Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9971

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
30-09-2011
Datum publicatie
03-01-2012
Zaaknummer
10/6920
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling camera.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2012-0085
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, enkelvoudige douanekamer

Zaaknummer: AWB 10/6920

Uitspraakdatum: 30 september 2011

Uitspraak in het geding tussen

[X] B.V., gevestigd te [Z], eiseres,

gemachtigde: mr. N.P.J. Ooyevaar,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/[P], verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft aan eiseres op 29 maart 2010 een bindende tariefinlichting (hierna: bti) met het nummer [NUMMER] verstrekt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 18 november 2010 het bezwaarschrift afgewezen en de bti gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Eiseres heeft voor de zitting een nader stuk ingediend. Een afschrift van dit stuk is aan verweerder verstrekt.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 september 2011. De gemachtigde van eiseres is daar verschenen, bijgestaan door zijn kantoorgenoot mr. W. Schipper en [A] (werkzaam bij eiseres). Namens verweerder is verschenen mr. J.M.G. van Maris bijgestaan door mr. dr. M.J.W. van Casteren.

Partijen hebben ter zitting ieder een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan de rechtbank en aan elkaar.

Eiseres heeft ter zitting een demonstratie gegeven van de werking van de onder 2.1. genoemde camera.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. De bti betreft een digitale camera. In vak 8 van de bti luidt de handelsbenaming: “[TYPE]” (hierna: de camera). In vak 7 van de bti is de camera als volgt omschreven:

“Een digitale videocamera, met een intern geheugen van tenminste 2 GB en een maximale resolutie van 800 x 600 beeldpixels. Om de camera te besturen kan deze op een automatisch gegevensverwerkende machine worden aangesloten. De camera dient voor wetenschappelijke, commerciële en industriële toepassingen, zoals onder andere:

- het registreren van snelle verschijnselen met betrekking tot tv en film;

- het analyseren van vloeistof- en gasbewegingen;

- het volgen van projectielen en raketten.

De camera is voorzien van een solide behuizing met op de voorzijde een fitting voor het bevestigen van de cameralens en aan de achterzijde connectoren voor de aansluitkabels. Bij de camera worden een voeding, een installatie CD ROM en de benodigde kabels geleverd.

De videocamera met intern geheugen kan alleen opnemen door de lens en geeft een continue video uitvoer signaal, waarbij snel achter elkaar een serie afbeeldingen kan worden gemaakt tot 1265 afbeeldingen per seconde (pps)”

Verweerder heeft de camera ingedeeld in de gecombineerde nomenclatuur (GN) onder de code 8525 8091.

2.2. Tot de stukken van het geding behoort een datasheet van de camera. Hierin staat onder andere vermeld:

“[...]

2.3. Uit de datasheet blijkt dat het aantal beelden per seconde (FPS) 10 tot 1265 bedraagt bij de hoogste resolutie van 800 maal 600 pixels. Het maximale aantal beelden per seconde bedraagt 111100 bij een resolutie van 32 maal 16 pixels. De camera heeft een analoge video- uitgang voor het PAL- en NTSC- signaal. De camera heeft geen zoomfunctie en kan geen geluid opnemen. Op de camera bevinden zich voorts de volgende aansluitingen: een ethernetverbinding met de pc en een verbinding ten behoeve van de synchronisatie tussen een externe gebeurtenis en het maken van een opname daarvan. Anders dan in de bti is vermeld, bevinden de aansluitingen zich aan de zijkant van de camera. Aan de achterzijde bevindt zich een LCD-scherm. De camera wordt ingevoerd zonder lens.

3. Geschil

3.1. Het geschil betreft de indeling in de GN van de camera. Eiseres staat indeling als digitale fotocamera voor onder de goederencode 8525 80 30. Verweerder staat indeling voor als videocamera-opnametoestel primair op grond van indelingsregels 1 en 6 en subsidiair op grond van indelingsregel 3c onder de goederencode 8525 80 91.

3.2. Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vernietiging van de bti.

3.3. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

4. De van belang zijnde posten en toelichtingen

Post 8525 80

8525 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen:

(…)

8525 80 – televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen:

8525 80 30 – – digitale fototoestellen

– – videocamera-opnametoestellen:

8525 80 91 – – – enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid

8525 80 99 – – – andere

IDR Toelichting op post 8525:

“A (…)

B. Televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera opnametoestellen

Deze groep omvat camera’s die beelden opnemen en deze omzetten in een elektronisch signaal dat wordt:

verzonden als een videobeeld naar een plek buiten de camera om te worden bekeken of om op afstand te worden opgenomen (bijvoorbeeld televisiecamera’s); of

opgenomen in de camera als een stilstaand beeld of als een bewegend beeld (bijvoorbeeld, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen).

