Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9598

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-03-2012
Datum publicatie
21-03-2012
Zaaknummer
543966-VV EXPL 12-20
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Wet op de Ondernemingsraden. Adviesrecht OR bij aanschaf nieuwe bussen?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ROR 2012/10
AR-Updates.nl 2012-0268
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 543966/VV EXPL 12-20

datum uitspraak: 7 maart 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

de Ondernemingsraad van Novio N.V.

te Nijmegen

eisende partij

hierna te noemen: de OR Novio

gemachtigde mr. M. van Leeuwen-Scheltema

tegen

de naamloze vennootschap Connexxion Holding N.V.

te Luchthaven Schiphol

hierna te noemen: Connexxion Holding

gedaagde partij

en

de naamloze vennootschap Hermes Groep N.V.

te Weert

hierna te noemen: Hermes

gedaagde partij

gemachtigde mr. R.A.A. Duk

De procedure

Partijen zijn op 22 februari 2012 vrijwillig ter terechtzitting van de kantonrechter als voorzieningenrechter in kort geding verschenen. De gemachtigden van partijen hebben zich ter zitting bediend van pleitnotities en producties in het geding gebracht. De griffier heeft aantekening gehouden van hetgeen partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

a. De OR Novio is de ondernemingsraad die is ingesteld door Novio N.V. (hierna: Novio)

b. Sinds december 2006 zijn de aandelen van Novio volledig in handen van Connexxion Openbaar Vervoer N.V. (hierna: Connexxion OV), een volledige dochter van Connexxion Holding.

c. Op 15 december 2006 zijn door Connexxion Holding , de Gemeente Nijmegen, Novio en de OR van Novio afspraken gemaakt in het kader van de verkoop door de Gemeente Nijmegen van de aandelen in Novio aan Connexxion Holding. Met betrekking tot medezeggenschap hielden deze afspraken het volgende in:

“Bij vervanging van bussen zal de OR van Novio NV dan wel, na instelling, de OR van het KAN bedrijf om advies worden gevraagd.”

d. De afkorting KAN staat voor: Knooppunt Arnhem Nijmegen.

e. De afkorting SAN staat voor: Stadsregio Arnhem Nijmegen, de nieuwe naam die de naam KAN verving.

f. Bij brief van 26 januari 2007 heeft Connexxion Holding het volgende aan Novio geschreven:

“Het feit dat de aandelen van Novio NV worden gehouden door Connexxion Openbaar Vervoer NV en niet door Connexxion Holding NV heeft organisatorisch geen materieel effect op de plaats in onze organisatie van Novio NV en van haar ondernemingsraad binnen Connexxion.

Connexxion Holding garandeert de afspraken die zij gemaakt heeft in het acquisitieproces met de OR van Novio NV alsof Connexxion Holding NV zelf de aandelen zou hebben verworven.”

g. Connexxion Holding is sedert 29 juni 2007 de enig aandeelhouder en bestuurder van Hermes.

h. Op 11 december 2009 werd de volgende mededeling aan alle medewerkers van Novio, Connexxion OV en Hermes gedaan:

“Start concessie SAN en overgang personeel

(…)

Vanaf 13 december a.s. is Novio NV de nieuwe concessiehouder van de openbaar vervoer concessie SAN. Als gevolg hiervan treedt het personeel van de Connexxion OV vestigingen Arnhem, Bemmel, Dieren, Duiven en het personeel van de Hermes vestigingen Gennep en Nijmegen van rechtswege in dienst bij Novio NV. (…)

(…) de betrokken personeelsleden die van rechtswege zullen overgaan naar Novio, zullen ter beschikking worden gesteld aan respectievelijk Connexxion OV en Hermes. Op deze wijze komt de directie van Novio tegemoet aan de afspraken met Connexxion OV en Hermes. Onder leiding van Novio zullen Connexxion OV en Hermes een deel van de concessie SAN in onderaanneming uitvoeren. Mocht de Ondernemingskamer uitspreken dat het besluit van de directie Novio tot onderaanneming niet in redelijkheid had mogen worden genomen, dan zullen wij ons hier uiteraard bij neerleggen en een nieuw besluit nemen.

