Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BV6112

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
08-12-2011
Datum publicatie
16-02-2012
Zaaknummer
525064
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing gevorderde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De kantonrechter is van oordeel dat de eiseres op een buitengewoon onbeholpen wijze de incasso van deze futiele vordering heeft ingesteld en uitgevoerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer : 525064

rolnummer : 7299/11

datum uitspraak : 8 december 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de naamloze vennootschap Delta Lloyd Zorgverzekering NV

te Tilburg

eisende partij

nader te noemen Delta Lloyd

gemachtigde: Flanderijn & Van Eck Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam

tegen:

[X.]

te [woonplaats]

gedaagde partij

nader te noemen [X.]

gemachtigde: geen (procedeert in persoon)

Verloop van de procedure

Bij dagvaarding van 19 augustus 2011 is tegen [X.] een in die dagvaarding nader omschreven vordering ingesteld.

[X.] is in de procedure verschenen om verweer te voeren.

Na de conclusie van antwoord heeft de kantonrechter afgezien van het houden van een comparitie na antwoord en zijn nog de volgende conclusies genomen:

-conclusie van repliek.

-conclusie van dupliek.

De vordering

De vordering betreft betaling van een zogenaamd eigen risico met betrekking tot zorgverzekering, berekend over het boekjaar 2010. Delta Lloyd heeft over dat jaar ziektekosten vergoed zonder het eigen risico in mindering te brengen en heeft [X.] na 2010 vergeefs getracht dat bedrag te incasseren.

Volgens dagvaarding heeft Delta Lloyd [X.] vriendelijk verzocht het daarmee corresponderende bedrag van € 143,36 aan haar te betalen, hetgeen hij niet heeft gedaan, zodat er nu rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten over worden gevorderd.

Het verweer

[X.] betwist niet dat hij bij Delta Lloyd tegen ziektekosten is verzekerd.

Ter toelichting worden door hem wel direct rekening(en) en verdere correspondentie in het geding gebracht.

Het verweer komt neer op de stelling dat [X.] een en andermaal heeft gevraagd aan Delta Lloyd en haar incassogemachtigde waarom het ging, en dat Delta Lloyd en/of haar incassogemachtigde tot in deze procedure hebben verzuimd om hem fatsoenlijk antwoord te geven op zijn vragen.

[X.] begrijpt inmiddels waarom het gaat en hij wil wel de hoofdsom betalen maar niet de kosten die Delta Lloyd geheel aan zichzelf heeft te wijten.

Beoordeling van de vordering

Feitelijke vaststellingen

Op grond van wat partijen over en weer aan de orde hebben gesteld en niet of onvoldoende hebben betwist kunnen tenminste de volgende feiten worden vastgesteld.

[X.] was in 2010 en later tegen ziektekosten verzekerd bij Delta Lloyd.

Delta Lloyd heeft over het jaar 2010 voor [X.] ziektekosten vergoed zonder vooraf het eigen risico in mindering te brengen.

De gemachtigde van Delta Lloyd, verder Flanderijn & Van Eck, heeft [X.] op 15 april 2011 aangeschreven met de volgende tekst:

Delta Lloyd Zorgverzekering heeft een vordering op u over de periode 1-12-2010 t/m 31 12-2010.

Uw betalingsachterstand is hoofdsom € 143,36, invorderingskosten € 0,00, wettelijke rente tot heden € 0,00.

[X.] kreeg tien dagen om te betalen.

Op 18 april heeft [X.] aan Flanderijn & Van Eck gevraagd om een toelichting op- of specificatie van het bedrag van € 143,36.

Op 2 mei 2011 heeft [X.] naar aanleiding van een nieuwe aanmaning zonder specificatie dit verzoek herhaald.

Op 30 mei 2011 heeft [X.] naar aanleiding van weer een nieuwe aanmaning zonder specificatie dit verzoek herhaald, met de opmerking. Graag nu WEL uw bericht.

