Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BW4483

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-12-2011
Datum publicatie
02-05-2012
Zaaknummer
zaaknummer 532051 CB VERZ 11-104 mrc
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling wegens gewoonte van drankmisbruik. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit de ter zitting afgelegde verklaringen en uit de verklaringen van de psycholoog en de psychiater genoegzaam dat betrokkene haar belangen niet behoorlijk meer waar kan nemen en/of haar eigen veiligheid of die van anderen in gevaar zal brengen als gevolg van haar langdurig drankmisbruik. Omdat betrokkene geen ziekte-inzicht heeft en lijdt aan forse overschatting van haar vermogens en haar besluitvorming inconsequent is kan het feit dat zij thans instemt met intensieve dagbehandeling en het op dit moment redelijk goed met haar gaat niet tot een ander oordeel leiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton, locatie Zaandam

zaaknummer 532051 CB VERZ 11-104 mrc

datum uitspraak 21 december 2011

Beschikking op een verzoek tot ondercuratelestelling

op verzoek van:

1. [A.]

wonend te [adres]

en

2. [B.]

wonend te [adres]

hierna ook gezamenlijk te noemen: verzoekers.

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van:

[Y.]

wonend te [adres]

thans verblijf houdend te [adres]

geboren te [geboorteplaats + geboortedatum]

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met begeleidend schrijven en bijlagen, ter griffie ingekomen op 11 oktober 2011;

- een brief d.d. 10 oktober 2011, afkomstig van [S.], GZ-psycholoog en [P.], hoofdbehandelaar/psychiater, beiden verbonden aan GGZ Centraal Juliana-oord te Laren.

De zaak is behandeld ter zitting van 15 november 2011. Verschenen zijn:

- verzoeker sub 1, dochter van betrokkene tevens voorgesteld curator;

- verzoeker sub 2, zoon van betrokkene;

- betrokkene;

- [C.], zoon van betrokkene;

- [D.], partner van betrokkene.

De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekeningen gemaakt.

beoordeling

Het verzoek tot ondercuratelestelling is – samengevat – gegrond op de stelling dat betrokkene al ruim 14 jaar alcoholist is en als gevolg daarvan niet meer in staat is haar belangen behoorlijk waar te nemen. Betrokkene zou elke vorm van hulp weigeren en recentelijk in comateuze toestand met epileptische activiteit zijn opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van haar overmatig drankgebruik. Mede daardoor heeft betrokkene, aldus verzoeker sub 1, psychische en lichamelijke schade opgelopen waardoor zij haar situatie niet meer goed kan beoordelen en haar mogelijkheden overschat.

Verzoeker sub 1 heeft ter onderbouwing van haar stellingen een verklaring overgelegd van [S.], GZ-psycholoog en [P.], psychiater van GGZ Juliana-oord van 10 oktober 2011. Betrokkene is na de hiervoor bedoelde opname in het ziekenhuis in deze instelling ter revalidatie opgenomen geweest. De conclusie van de verklaring is dat de ondergetekenden de aanvraag tot curatele ondersteunen, omdat zij van oordeel zijn dat dit ter bescherming van betrokkene van groot belang is teneinde keuzes ten aanzien van behandeling en financiële zaken in de toekomst te kunnen maken.

Betrokkene heeft zich tegen het verzoek verweerd. Zij heeft niet betwist dat zij langdurig verslaafd is geweest aan alcohol, maar zij is van mening dat het op dit moment zo goed met haar gaat dat een beschermingsmaatregel niet nodig is.

De kantonrechter is van oordeel dat betrokkene onder curatele dient te worden gesteld. Uit de ter zitting afgelegde verklaringen, alsmede uit de hiervoor bedoelde verklaring van [S.] en [P.] blijkt genoegzaam dat betrokkene haar belangen niet behoorlijk meer waar kan nemen en/of haar eigen veiligheid of die van anderen in gevaar zal brengen als gevolg van haar langdurig drankmisbruik. Omdat, zoals uit de bedoelde medische verklaring blijkt, betrokkene geen ziekte inzicht heeft en lijdt aan forse overschatting van haar vermogens en haar besluitvorming inconsequent is kan het feit dat zij thans instemt met intensieve dagbehandeling en het op dit moment redelijk goed met haar gaat niet tot een ander oordeel leiden.

De kantonrechter zal de voorgestelde curator benoemen nu van bezwaren tegen deze benoeming niet is gebleken.

beslissing

De kantonrechter:

- stelt [Y.], voornoemd, onder curatele wegens gewoonte van drankmisbruik;

- benoemt tot curator [A.], voornoemd, geboren te [geboorteplaats + geboortedatum], wonende te [adres];

- bepaalt dat deze uitspraak door verzoekers binnen 10 dagen na de verzenddatum zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en in de volgende dagbladen: De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.C. Smits, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum, in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.