(…)

• de medezeggenschap voor de betrokkenen wordt uitgeoefend door de OR van Novio. Deze is van plan om op korte termijn verkiezingen uit te schrijven, waardoor ook de nieuwe werknemers straks vertegenwoordigd zijn binnen de OR van Novio.

(…)”

i. De nieuw gekozen OR Novio heeft op 23 april 2010 besloten twee onderdeelcommissies in te stellen: één voor SAN Noord en één voor SAN Zuid.

j. In het voorjaar van 2011 heeft SAN opnieuw de concessie voor openbaar vervoer in dat gebied aanbesteed voor de periode van dienstregelingjaar 2013 tot dienstregelingjaar 2023, hierna: de concessie C2013.

k. Connexxion Holding heeft besloten om niet met Novio maar met Hermes op deze concessie in te schrijven. De OR Novio had daartoe negatief geadviseerd en is in beroep gegaan tegen dat besluit.

l. Bij uitspraak van 10 mei 2011 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat Novio en Connexxion Holding niet in redelijkheid hebben kunnen komen tot het besluit van 5 april 2011 met betrekking tot het niet inschrijven van Novio op de SAN concessie C2013. De Ondernemingskamer overwoog daartoe het volgende:

“…dat het besluit van 5 april 2011 in zijn totaliteit beneden de maat is gemotiveerd. Connexxion en Novio hebben op die grond, bij afweging van de betrokken belangen, niet in redelijkheid tot besluit kunnen komen.”

m. Bij brief van 9 augustus 2011 heeft de gemachtigde van de OR Novio namens deze onder meer het volgende aan Connexxion Holding geschreven:

“(…)

De OR Novio heeft namelijk begrepen dat de OR Hermes Groep inmiddels betrokken wordt bij de voorbereiding van de inzet (…) van nieuwe bussen, die in de nieuwe concessie zullen rijden.

Het kan niet zo zijn dat het medezeggenschapsorgaan dat alle medewerkers vertegenwoordigt, bij de keuze van de bussen (…) buiten spel wordt gezet en geen adviesrecht, wordt toegekend of eenzelfde betrokkenheid wordt gegund als aan de OR Hermes Groep.

(…)

De OR Novio is in het geheel niet uit op het voeren van nieuwe procedures. Maar hij meent dat alle medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de toekomstige SAN-concessie, er recht op hebben te worden vertegenwoordigd door een ondernemingsraad die uit hun midden en door hen zelf is gekozen.

Ik verneem graag zo snel mogelijk of Connexxion Holding als mede-ondernemer het standpunt kan onderschrijven inzake de noodzakelijke betrokkenheid van de OR Novio bij de implementatie (en de uitvoering) van de nieuwe SAN-concessie, voorafgaand aan nieuwe OR-verkiezingen bij Hermes Groep.

Indien dit het geval is, stelt de OR Novio voor dat onder leiding van Connexxion Holding als mede-ondernemer in overleg tussen de Hermes Groep en zijn OR en de OR Novio heldere afspraken worden gemaakt over de volwaardige betrokkenheid van de OR Novio bij de implementatie van de nieuwe SAN-concessie totdat nieuwe OR-verkiezingen zijn georganiseerd binnen Hermes Groep waarbij alle medewerkers in het SAN-gebied een OR hebben kunnen kiezen waarin zij zijn vertegenwoordigd.