Op 8 juni 2011 antwoordde Flanderijn & Van Eck: In bovengenoemd dossier hebben wij uw schrijven van 30 mei 2011 in goede orde ontvangen. Echter is bovengenoemd dossier met een hoofdsom van € 337,-- reeds gesloten en teruggestuurd naar onze cliënte Delta Lloyd Zorg.

Op 29 juni 2011 heeft [X.] per e-mail geantwoord dat hij dat niet begreep omdat hij steeds inlichtingen had gevraagd over een vordering met een hoofdsom van € 143,36.

Op diezelfde dag schreef Flanderijn & Van Eck aan [X.] onder meer:

Voor de laatste maal sommeren wij u om het totaalverschuldigde uiterlijk 4 juli 2011 te voldoen. Een specificatie van het totaalverschuldigde ontvangt u bij deze brief.

(...)

Als u niet tijdig aan deze sommatie voldoet gaan wij direct tot dagvaarden over.

De bijgevoegde specificatie noemt al weer alleen de hoofdsom € 143,36 en specificeert alleen rente en kosten.

Bij brief van 8 juli 2011 verlengt Flanderijn & Van Eck de termijn nog tot 12 juli 2011, zonder verdere toelichting.

Op 11 juli 2011 beklaagt [X.] zich schriftelijk bij Flanderijn & Van Eck dat deze zich slechts één keer de moeite heeft getroost om hem een reactie te sturen en schrijft letterlijk:

Nog steeds weet ik niet waarvoor ik zou moeten betalen en waarover dit gaat en in uw schrijven van 8 juni jl. schrijft u zelfs dat het dossier gesloten is.

Op 19 augustus 2011 volgt de onderhavige dagvaarding tegen 1 september 2011.

Op 23 augustus 2011 schrijf Flanderijn & Van Eck per e-mail aan [X.]:

U heeft de mails niet naar het correcte adres gestuurd waardoor wij u e-mails nooit hebben ontvangen.

De vordering heeft betrekking op het eigen risico van 2010 en in de bijlage vindt u een specificatie van de hoofdsom. Mocht u de zitting willen voorkomen dan dient u drie dagen voor de zittingsdatum een bedrag van € 325,35 over te maken op onze rekening. (...) Mocht u in verweer tegen de vordering willen dan kunt u op 1 september 2011 u verhaal doen bij de rechter.

De bijlage vermeldt slechts: 01-12-2010 t/m 31-12-2010 DL Eigen risico algemeen € 143,36, Totaal € 143,36.

Het geschil.

Aard en omvang van het geschil blijken voldoende uit het bovenstaande. Het kan aan de hand van de verweren worden behandeld.

Beoordeling van de geschilpunten.

Het verweer treft volledig doel.

De kantonrechter kan volstaan met verwijzen naar de feitelijke vaststellingen.

Delta Lloyd heeft op een buitengewoon onbeholpen wijze de incasso van deze futiele vordering ingesteld en uitgevoerd.

De incassogemachtigde blijkt niet in staat om op eenvoudige vragen op tijd een eenvoudig antwoord te geven en "specificeert" alleen rente en kosten, terwijl hoofdsommen kennelijk als bij de debiteur bekend worden verondersteld.

De vordering kan tot de hoofdsom worden toegewezen, maar daar ging het geschil niet om.

Het geschil gaat om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Kosten

Delta Lloyd moet als de met betrekking tot de kern van de zaak in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Als [X.] de zaak had verloren had hij Delta Lloyd € 60,-- moeten betalen als salaris gemachtigde. Delta Lloyd moet het hem nu betalen als vergoeding voor onkosten.

Beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt [X.] om aan Delta Lloyd te betalen de som van € 143,36 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf heden.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Veroordeelt Delta Lloyd in de kosten van het geding, aan de zijde van [X.] begroot als volgt:

salaris gemachtigde € 60,--

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.J. van der Valk als kantonrechter, en op 8 december 2011 in het openbaar uitgesproken en door kantonrechter en griffier ondertekend.

Coll.