Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9592

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-08-2011
Datum publicatie
29-12-2011
Zaaknummer
521630 CB 11-80
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling wegens verkwisting en een geestelijke stoornis. Betrokkene is weggelopen van een gesloten afdeling in een woonvoorziening voor mensen met verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen. Uit de rekeningen die bij de ouders van betrokkene binnenkomen, blijkt dat betrokkene allerlei aankopen doet, waarvoor zij niet betaalt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton, locatie Haarlem

zaaknummer 521630 CB 11-80

datum uitspraak 11 augustus 2011

Beschikking op een verzoek tot ondercuratelestelling

op verzoek van [A.], geboren op [geboortedatum] en [B.], geboren op [geboortedatum],

Beiden wonende te [adres]

hierna te noemen: verzoekers.

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van:

[X.],

geboren te [geboortedatum en geboorteplaats],

wonende te [adres],

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 1 augustus 2011,

- een geneeskundige verklaring d.d.25 maart 2010, afkomstig van [C.], stagiaire psychologie en [D.] als psycholoog verbonden aan Jeugdriagg Noord Holland Zuid,

- een “Woonprofiel” d.d. 1 juni 2011 van [E.], als persoonlijk begeleider verbonden aan Woonvoorziening Guldenhof te Amsterdam;

- een CIZ besluit d.d. 17 juni 2011;

- een bereidverklaring van de voorgestelde curator, verzoekster.

De zaak is behandeld ter zitting van 10 augustus 2011. Verschenen zijn:

- verzoekers

- ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen door de rechtbank en herhaalde berichten van verzoekers aan betrokkene, is betrokkene zonder kennisgeving van verhindering niet verschenen.

Van het verhandelde ter zitting is proces-verbaal opgemaakt.

beoordeling

1.

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van betrokkene met benoeming van [A.], wonende te [adres],

en geboren op [geboortedatum], tot curator. Het verzoek is gebaseerd op de stelling dat betrokkene wegens verkwisting en een geestelijke stoornis, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt de eigen belangen behoorlijk waar te nemen.

2.

Ter zitting hebben verzoekers, de ouders van betrokkene, het volgende aangevoerd.

Betrokkene woont sinds 1 juni 2011 op een gesloten afdeling in een woonvoorziening voor mensen met verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen. Daar wordt ze onder meer begeleid bij de dagelijkse lichamelijke verzorging en haar voedingspatroon. Enige tijd geleden is zij daar, met achterlating van al haar spullen, weggelopen en sindsdien heeft zij geen contact meer opgenomen met haar ouders. Uit de rekeningen die bij de ouders binnenkomen, blijkt dat zij allerlei aankopen doet, waarvoor zij niet betaalt.

3.

De kantonrechter is, gelet op de inhoud van de stukken en het verhandelde ter zitting, van oordeel dat het verzoek op de gestelde en juist gebleken gronden behoort te worden ingewilligd. De kantonrechter zal de voorgestelde curator benoemen nu van bezwaren tegen deze benoeming niet is gebleken.

beslissing

De kantonrechter:

- stelt [X.], voornoemd, onder curatele wegens verkwisting en een geestelijke stoornis;

- benoemt tot curator [A.], voornoemd;

- bepaalt dat deze uitspraak door de curator binnen 10 dagen na de verzenddatum zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en in de volgende dagbladen: De Telegraaf en het Haarlems Dagblad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Stolp, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum, in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.