Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9664

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-09-2011
Datum publicatie
29-12-2011
Zaaknummer
515782 CB VERZ 11-56 mrc
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek van curator om hem te ontslaan als curator en een nieuwe curator te benoemen. Gelet op de binnengekomen stukken en gezien de omstandigheden van betrokkene, waaronder het aanzienlijke vermogen waarover betrokkene beschikt, is de kantonrechter van oordeel dat de voorgedragen curator niet de aangewezen persoon is om het curatorschap over te nemen.

De kantonrechter is van oordeel dat de belangenbehartiging ten behoeve van betrokkene door een professioneel curator, met ervaring en deskundigheid op financieel gebied, dient te worden uitgevoerd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton, locatie Haarlem

zaaknummer 515782 CB VERZ 11-56 mrc

datum uitspraak 20 september 2011

CB-nummer : 812

Beschikking op een verzoek tot

ontslag van de huidige en benoeming van een nieuwe curator

op verzoek van:

[A.]

wonende [adres]

hierna ook te noemen: verzoeker

Het verzoek strekt tot ontslag van verzoekers zelf als curator en benoeming van een nieuwe curator voor:

[X.]

wonende te [adres]

geboren [geboortedatum en geboorteplaats]

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 16 juni 2011;

- een bereidverklaring van de voorgestelde curator [P.], [geboortedatum en geboorteplaats], [adres]

- een, op verzoek van de kantonrechter, ingediende bereidverklaring curator van [Z.] als bestuurslid verbonden aan de Stichting Bewindvoering “Tot Plaatselijk Nut”, gevestigd te Zaandam, postadres: 1500 AC Zaandam, Postbus 1118.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 22 juli 2011.

Verschenen zijn:

- verzoeker, tevens vader van betrokkene;

- [P.], de beoogd curator.

De mondelinge behandeling is voortgezet op 16 september 2011.

Verschenen is:

- [Z.] namens de Stichting Bewindvoering “Tot Plaatselijk Nut”.

Verzoeker heeft bij brief van 9 september 2011, verzonden op 13 september 2011 via de e-mail van [P.], medegedeeld niet ter zitting te kunnen verschijnen.

De griffier heeft aantekeningen gemaakt van het verhandelde op beide zittingen.

beoordeling

1.

Bij beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van de Rechtbank Haarlem van 2 mei 2006 is verzoeker, vader van betrokkene, benoemd tot curator voor betrokkene. De curator verzoekt thans om persoonlijke redenen om ontslag. Het verzoek strekt tevens tot benoeming van [P.], voornoemd, tot opvolgend curator.

2.

De kantonrechter is, gelet op de inhoud van de stukken en gezien de hoge leeftijd van verzoeker, van oordeel dat het verzoek tot ontslag behoort te worden ingewilligd.

Verzoeker heeft voorgesteld [P.] tot opvolgend curator te benoemen. [P.] is werkzaam als taxichauffeur en rijdt verzoeker naar zijn afspraken. Verzoeker heeft ter zitting verklaard dat [P.] zijn enige vriend is en hem met allerlei zaken helpt.

[S.], sociaal psychiatrisch verpleegkundige, verbonden aan Dijk en Duin, Divisie Volwassenen, Team Vangnet en Advies (OGGZ) te Beverwijk, heeft de kantonrechter bij brief van 23 augustus 2011 geïnformeerd zich zorgen te maken omtrent de wens van verzoeker om het curatorschap over zijn zoon over te dragen aan [P.], mede omdat verzoeker “recent meer dan 350.000 euro heeft overgemaakt aan de heer [P.]”. Zij stelt voor het curatorschap onder te brengen bij een meer onafhankelijke partij.

Voorts is bij de kantonrechter een anoniem bericht binnengekomen met de mededeling ‘LET OP UW SAECK ! ! (voor het te laat is)’.

Betrokkene is vanwege zijn beperkingen niet in staat zich over de benoeming van de (opvolgend) curator uit te laten.

Gelet op de binnengekomen stukken en gezien de omstandigheden van betrokkene, waaronder het aanzienlijke vermogen waarover betrokkene beschikt, is de kantonrechter van oordeel dat [P.] niet de aangewezen persoon is om het curatorschap over te nemen en dat, nu de vader van betrokkene hiertoe zelf niet meer in staat is, de belangenbehartiging ten behoeve van betrokkene door een professioneel curator, met ervaring en deskundigheid op financieel gebied, dient te worden uitgevoerd. [Z.] als bestuurdlid verbonden aan De Stichting Bewindvoering “Tot Plaatselijk Nut”, die over de benodigde deskundigheid op genoemd terrein, alsmede over expertise op het gebied van de niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging beschikt, heeft zich bereid verklaard het curatorschap ten behoeve van betrokkene te aanvaarden. De kantonrechter zal genoemde [Z.] tot (opvolgend) curator van betrokkene benoemen.

3.

De beloning van de curator zal worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters voor professionele curatoren, thans tot een bedrag van € 1.307,00 per jaar en eenmalige intake kosten van € 502,00. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat [A.] met ingang van heden als curator over

[X.];

- benoemt met ingang van diezelfde datum tot curator [Z.] geboren te Zaandam op 7 oktober 1944, postadres: 1500 AC Zaandam, Postbus 1118;

- bepaalt dat de ontslagen curator rekening en verantwoording dient af te leggen aan de opvolgend curator;

- stelt het salaris van de curator in afwijking van het bepaalde bij artikel 1:386 lid 1 BW vast overeenkomstig de tarieven genoemd en gepubliceerd in de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.A. Pott Hofstede, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat-

hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.