Veel van de camera’s van deze post hebben een uiterlijk dat overeenkomst vertoont met de fototoestellen van post 90.06 of de filmcamera’s van post 90.07. De camera’s van post 85.25 en de camera’s van hoofdstuk 90 zijn in het algemeen uitgerust met een optische lens voor het scherpstellen van het beeld op een lichtgevoelig medium en regelaars voor het moduleren van de hoeveelheid licht die in de camera valt. De fototoestellen en filmtoestellen van hoofdstuk 90 belichten de beelden echter op lichtgevoelig materiaal van hoofdstuk 37, terwijl de camera’s bedoeld bij deze post beelden vastleggen in de vorm van analoge of digitale gegevens.

De camera’s van deze post nemen beelden op door de beelden te fixeren op een lichtgevoelige inrichting zoals een complementaire metaaloxide halfgeleider (CMOS-technologie) of een ladings-gekoppeld element (CCD). De lichtgevoelige inrichting stuurt een elektrische representatie van de beelden, die vervolgens wordt omgezet in een analoge of digitale opname van de beelden.

Televisiecamera’s kunnen zijn voorzien van een ingebouwde inrichting voor bediening op afstand van het objectief en van het diafragma, of voor het op afstand in horizontale of in verticale richting doen zwenken van de camera (bijvoorbeeld televisiecamera's voor gebruik in televisiestudio’s of daarbuiten, die voor industrieel of wetenschappelijk gebruik, in gesloten televisiesystemen (bewaking) of voor de regeling van het verkeer). Deze camera’s hebben geen ingebouwde mogelijkheid om beelden op te slaan.

Sommige van deze camera’s kunnen worden gebruikt met automatische gegevensverwerkende machines (bijvoorbeeld webcams).

(…)

In digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen, worden beelden vastgelegd op een interne geheugeneenheid of op dragers (bijvoorbeeld magneetband, optische dragers, dragers op basis van halfgeleiders of andere dragers van post 85.23). Zij kunnen zijn uitgerust met een analoog/digitaal omvormer (ADC) en een uitgang waarmee de beelden kunnen worden overgebracht naar eenheden van automatische gegevensverwerkende machines, afdrukkers, televisietoestellen of andere toestellen voor het weergeven van beelden. Sommige digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen hebben ingangen zodat zij intern analoge of digitale beeldbestanden kunnen opslaan afkomstig van zulke externe machines.

In het algemeen zijn de camera’s van deze groep uitgerust met een optische zoeker, een lcd-scherm, of beiden. Veel camera’s die zijn uitgerust met een lcd-scherm kunnen dit scherm gebruiken zowel als zoeker tijdens het maken van opnamen en als beeldscherm voor het weergeven van beelden die afkomstig zijn van andere bronnen of het weergeven van reeds vastgelegde beelden.”

Toelichting EG:

“ (…) Digitale fototoestellen (camera's) van deze onderverdeling zijn altijd geschikt voor de opname van stilstaand beeld op een intern geheugen of een verwisselbare drager.

De meeste digitale fototoestellen (camera's) van deze onderverdeling hebben het ontwerp van een traditionele en hebben geen inklapbare zoeker.

Deze digitale fototoestellen (camera's) kunnen ook filmbeelden opnemen.

Zij blijven onder deze onderverdeling ingedeeld tenzij zij, gebruikmakend van de maximale opslagcapaciteit, in staat zijn om 30 of meer minuten video in één opname op te nemen met een resolutie van 800 × 600 pixels (of hoger) bij 23 beelden per seconde (of hoger).

Vergeleken met videocamera-opnametoestellen van onderverdelingen 8525 8091 en 8525 8099 bieden veel digitale fototoestellen (wanneer ze als videocamera-opnametoestellen gebruikt worden) niet de mogelijkheid om tijdens de video-opname gebruik te maken van een optische zoomfunctie. Sommige digitale fototoestellen stoppen de video-opname na een bepaalde tijd, ongeacht de beschikbare opslagcapaciteit.

(…)

Videocamera-opnametoestellen van deze onderverdeling kunnen altijd filmbeelden opnemen op een intern geheugen of een verwisselbare drager.

