Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2012:5968

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
06-09-2012
Datum publicatie
13-10-2015
Zaaknummer
546984
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Leden van VvE betalen servicekosten niet. De kantonrechter verwerpt hun beroep op opschorting omdat zij geen opeisbare vordering ter zake van herstelwerkzaamheden op de VvE hebben.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 546984 \ CV EXPL 12-2330

datum uitspraak: 6 september 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de vereniging

VERENIGING VAN EIGENAARS ADRIAAN STOOPPLEIN

te Overveen

eiseres

hierna te noemen VVE Adriaan Stoopplein

gemachtigde mr. N.L.J.M. Rijssenbeek

tegen

[gedaagden]

[gedaagden]

te Haarlem

gedaagden

hierna te noemen [gedaagden]

procederende in persoon.

De procedure

VVE Adriaan Stoopplein heeft [gedaagde 1.] gedagvaard op 2 februari 2012. [gedaagden] hebben schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 3 mei 2012 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 31 juli 2012. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

  1. [gedaagden] zijn eigenaar van een tweetal appartementsrechten aan het Adriaan Stoopplein te Overveen, bestaande uit een appartement en een berging.

  2. Op de voet van artikel 5:125 lid 2 BW zijn [gedaagden] van rechtswege lid van VVE Adriaan Stoopplein.

De vordering

VVE Adriaan Stoopplein vordert na vermeerdering van eis (samengevat) veroordeling van [gedaagden] tot betaling van € 5.587,82, bestaande uit € 5.031,51 aan hoofdsom,

€ 20,81 aan rente en € 535,50 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met rente en kosten. VVE Adriaan Stoopplein legt aan de vordering het lidmaatschap van VVE Adriaan Stoopplein van [gedaagden] ten grondslag. Op grond van dat lidmaatschap zijn [gedaagden] verplicht servicekosten te betalen. [gedaagden] hebben de servicekosten van maart 2011 tot en met 31 juli 2012 (inclusief afrekening stookkosten 2010 en bijdrage CV-ketel), ondanks aanmaningen, onbetaald gelaten.

Het verweer

[gedaagden] erkennen de vordering maar beroepen zich op opschorting van hun betalingsverplichting. Er is sprake geweest van ernstige lekkages in hun berging. De lekkages zijn inmiddels verholpen, maar er dienen ook nog afwerkings- en herstelwerkzaamheden in de berging te worden verricht. Ondanks aanmaning is VVE Adriaan Stoopplein hiertoe niet bereid. Laatstgenoemde heeft zich in dit verband niet als goed huisvader gedragen. Reden waarom [gedaagden] in afwachting van de verdere gang van zaken gedwongen en gerechtigd zijn de betalingen op te schorten en te reserveren.

De beoordeling

Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. Naar het oordeel van de kantonrechter hebben [gedaagden] onvoldoende gesteld om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat zij een opeisbare vordering hebben op VVE Adriaan Stoopplein. Zo hebben zij hun stelling dat het gaat om onderhoud waarvoor VVE Adriaan Stoopplein aansprakelijk is, welke stelling VVE Adriaan Stoopplein gemotiveerd heeft betwist, onvoldoende onderbouwd. Er is dan ook geen grond voor het oordeel dat [gedaagden] bevoegd zijn de nakoming van hun betalingsverplichting jegens VVE Adriaan Stoopplein op te schorten. De vordering van VVE Adriaan Stoopplein ligt derhalve voor toewijzing gereed.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagden] omdat zij in het ongelijk worden gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagden] tot betaling aan VVE Adriaan Stoopplein van € 5.587,82, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 3.341,44 vanaf 2 februari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt Vogelaar tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van VVE Adriaan Stoopplein tot en met vandaag worden begroot op de volgende bedragen:

dagvaarding € 90,64Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

griffierecht € 437,00

salaris gemachtigde € 500,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.I. de Jong en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.