Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV7474

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-02-2012
Datum publicatie
01-03-2012
Zaaknummer
537356 jb
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewindvoerder moet wekelijks leefgeld betalen aan rechthebbende. Verder mag rechthebbende specificeren welke bedragen bewindvoerder volgens hem onterecht heeft geind.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer: 537356 jb

datum: 7 februari 2012

TUSSENBESCHIKKING VAN DE KANTONRECHTER

in de zaak van:

[rechthebbende],

geboren te [geboorteplaats], [geboorteland], op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen: rechthebbende

en

A-llround B.V. ,

Postbus 100, 1566 ZJ Assendelft,

bewindvoerder over de goederen van rechthebbende.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- De brief van rechthebbende van 30 november 2011 waarin hij verzoekt om ontslag van bewindvoerder;

- het verzoekschrift van bewindvoerder, strekkende tot haar ontslag, ter griffie ingekomen op 1 december 2011;

- de brief van rechthebbende, waarin hij zijn standpunt heeft kenbaar gemaakt, ter griffie ingekomen op 1 december 2011;

- een email van 12 januari 2012 met bijlagen van de gemachtigde van rechthebbende, mw. mr. H. Elmas, advocaat te Zaandam.

De belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 26 januari 2012.

Rechthebbende en zijn gemachtigde zijn ter zitting verschenen; de bewindvoerder is met bericht van verhindering niet verschenen.

De griffier heeft aantekeningen gemaakt van het verhandelde ter zitting.

beoordeling

Bij beschikking van 21 april 2011 zijn de goederen van rechthebbende onder bewind gesteld met benoeming van de hiervoor genoemde bewindvoerder.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft rechthebbende verklaard dat hij zeer ontevreden is over de bewindvoerder omdat zij hem al enkele weken – evenals de periode voor kerst – geen leefgeld verstrekt, de huur niet voldoet, weigert stukken af te geven, geen inzicht in zijn schuldenpositie geeft, geen bijzondere bijstand heeft aangevraagd ondanks het feit dat rechthebbende alle daartoe benodigde papieren tot twee keer toe had ingeleverd bij bewindvoerder. Verder heeft bewindvoerder onterecht bedragen van zijn rekening ingehouden. Bewindvoerder heeft twee keer een bedrag van € 450,-- aan zichzelf overgemaakt van de rekening van rechthebbende, naast de reguliere maandelijkse vergoeding van het bewindvoerdersloon.

Rechthebbende heeft ter zitting verzocht het bewind op te heffen en de bewindvoerder te veroordelen tot uitbetaling van zijn leefgeld, afgifte van de originele stukken die hij aan bewindvoerder ter hand heeft gesteld en terugbetaling van de onterecht geïnde bedragen.

Ten aanzien van de verzochte veroordeling tot terugbetaling zal de kantonrechter rechthebbende in de gelegenheid stellen zijn verzoek daartoe te concretiseren en te specificeren en nader te onderbouwen met bijlagen (o.a. bankafschriften). Allround zal vervolgens een korte termijn krijgen om hierop te reageren.

Gelet op het spoedeisend belang zal de vordering tot betaling van het wekelijkse leefgeld wel reeds nu worden toegewezen en op verzoek van de gemachtigde van rechthebbende uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

De kantonrechter beslist derhalve als volgt.

beslissing

De kantonrechter:

- bepaalt dat de bewindvoerder met onmiddellijke ingang overgaat tot wekelijkse uitbetaling van leefgeld aan rechthebbende;

- bepaalt dat rechthebbende uiterlijk op 6 februari 2012 zijn verzoek aanvult zoals hierboven omschreven;

- houdt iedere verdere beslissing aan;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.S. Pieters, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.