(…)”

n. Bij e-mailbericht van 25 augustus 2011 heeft de heer [XXX], de toenmalige tijdelijke bestuurder van Connexxion Holding (hierna: [XXX]) het volgende aan de gemachtigde van de OR Novio geschreven:

“(…)

Op dit moment zullen wij geen uitgebreide schriftelijke reactie geven, anders dan een korte reactie op de stelling dat de betrokken medewerkers niet vertegenwoordigd zouden zijn geweest bij het bezoek aan MAN. Dit laatste is niet correct, het bezoek betreft de voorgenomen aanschaf van bussen voor “Nijmegen-streek”. Deze medewerkers worden zoals u weet naar aanleiding van een door de OR Novio en FNV Bondgenoten gevoerde procedure, rechtmatig vertegenwoordigd door de OR Hermes.

(…)”

o. Bij e-mailbericht van 27 september 2011 heeft de gemachtigde van de OR Novio het volgende aan [XXX] van Connexxion Holding geschreven:

“(…)

In uw vorige bericht naar aanleiding van de wens van de OR Novio om te worden betrokken bij de advisering inzake de aanschaf van nieuwe bussen voor de SAN-concessie, liet u weten dat het alleen ging om bussen voor Nijmegen streek. U schreef vervolgens: “Deze medewerkers worden zoals u weet naar aanleiding van een door de OR Novio en FNV Bondgenoten gevoerde procedure, rechtmatig vertegenwoordigd door de OR Hermes.” De medewerkers van SAN Noord, die naar nu pas blijkt kennelijk ook in deze bussen gaan rijden, worden zoals u weet vertegenwoordigd door de OR Novio en niet door de OR Hermes. De bus is de werkplek van de chauffeurs en de OR Novio hecht veel waarde aan het adviesrecht (of instemmingsrecht ivm arbo) bij de aanschaf van nieuwe bussen. Namens de OR Novio verzoek ik u dan ook vanuit Connexxion Holding te bewerkstelligen dat alsnog aan de OR Novio advies wordt gevraagd over de aanschaf van de bussen, waarin medewerkers van SAN Noord, anders dan u aanvankelijk aan mij meedeelde, ook gaan rijden.

(…)”

p. Per e-mailbericht van 17 oktober 2011 heeft [XXX] het volgende aan de gemachtigde van de OR Novio geschreven:

“Van de mogelijk aan te schaffen bussen wordt momenteel een prototype gebouwd. Dit prototype zal op alle vestigingen waar de bus komt te rijden, een periode worden neergezet om alle chauffeurs de gelegenheid te geven om op- en aanmerkingen te maken. Vervolgens zullen deze op- en aanmerkingen met zowel de OR Novio als met de OR Hermes worden besproken.

(…)”

q. De gemachtigde van de OR Novio heeft per e-mailbericht van 18 november 2011 het volgende aan [XXX] geschreven:

“De onderdeelcommissie SAN Noord van de OR Novio heeft van haar overlegpartner begrepen dat de bussen in december 2011 zullen worden besteld. Ik ga ervan uit dat u de (…) toezegging nakomt en dat voorafgaand aan de bestelling overleg met de OR Novio zal plaatsvinden.”

r. [XXX] heeft bij e-mailbericht van 28 november 2011 aan de gemachtigde van de OR Novio geantwoord dat nog geen finale bestelling van de bedoelde bussen heeft plaatsgevonden, dat dit pas plaats zal kunnen vinden nadat het prototype is beoordeeld en dat bij de beoordeling van het prototype ook de OR Novio zal worden betrokken.

s. De bestelling voor de bussen is op 15/23 december 2011 geplaatst door Connexxion Vloot B.V.

t. Vervolgens heeft de gemachtigde van de OR Novio bij e-mailbericht van 30 december 2011 het volgende aan [XXX] geschreven:

“De OR werd afgelopen vrijdag, 23 december 2011, onaangenaam getroffen door de mededeling in zijn overlegvergadering dat hem geen adviesrecht toekomt bij de aanschaf van bussen. Omdat ik met u over deze kwestie heb gecorrespondeerd verneem ik graag zo snel mogelijk of u het inderdaad juist is dat de OR Novio geen advies op grond van artikel 25 lid WOR gevraagd zal worden over de aanschaf van nieuwe bussen en op welke gronden Connexxion Holding meent daartoe niet te zijn gehouden. (…)”

u. In antwoord op het e-mailbericht van 30 december 2011 heeft [XXX] op 5 januari 2012 het volgende aan de gemachtigde van de OR Novio geschreven:

