Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV7479

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-02-2012
Datum publicatie
01-03-2012
Zaaknummer
536689 jb
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewindvoerder moet € 975,64 terugbetalen aan rechthebbende, omdat zij ondanks toezegging heeft verzuimd stukken in te dienen, waaronder bankafschriften en de aanvraag voor bijzondere bijstand, die de door de bewindvoerder geïnde bedragen verklaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/129
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer: 536689 jb

datum: 3 februari 2012

BESCHIKKING VAN DE KANTONRECHTER

in de zaak van:

[rechthebbende]

geboren te [geboorteplaats], [geboorteland], op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen: rechthebbende

en

A-llround B.V. ,

Postbus 100, 1566 ZJ Assendelft,

bewindvoerder over de goederen van rechthebbende.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- de brief van rechthebbende waarin zij verzoekt om ontslag van haar bewindvoerder, ter griffie ingekomen op 28 november 2011;

- het verzoekschrift van bewindvoerder, strekkende tot haar ontslag, ter griffie ingekomen op 27 december 2011;

- de brief van rechthebbende waarin zij haar standpunt nader heeft toegelicht, ter griffie ingekomen op 29 december 2011;

- een verzoekschrift met bijlagen, strekkende tot opheffing van het bewind, ingediend op 24 januari 2012, door de gemachtigde van rechthebbende, mr. drs. C.M.E. Schreinemacher, advocaat te Amsterdam.

De belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 26 januari 2012.

Rechthebbende en haar gemachtigde zijn ter zitting verschenen; de bewindvoerder is met bericht van verhindering niet verschenen.

De griffier heeft aantekeningen gemaakt van het verhandelde ter zitting.

beoordeling

Bij beschikking van 31 maart 2011 zijn de goederen van rechthebbende onder bewind gesteld met benoeming van de hiervoor genoemde bewindvoerder.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft rechthebbende verklaard dat zij zeer ontevreden is over de bewindvoerder omdat zij geen bijzondere bijstand heeft aangevraagd voor haar werkzaamheden als bewindvoerder. Op 29 september 2011 heeft bewindvoerder zonder enig overleg of bericht € 600,-- van de rekening van rechthebbende geïncasseerd naast haar maandelijkse kosten van € 93,91 die zij op 1 en 22 augustus, 22 september en 24 oktober 2001 incasseerde. Omdat bewindvoerder de vaste lasten van rechthebbende onbetaald liet is een grote betalingsachterstand in de gas/energierekening ontstaan waardoor afsluiting dreigt, alsmede een zeer hoge huurachterstand. Dit laatste heeft uiteindelijk geleid tot een ontruimingsvonnis op 8 december 2011. Omdat de bewindvoerder na dit vonnis geen enkele actie heeft ondernomen heeft rechthebbende zich noodgedwongen tot een advocaat gewend om haar bij te staan.

Rechthebbende heeft thans verzocht het bewind op te heffen omdat de gronden die destijds aanleiding gaven tot instelling van het bewind niet meer aanwezig zijn. Voorts heeft zij verzocht de bewindvoerder te veroordelen tot terugbetaling van € 600,-- en van € 375,64 (4 x € 93,91).

De kantonrechter is van oordeel dat het verzoek tot opheffing van het bewind behoort te worden ingewilligd omdat er geen gronden meer aanwezig zijn die het bewind nog langer rechtvaardigen.

Het overig verzochte is eveneens toewijsbaar nu bewindvoerder ondanks haar toezegging in een eerder gesprek met de kantonrechter, heeft verzuimd stukken in te dienen, waaronder bankafschriften en de aanvraag voor bijzondere bijstand, die de door bewindvoerder geïnde bedragen verklaren.

De kantonrechter beslist daarom als volgt.

beslissing

De kantonrechter:

- heft het bewind over de goederen van [rechthebbende] op met ingang van heden;

- veroordeelt A-llround B.V. tot terugbetaling aan [rechthebbende] van € 600,-- en € 374,64;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.S. Pieters, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.