van drie Armani parfums, van Kappe Perfumes & Cosmetics, een van twee Mont Blanc portemonnees, van Gerzon, en een van twee iPhones, van Capi-Lux. [medeverdachte] heeft verklaard dat hij deze goederen met een valse creditcard heeft gekocht. [verdachte] was bij zijn aanhouding in het bezit van deze goederen. Voorts was [verdachte] bij zijn aanhouding in het bezit van de volgende goederen (inclusief aankoopbon): drie parfums (Bvlgari en Marc Jacobs), van Kappe Perfumes & Cosmetics, en een Blackberry, van Capi-Lux. Deze goederen zijn volgens [medeverdachte] niet door hem gekocht.

Verdachten zijn op 15 november 2011 ook in de winkel Gassan geweest. Een medewerkster van deze winkel, mevrouw [achternaam], heeft daar het volgende over verklaard. In de ochtend van 15 november 2011 kwamen twee Aziatische mannen in de winkel, een kleine en een lange man. [achternaam] hielp de lange man en een collega van haar de kleine man. De lange man wilde een horloge van het merk IWC kopen, met een waarde van ongeveer € 9.000. Deze man wilde betalen met een creditcard van American Express. [achternaam] kreeg de melding dat de betaling niet was gelukt. De lange man bood toen een andere kaart van American Express aan en vroeg of het bedrag over de beide kaarten kon worden gedeeld. [achternaam] heeft dat niet gedaan. De kleine man wilde ook een horloge kopen en betalen met een creditcard. Dat is niet gebeurd. Beide mannen zijn toen weggegaan. Omstreeks 11.00 uur kwamen de beide mannen terug in de winkel. [achternaam] heeft toen wederom de lange man, die een bril draagt, geholpen. De man probeerde opnieuw een duur horloge te kopen met een creditcard van American Express. Toen [achternaam] zei dat de creditcard niet geaccepteerd werd, toonde de man haar een kassabon van Capi, waarop twee iPhones stonden, en zei hij tegen haar dat de creditcard daar wel geaccepteerd werd. [achternaam] heeft het horloge niet verkocht. De lange man heeft de creditcard weer gepakt en samen met de andere man de winkel verlaten.

De rechtbank heeft ter terechtzitting waargenomen dat [verdachte] langer is dan [medeverdachte] en dat [verdachte] een bril draagt en [medeverdachte] niet.

Leden van een observatieteam zagen op 15 november 2011, omstreeks 11.00 uur, dat twee Aziatische mannen om en nabij de Gassan shop liepen en na enige minuten deze winkel in gingen. Binnen wilde de kleine man, die een schoudertasje van het merk Mont Blanc droeg, een horloge kopen en hij bood daartoe een creditcard aan. Er heeft geen daadwerkelijke (ver)koop plaatsgevonden.

[medeverdachte] was in het bezit van een schoudertas van het merk Mont Blanc.

Op grond van de bovenstaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, is de rechtbank – anders dan de verdediging – van oordeel dat redelijkerwijs geen andere slotsom mogelijk is dan dat de verdachten [medeverdachte] en [verdachte] zo nauw en bewust met elkaar hebben samengewerkt, dat wat betreft alle ten laste gelegde feiten sprake is van medeplegen, in de zin van artikel 47, eerste lid, sub 1, van het Wetboek van Strafrecht. De verklaring van met name de verdachte [verdachte], inhoudende dat hij geen aankopen heeft gedaan, dat hij geen creditcard van American Express in handen heeft gehad en dat hij niet op de hoogte was van de precieze activiteiten van de verdachte [medeverdachte] wordt weerlegd door de inhoud van de bewijsmiddelen, waaronder in het bijzonder de verklaring van de getuige [achternaam].

4.2. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan, in dier voege dat

Feit 1:

hij op 15 november 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk valse betaalpassen, te weten 33 creditcards, bestemd voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, voorhanden heeft gehad, zulks terwijl hij, verdachte, wist dat die passen bestemd waren voor gebruik als ware deze echt en onvervalst.

Feit 2

primair:

hij op tijdstippen op 15 november 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een listige kunstgreep, verschillende winkels op de luchthaven Schiphol, waaronder Kappe en Capi, heeft bewogen tot de afgifte van verschillende goederen, waaronder parfums, iPhones en een Blackberry, hebbende verdachte en zijn mededader toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - telkens valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid, zich meermalen uitgegeven als de bevoegde gebruikers van creditcards terwijl deze creditcards vals waren, waardoor voornoemde winkels op de luchthaven Schiphol telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Feit 3:

hij op 15 november 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededader voorgenomen misdrijf, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een listige kunstgreep, (een medewerker van) de winkel Gassan te Schiphol Plaza te bewegen tot de afgifte van horloges, waaronder een horloge van het merk IWC ter waarde van ongeveer 9.000 euro, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - telkens valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid, zich meermalen uitgegeven als de bevoegde gebruikers van creditcards terwijl deze creditcards vals waren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 1, 2 primair en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Medeplegen van opzettelijk een valse pas, zoals bedoeld in artikel 232, eerste lid, van het Wetboek van strafrecht, voorhanden hebben, terwijl hij weet dat de pas bestemd is voor gebruik als ware deze echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 2 primair:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 3:

Medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

7. Motivering van de sanctie

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede door de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. Verdachte en zijn medeverdachte hebben op de luchthaven Schiphol een grote hoeveelheid valse creditcards voorhanden gehad. Dergelijke valse betaalmiddelen stellen de houder ervan in staat om frauduleuze aankopen te doen, waardoor de betrokken winkeliers en/of bankinstellingen ernstig kunnen worden gedupeerd. Verdachte en zijn medeverdachte hebben daarnaast ook daadwerkelijk winkeliers opgelicht door in het douanegebied van de luchthaven Schiphol verschillende dure merkartikelen zoals iPhones, een Blackberry en dure parfums af te rekenen met een valse creditcard. Ook probeerden zij de winkel Gassan te bewegen tot de afgifte van meerdere dure horloges, waaronder een horloge ter waarde van ongeveer 9.000 euro. Dit soort misdrijven werkt ontwrichtend in het handelsverkeer, dat op goed vertrouwen berust en moet kunnen berusten.

Op grond van de aard en de ernst van het bewezenverklaarde is de rechtbank van oordeel dat alleen een gevangenisstraf als straf in aanmerking komt.

De rechtbank ziet in de jeugdige leeftijd van verdachte – die niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen – aanleiding enigszins af te wijken van de straf zoals door de officier van justitie is gevorderd.

8. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

artikelen 45, 47, 57, 232 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

9. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.2. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2 primair en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. vermelde feiten opleveren.

Verklaart deze feiten strafbaar.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ZES (6) MAANDEN.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- (58) 1.00 STK koffer van het merk Bonia.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. S. Jongeling, voorzitter,

mr. F.F.W. Brouwer en mr. M.E. Fortuin, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier J.A. Huismans,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 9 februari 2012.

Mr. Brouwer en mr. Fortuin zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.