“Binnenkort verwachten wij het prototype, waarna wij de chauffeurs van de betrokken vestigingen/rayons in de gelegenheid zullen stellen op- en aanmerkingen te maken. Deze zullen wij bundelen en met zowel de OR Hermes als de OR Novio bespreken. Daarna zullen wij een besluit nemen, uiteraard rekening houdend met de opvattingen van beide ondernemingsraden. In het verleden heeft dit proces naar tevredenheid van alle betrokkenen gewerkt. Mede omdat naar onze mening voor Connexxion Holding NV de investeringen in beperkte aantallen bussen geen belangrijke investeringen genoemd kunnen worden in de zin van de wet en dus niet formeel adviesplichtig zijn ogv de WOR. Daarnaast is het Connexxion Holding Nv veelal die de investering doet of partij is met de leasemaatschappij en niet bij voorbeeld Novio of Hermes. Op deze wijze geven wij desondanks ondernemingsraden de mogelijkheid invloed uit te oefenen op voor de chauffeur belangrijke aspecten van zijn of haar werkplek.”

v. Bij brief van 14 januari 2012 heeft de gemachtigde van de OR Novio het volgende aan [XXX] geschreven:

“U heeft nu toegezegd dat de OR Novio, net als de OR Hermes, betrokken zal worden bij de evaluatie van de ervaringen van de chauffeurs van de betrokken vestigingen/rayons. Die betrokkenheid betreft uitdrukkelijk niet het adviesrecht op grond van artikel 25 lid 1 WOR. (…)

In het verleden is de OR Novio steeds advies gevraagd met betrekking tot voorgenomen besluiten tot aanschaf van bussen, die in de onderneming zouden worden ingezet. Het betrof aanzienlijk minder bussen dan waarvan nu sprake is. Het enkele feit dat Connexxion Holding NV nu kennelijk als investeerder zal optreden maakt niet dat als gevolg daarvan geen sprake zou zijn van een belangrijke investering voor de onderneming, die de SAN concessie uitvoert.

(…)

Indien ik niet uiterlijk maandag 23 januari 2012 van u de toezegging heb gekregen dat de OR Novio alsnog advies gevraagd zal worden over het nog te nemen besluit tot aanschaf van de bussen, zal de OR Novio mij opdragen een kort geding te starten.”

w. In zijn reactie op die brief heeft [XXX] bij e-mailbericht van 15 januari 2012 als volgt geantwoord:

“Overigens is het besluit om de bussen aan te schaffen integraal onderdeel van het besluit in te schrijven op de SAN concessie. De OR Novio kende het bestek op dit punt en wist daarmee dat je alleen kon inschrijven als je ook besloot om bussen “aan te schaffen” in dit geval 140. Het voorgenomen besluit om in te schrijven op de SAN concessie met Hermes dat ter advisering aan de OR Hermes is voorgelegd omdat dus impliciet ook het besluit om de bussen “aan te schaffen”.

x. Bij e-mailbericht van 20 januari 2012 heeft de gemachtigde van de OR Novio het volgende aan [XXX] geschreven:

“Helaas gaat u (…) niet in op mijn verzoek de OR Novio adviesrecht toe te kennen bij de uiteindelijke keuze voor de bussen op basis van de ervaringen met de nu rijdende prototypes.