In het algemeen hebben videocamera-opnametoestellen van deze onderverdeling een andere vormgeving dan digitale fototoestellen van onderverdeling 8525 8030. Ze hebben vaak een inklapbare zoeker en worden vaak samen met een afstandsbediening aangeboden. Zij beschikken altijd over een optische zoomfunctie die tijdens de video-opname kan worden gebruikt. Deze videocamera-opnametoestellen hebben de mogelijkheid om stilstaand beeld op te nemen. Digitale fototoestellen zijn van deze onderverdeling uitgesloten als zij, gebruikmakend van de maximale opslagcapaciteit, niet in staat zijn om 30 of meer minuten video in één opname op te nemen met een resolutie van 800 × 600 pixels (of hoger) bij 23 beelden per seconde (of hoger).”

Nationale Toelichting:

“Onder onderverdeling 8525 8091 vallen videocamera’s die uitsluitend beelden kunnen opnemen via de lens van de camera. Deze camera’s mogen zijn uitgerust met voorzieningen (bijvoorbeeld een beeldschermpje) om de opgenomen beelden ter controle te kunnen bekijken en/of om te worden aangesloten op bijvoorbeeld een televisietoestel voor weergave van de opgenomen beelden (en geluid).

Videocamera’s die zodanig zijn uitgerust dat zij ook beelden anders dan door de lens kunnen vastleggen (bijvoorbeeld via een aansluiting op een televisietoestel of een videorecorder als bedoeld bij post 85.21), moeten worden ingedeeld onder onderverdeling 8525 8099. “

Statement van de 17e vergadering Comité Douanewetboek, afdeling Tarief- en Statistieknomenclatuur, sector Werktuigen/Diversen.

Camera met hoge opnamesnelheid 8525 80 91

Een rechthoekig gevormde camera bevattende een lens, elektronische schakelingen en een intern geheugen De lens is op de voorzijde gemonteerd en een kabel verbindt de camera met een automatisch gegevensverwerkende machine, De camera kan eveneens in “stand-alone” modus functioneren. Het product is ontworpen om opeenvolgende beelden op te nemen bij een sluitertijd van 1000 beelden per seconde bij een maximum resolutie van 1024 x 1024 of 109.500 beelden per seconde bij een resolutie van 128 x 16. De opgenomen beelden kunnen stuk voor stuk worden bekeken of als video in “slow-motion”. Zij kunnen worden gebruikt voor analyse in een laboratorium of een dergelijke omgeving ter bestudering van, bijvoorbeeld, extreem hoge snelheid verschijnselen zoals bij botsproeven.

Aangezien het product is ontworpen om beelden van een bepaalde gebeurtenis, bij hoge snelheid, op te nemen en vervolgens als een video met een lagere beeldsnelheid weer te geven, vormt het een videocamera-opnametoestel. Daardoor is indeling als digitaal fototoestel van onderverdeling 8525 8030 uitgesloten.

Met toepassing van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde

nomenclatuur, moet het product onder onderverdeling 8525 8091 als een videocamera-opnametoestel enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid worden ingedeeld (zie ook de GN-toelichting bij onderverdeling 8525 8099).

5. Beoordeling van het geschil

5.1. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de GN-post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (hierna: „GS”) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

5.2. Verweerder is van mening dat de camera naar haar aard en wijze van toepassing afwijkt van de digitale fotocamera en de videocamera. Volgens verweerder voldoet de camera op een aantal punten aan de eisen die gesteld worden aan de indeling als videocamera. Verweerder wijst daarbij op de resolutie van 800 x 600 pixels. De camera maakt in een korte tijd duizenden beelden, die achter elkaar worden afgespeeld zodat bepaalde bewegingen in slow motion kunnen worden bestudeerd. Het achter elkaar plaatsen en afspelen van duizenden beelden is naar de mening van verweerder een wezenlijk kenmerk van het gebruik van de camera. Voor het maken van één enkele foto zal waarschijnlijk geen gebruik worden gemaakt van deze camera. Het aspect van het maken van een filmopname staat naar zijn mening bij deze camera voorop. De camera wordt specifiek ingezet om een serie foto’s te maken van een beweging die met het blote oog niet goed te volgen is. Verweerder ondersteunt zijn opvatting met het onder 4 genoemde Statement van het Comité Douanewetboek.

5.3. De bewoordingen van de in geding zijnde postonderverdelingen bieden geen aanknopingspunten voor het onderscheid dat tussen digitale fotocamera’s, die ook filmbeelden kunnen opnemen, en digitale videocamera’s, die ook foto’s kunnen nemen, kan worden gemaakt. De IDR-toelichting vermeldt evenmin criteria aan de hand waarvan dit onderscheid kan worden gemaakt. De GN-toelichting noemt de volgende criteria:

- kenmerkend voor digitale fotocamera’s is dat zij altijd geschikt zijn voor de opname van een stilstaand beeld op een interne drager of verwisselbare drager;

