Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BV5051

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
18-10-2011
Datum publicatie
15-02-2012
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 527463 / WM VERZ 11-1251
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing van het verzoek om kostenvergoeding, nu niet is gebleken dat werkzaamheden zijn verricht, die zijn aan te merken als het verlenen van rechtsbijstand.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 527463 / WM VERZ 11-1251

CJIB-nummer: 149253448

Beslissing van de op 18 oktober 2011 in het openbaar gehouden terechtzitting voor de behandeling van beroepzaken in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) inzake het beroep van:

naam [X]

gemachtigde BoeteService.nl

adres [adres]

woonplaats [woonplaats]

verder te noemen betrokkene,

tegen de beslissing van de officier van justitie van 22 augustus 2011.

Tegenwoordig: kantonrechter mr. E.C. Smits

griffier J. Stam

betrokkene en zijn gemachtigde zijn niet ter terechtzitting opgeroepen. De kantonrechter acht zich –op grond van de stukken- voldoende geïnformeerd en acht het oproepen van betrokkene en zijn gemachtigde niet noodzakelijk.

De gedraging -waarvoor de in deze procedure bedoelde administratieve sanctie is opgelegd- luidt, kort omschreven, als volgt: rijden in strijd met een geslotenverklaring (bord C 2 van het RVV 1990, eenrichtingsverkeer).

Betrokkene heeft tegen de beslissing van de officier van justitie beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift – dat zich bij de stukken bevindt – is vermeld.

De officier van justitie heeft op dat beroep beslist. De officier van justitie heeft het beroep vernietigd. Betrokkene heeft vervolgens een verzoek gedaan om kostenvergoeding.

De officier van justitie heeft het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

De kantonrechter beëindigt de behandeling van de zaak en doet schriftelijk uitspraak.

Motivering van de beslissing

Het verzoek om kostenvergoeding wordt afgewezen, nu niet blijkt dat BoeteService.nl dan wel [S.] werkzaamheden heeft verricht die zijn aan te merken als “het verlenen van rechtsbijstand”. In het dossier bevindt zich een kopie van een e-mail van [X] (betrokkene) aan BoeteService.nl In die mail heeft –klaarblijkelijk- betrokkene beschreven waarom hij het niet eens is met de opgelegde boete. Die mail is vervolgens ingediend als “beroepschrift”. Van enige bemoeienis met deze zaak door BoeteService.nl of door genoemde van Heest blijkt niets.

Beslissing:

De kantonrechter:

wijst af het verzoek om kostenvergoeding.

Aldus gegeven door mr. E.C. Smits, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2011 in tegenwoor¬digheid van de griffier.

Een afschrift van deze beschikking is aan BoeteService.nl en aan de officier van justitie toegezonden op:

Tegen deze beslissing kan ingevolge art. 14 WAHV hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden, door binnen zes weken na verzending van deze beslissing een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de sector kanton van de rechtbank Haarlem, locatie Zaandam, Postbus 1165, 1500 AD Zaandam. De wet gaat uit van een geheel schriftelijke procedure, tenzij bij het beroepschrift om een behandeling ter zitting is gevraagd.