(…)

Het spijt de OR Novio dat hij nu toch genoodzaakt wordt procedures aan te spannen (…)”

De vordering

De OR Novio vordert, na wijziging ter zitting, dat de kantonrechter bij wijze van voorlopige voorziening bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

Connexxion Holding NV en/of Hermes Group NV zal gebieden om de OR Novio advies te (doen) vragen op grond van artikel 25 lid 1 WOR over het voorgenomen besluit tot aanschaf van trolleybussen die voor Hermes Groep NV zullen worden ingezet bij de uitvoering van de SAN-concessie C2013 en Connexxion Holding NV en/of Hermes Groep NV zal verbieden gebruik te (laten) maken van deze bussen zolang de adviesprocedure met de OR Novio niet is afgerond, één en ander op straffe van verbeurte van een door een of beide gedaagde(n) verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag te beschouwen, waarop Connexxion Holding N.V. en/of Hermes Groep NV na betekening van het te wijzen vonnis in gebreke blijven om aan het vonnis te voldoen.

Subsidiair:

Connexxion Holding NV en/of Hermes Groep NV zal gebieden om, zo reeds onomkeerbaar is besloten tot aanschaf bij een bepaalde leverancier van bussen die zullen worden ingezet bij de uitvoering van de SAN-concessie C2013, de OR Novio advies op grond van artikel 25 lid 1 WOR te vragen over de verdere afronding van dit besluit op basis van de evaluatie van de ervaringen met het prototype van de bus en Connexxion Holding NV en/of Hermes Groep NV zal verbieden gebruik te (laten) maken van deze bussen zolang de adviesprocedure met de OR Novio niet is afgerond, één en ander op straffe van verbeurte van een door een of beide gedaagde(n) verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag te beschouwen, waarop Connexxion Holding N.V. en/of Hermes Groep NV na betekening van het te wijzen vonnis in gebreke blijven om aan het vonnis te voldoen.

Met veroordeling van Connexxion Holding NV en/of Hermes Groep NV in de kosten van het geding.

De OR Novio stelt daartoe -samengevat- het volgende:

Aan de OR Novio komt adviesrecht toe bij het besluit van de aanschaf van nieuwe bussen voor de SAN-concessie.

De OR Novio is niet op de hoogte van het feit of Connexxion dan wel Hermes contractpartij is bij aanschaf van de bussen. Daarom richt deze vordering zich tot beide ondernemers.

De OR Novio is het medezeggenschapsorgaan van de SAN-concessie. Zeker nu alle medewerkers van Novio zonder meer betrokken zullen blijven bij de uitvoering van de nieuwe concessie C2013 ligt het voor de hand dat hun medezeggenschapsorgaan de gelegenheid krijgt namens hen advies en instemming te geven op alle zaken die betrekking hebben op de nieuwe SAN-concessie C2013 totdat er duidelijkheid is over de vormgeving van de medezeggenschap.

De OR Novio meent dat het niet aan de orde is dat uitsluitend de OR Hermes adviesrecht zou worden toegekend met betrekking tot de aanschaf van de bussen en niet tevens de OR Novio, die immers alle medewerkers van de concessie vertegenwoordigt.

De OR Novio komt adviesrecht toe met betrekking tot de keuze van de bussen.

De OR Novio heeft dit adviesrecht tijdig geclaimd, maar is tot op heden in het ongewisse gelaten over welk advies- of instemmingsplichtig besluit dan ook met betrekking tot de implementatie van de concessie C2013.

De OR Novio weet niet of het besluit tot aanschaf van een bepaald type bussen inmiddels is genomen. Zo dat reeds het geval is, wenst de OR Novio op zijn minst adviesrecht te krijgen over het besluit dat naar aanleiding van de ervaring met het prototype en dus met betrekking tot de inrichting van de chauffeursplek nog wordt genomen.

Op grond van de afspraken, gemaakt op 15 december 2006, behoort aan de OR Novio advies te worden gevraagd. Deze afspraken hielden onder meer het volgende in:

“Bij vervanging van bussen zal de OR van Novio NV dan wel, na instelling, de OR van het KAN bedrijf om advies worden gevraagd.”