- wanneer zij niet in staat zijn om in één opname 30 minuten of meer filmbeelden op te nemen, gebruik makend van de maximale opslagcapaciteit, met een resolutie van 800 x 600 pixels (of hoger), bij 23 beelden per seconde of hoger, blijven zij als digitale fotocamera ingedeeld onder de onderverdeling 8525 30;

- kenmerkend is ook vaak het ontbreken van de optische-zoommogelijkheid bij het filmen met een digitale fotocamera;

- videocamera’s hebben in het algemeen een andere vormgeving dan digitale fototoestellen van onderverdeling 8525 8030;

- videocamera’s hebben vaak een inklapbare zoeker en worden vaak met een afstandsbediening aangeboden;

- videocamera’s beschikken altijd over een optische zoomfunctie die tijdens de video-opname kan worden gebruikt;

- televisiecamera’s hebben geen ingebouwde mogelijkheid om beelden op te slaan.

5.4.1. Uit de onder 2 genoemde feiten, het nader ingediende stuk, alsmede uit hetgeen ter zitting is gedemonstreerd, blijkt dat de camera ook geschikt is voor de opname van een stilstaand beeld op een interne drager of verwisselbare drager. De camera beschikt daartoe over een synchronisatieverbinding met behulp waarvan van één enkele gebeurtenis één opname kan worden gemaakt. Ter zitting is een foto getoond van een opname synchroon aan een laserpuls. Een dergelijke opname is ongeveer 10 megapixels groot. Verweerder heeft ter zitting verklaard er bij de indeling vanuit te zijn gegaan dat met de camera niet één enkele opname kan worden gemaakt, maar betwist dit niet langer.

5.4.2. De maximale opnameduur van meerdere filmbeelden in één opname is 4,47 seconden bij een opnamesnelheid van 500 beelden per seconde, resolutie 800 x 600 pixels, en 1 gigabyte geheugen. Omgerekend naar de onder 5.2 vermelde criteria en 2 gigabyte geheugen bedraagt de maximale opnameduur 194,34 seconden. Tijdens een dergelijke opname is het niet mogelijk gebruik te maken van een optische zoom.

5.4.3. De vormgeving van de camera is meer die van een digitale fotocamera dan die van een digitale videocamera. In de onder 2.2 vermelde datasheet is daaromtrent vermeld: “(…) [...]”. De camera heeft geen inklapbare zoeker. De camera wordt doorgaans op afstand bediend door de computer of het synchronisatietoestel waarmee het met kabels is verbonden. De camera kan niet met een afstandsbediening worden gebruikt. De camera wordt zonder lens ingevoerd en mist daarom de optische zoomfunctie van een videocamera. De camera is standaard uitgerust met een compact flash card waarop de gegevens uit het ram-geheugen kunnen worden opgeslagen.

5.4.4. Bovenstaande objectieve kenmerken en eigenschappen van de camera beoordeeld aan de hand van de onder 5.2 genoemde criteria, leiden tot de conclusie dat de camera moet worden ingedeeld als een digitale fotocamera onder de goederencode 8525 8030.

5.5.1. De rechtbank is gesterkt in de onder 5.4.4 genoemde conclusie door de uit het nader ingediende stuk en de demonstratie ter zitting blijkende overige objectieve kenmerken en eigenschappen van de camera. Deze objectieve kenmerken en eigenschappen van de camera zijn de volgende:

- Het aantal beelden per seconde. De camera kan bij hoge snelheid (honderd, duizend of honderdduizenden beelden per seconde) beelden vastleggen. Dit wijkt af van de digitale videocamera, aangezien het vastleggen van het aantal beelden per seconde bij een videocamera gebonden is aan een achttal internationale videostandaarden. Deze eigenschap van de camera is geen eigenschap van een digitale videocamera.

- De videoresolutie van de camera is een continue aanpasbare resolutie, afhankelijk van de hoge snelheid waarmee de gebeurtenis moet worden vastgelegd. De digitale videocamera is gebonden aan vaste standaard resolutie. Deze eigenschap van de camera is geen eigenschap van een digitale videocamera.

- De methode waarmee de beelden van de sensor worden gelezen (scan-methode). In digitale videocamera’s worden beelden lijn voor lijn achter elkaar gelezen (progressive scan) of wordt er na elke lijn één overgeslagen en worden de overgeslagen lijnen daarna gelezen (interlaced). Bij deze methoden is er een geringe verschuiving in tijd tussen het vastleggen van de eerste lijn en de laatste lijn. De camera maakt gebruik van een andere techniek, de “global snapshot shutter”. Elke pixel in de sensor wordt op exact hetzelfde moment vastgelegd. De beelden die met de “global snapshot shutter”-techniek van de camera worden vastgelegd komen overeen met de beelden die met de fotografische techniek, genaamd “short duration flash” of “stroboscopic imaging” zijn gemaakt om beweging te bevriezen. Deze eigenschap van de camera is geen eigenschap van een digitale videocamera en is eerder een eigenschap van een digitale fotocamera.

- Audio. Digitale videocamera’s hebben altijd de mogelijkheid om bij de opname van beelden tegelijkertijd het geluid op te nemen. Digitale fotocamera’s kunnen dit vaak ook, echter doorgaans niet bij het nemen van foto’s. De camera kan geen geluid opnemen. Deze eigenschap van de camera is geen eigenschap van een digitale videocamera.

- Opslaan van beelden. In digitale videocamera’s worden van de sensor gelezen beelden gecodeerd en direct opgeslagen op een opslagmedium (bijvoorbeeld tape, harddisk, sd-card) . Bij stroomuitval is er geen verlies van data. Bij de camera worden de van de sensor afkomstige beelden ongecodeerd (RAW) rechtstreeks opgeslagen in het inwendige ram-geheugen. Bij stroomuitval gaan deze beelden verloren. Deze eigenschap van de camera is geen eigenschap van een digitale videocamera. Deze eigenschap komt meer overeen met die van een digitale fotocamera, waarbij beelden vaak ook ongecodeerd (RAW) kunnen worden opgeslagen en een intern ram-geheugen gebruikt wordt als tussenbuffer.

- De lens. Digitale videocamera’s hebben doorgaans een vaste geïntegreerde lens. Televisiecamera’s maken gebruik van de industriestandaard “B4” om lenzen op televisiecamera’s te bevestigen. De camera heeft geen geïntegreerde lens, maar standaard alleen een “[MERKNAAM]”-aansluiting om een lens van digitale fotocamera’s van [MERKNAAM] op te plaatsen. De aansluiting is uitwisselbaar en daarop kunnen lenzen geplaatst worden van lenzen voor digitale fotocamera’s. De “B4”-aansluiting voor televisiecameralenzen kan alleen op de camera gebruikt worden met een speciaal daarvoor vervaardigde adapter. Deze eigenschap van de camera is meer een eigenschap van een digitale fotocamera.

5.5.2. Bovenstaande overige objectieve kenmerken en eigenschappen van de camera bevestigen dat de fundamentele techniek en methode van de camera om beelden vast te leggen meer gemeen heeft met de fotografische techniek en methode om stilstaande beelden vast te leggen dan met de methode en techniek om bewegende videobeelden vast te leggen. De camera moet worden ingedeeld onder de goederencode 8525 8030.

5.6. Verweerder legt de nadruk op het gebruik van de camera om beweging met grote snelheid vast te leggen. Het achter elkaar plaatsen en afspelen van duizenden beelden is naar de mening van verweerder een wezenlijk kenmerk van het gebruik van de camera. Ook het “Statement”, wat daarvan ook zij, gaat daarvan uit. De indeling wordt als volgt onderbouwd: “Aangezien het product is ontworpen om beelden van een bepaalde gebeurtenis, bij hoge snelheid, op te nemen en vervolgens als een video met een lagere beeldsnelheid weer te geven, vormt het een videocamera-opnametoestel. Daardoor is indeling als digitaal fototoestel van onderverdeling 8525 8030 uitgesloten.” De rechtbank volgt deze redenering niet. Uit de bewoordingen van de postonderverdelingen en de toelichtingen volgt niet dat het opnemen en afspelen van beelden een onderscheidend criterium is bij digitale videocamera’s en digitale fotocamera’s. Integendeel, uit de GN-toelichting volgt dat een digitale fotocamera toch als digitale fotocamera blijft ingedeeld wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De camera voldoet aan deze voorwaarden. Bovendien moet worden genuanceerd dat de opname is bedoeld om in “slow motion” af te spelen. Ter zitting heeft eiseres niet dan wel onweersproken gesteld, dat het vaak ook de bedoeling is om beeld voor beeld de beweging te analyseren. Er is dan geen sprake van “slow motion” afspelen. Ook is ter zitting komen vast te staan dat het maken van één enkele opname ook één van de gebruiksmogelijkheden is.

Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard.

6. Proceskosten

De rechtbank vindt aan¬lei¬ding verweerder te veroordelen in de kos¬ten die eiseres in verband met de behande¬ling van het beroep redelij¬kerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 874 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 437 en een wegingsfactor 1).

7. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de bti;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 874;

- gelast dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van € 298 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.J. Roke, rechter, in tegenwoordigheid van mr. S. Plesman-Jalink, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 30 september 2011.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.