Noch Connexxion Holding NV noch Novio NV is na de beschikking van de Ondernemingskamer van 10 mei 2011 in overleg getreden met de OR Novio.

Bij de overgang van de SAN-concessie van Novio N.V. naar Hermes Groep N.V. zal sprake zijn van overgang van onderneming als bedoeld in artikel de EG Richtlijn 2001/23 en

artikel 7:622 e.v. BW.

Gelet op de eisen in het Bestek en het behoud van het klantenbestand is sprake van overdracht van onderneming, omdat:

- de identiteit van het onder de naam Berg opererende vervoersbedrijf in het SAN-gebied behouden blijft,

- materiële activa van betekenis voor de exploitatie van een openbaar vervoersbedrijf overgenomen worden,

- de activiteiten onder de naam Berg voor hetzelfde klantenbestand voortgezet worden.

Bovendien komen alle direct bij de uitvoering van de concessie betrokken werknemers van rechtswege in dienst van de nieuwe concessiehouder op grond van artikel 37 Wp 2000.

Zo ondanks het betoog van de OR Novio geen sprake mocht zijn van overgang van onderneming, dan beroept de OR Novio zich op rechtspraak op grond van de WOR.

De OR Novio meent dat aan de medezeggenschapsrechten van de medewerkers betrokken bij de uitvoering van de SAN-concessie geweld wordt aangedaan indien het enige medezeggenschapsorgaan dat hen allen vertegenwoordigt en blijft vertegenwoordigen, niet om advies zou worden gevraagd bij het voorgenomen besluit tot aanschaf van de nieuwe bussen, die bij de uitvoering van de SAN-concessie C2013 zullen worden ingezet.

Het verweer

Connexxion Holding en Hermes betwisten de vordering en voeren daartoe -samengevat- het volgende aan:

Noch Connexxion Holding noch Hermes bestelt de bussen in kwestie. De bestelling voor de bussen is op 15/23 december 2011 geplaatst door Connexxion Vloot B.V., binnen het concern waartoe Connexxion Holding en Hermes behoren de eerstverantwoordelijke voor dit soort transacties.

Het betoog van de OR Novio faalt op de volgende gronden:

a) Van een door Novio te nemen respectievelijk reeds genomen besluit van Connexxion Holding is geen sprake. Voor zover het besluit van Connexxion Vloot B.V. aan Hermes zou zijn toe te rekenen, staat de OR Novio daar buiten.

b) Het -reeds genomen- besluit, waarvan het aanvechten in rechte er niet toe kan leiden dat de bestelling ongedaan wordt gemaakt, valt niet onder het adviesrecht van artikel 25 lid 1 WOR, nu geen sprake is van aankoop van de 143 bussen, en daarmee van een (belangrijke) investering, maar is gekozen voor de constructie van een operational lease.

c) Voor zover al sprake zou zijn van een adviesplichtig en aan Hermes toe te rekenen besluit, is dat genomen met de inschrijving op de offerte, die tot de aanschaf van de betrokken bussen verplicht. De keuze voor de bussen van het betrokken type is in zoverre niet meer dan een uitvoeringsbesluit waarvoor het beroepsrecht van artikel 26 WOR niet geldt.

Met de overgang van de concessie van Novio op Hermes in december 2012 is geen sprake van overgang van een onderneming in de zin van artikel 7:662 BW, laat staan dat ten gevolge van de concessiewisseling de OR Novio zou blijven bestaan.

De besluitvorming over de medezeggenschapsstructuur na de concessiewisseling ligt in feite bij de OR Hermes.

Het primaire petitum is niet toewijsbaar, omdat de bussen reeds zijn besteld.

Het adviesrecht van artikel 25 lid 1 WOR is met de inschrijving op de concessie en, in elk geval, met het plaatsen van de bestelling bij MAN “uitgewerkt”.

De door de OR Novio ingeroepen overeenkomst van 15 december 2006 maakt dat niet anders. In de eerste plaats: die overeenkomst legt niet Hermes, maar Novio verplichtingen op. In de tweede plaats: Connexxion Holding en Hermes betwisten dat in dit geval kan worden gesproken van “vervanging van bussen” als in die overeenkomst onder 3. bedoeld. Die verplichting ziet immers niet op een wisseling van de wacht als hier op grond van de concessievoorwaarde aan de orde is, maar op besluiten van Novio zelf tot vervanging in de loop van een concessieperiode.

Het subsidiaire petitum gaat uit van de onjuiste veronderstelling dat in het kader van “de verdere afronding” nog besluiten in de zin van artikel 25 lid 1 WOR aan de orde zouden kunnen komen.

De beoordeling van het geschil

1. Vooropgesteld wordt dat een voorlopige voorziening zoals gevraagd alleen kan worden toegewezen als in dit geding aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting gewettigd is dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure een soortgelijke vordering van de OR Novio tot een toewijzing daarvan zal leiden. De kantonrechter is voorshands, op grond van de thans voorliggende gegevens, van oordeel dat die bedoelde verwachting thans niet kan worden vastgesteld en overweegt daartoe het volgende.

2. Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het spoedeisende belang van de OR Novio. Hij heeft immers al enkele maanden de tijd gehad om de bemiddeling van de Bedrijfscommissie in te roepen. Voorts hebben Connexxion Holding en Hermes toegezegd dat de chauffeurs zullen worden betrokken bij de beoordeling van het prototype van de aangeschafte bussen, welk prototype eerst op 15 mei 2012, zoals door Connexxion Holding en Hermes onweersproken is gesteld, beschikbaar komt.

3. Ook indien van een spoedeisend belang moet worden uitgegaan, is de kantonrechter van oordeel dat de gevraagde voorlopige voorzieningen, zoals ter zitting van 22 februari 2012 gewijzigd, moeten worden geweigerd. Hij overweegt daartoe het volgende.

4. Aan de vordering heeft de OR Novio ten grondslag gelegd dat in het kader van de nieuwe concessie sprake zal zijn van overgang van onderneming en dat om die reden de OR Novio adviesrecht toekomt. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is namens de OR Novio naar voren gebracht dat een bodemprocedure is gestart waarin de OR Novio helderheid probeert te krijgen over de juiste vormgeving van de medezeggenschapsbelangen van alle bij de SAN-concessie betrokken werknemers na ingang van de concessie C2013. Volgens de OR Novio spelen daarin juridische vragen, zoals of sprake is van overgang van onderneming en/of van voortbestaan van de OR Novio binnen Hermes. De OR Novio meent dat in dit geding het debat daar niet over moet gaan.

5. Nu volgens de eigen stelling van de OR Novio bij de beoordeling in deze procedure de onder 4. genoemde overgang van onderneming en de daarmee samenhangende vragen niet moeten worden betrokken, ontvalt daarmee de belangrijkste grondslag voor het aannemen van een adviesrecht van de OR Novio aan de vordering.

6. Voorts heeft de OR Novio onweersproken gelaten dat de afspraak zoals verwoord in de brief van 15 december 2006 niet ziet op een wisseling van de wacht zoals hier aan de orde is.

7. Ten slotte staat tussen partijen vast dat de bussen inmiddels zijn besteld door Connexxion Vloot B.V., terwijl door de OR Novio onvoldoende is gesteld op grond waarvan hij ten opzichte van Connexxion Vloot B.V. een adviesrecht meent te hebben.

8. Op grond van het vorenstaande zullen de gevorderde voorlopige voorzieningen worden geweigerd.

9. De OR Novio zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

Weigert de gevorderde voorlopige voorzieningen.

Veroordeelt de OR Novio in de proceskosten van deze procedure, aan de zijde van Connexxion Holding en Hermes tot op heden vastgesteld op € 400,00 wegens salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde uitspraakdatum.

Coll.