Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9588

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-08-2011
Datum publicatie
29-12-2011
Zaaknummer
522585 CB
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming van een provisionele bewindvoerder in afwachting van ondercuratelestelling. Is sprake van een situatie waarin onmiddellijke bescherming van betrokkene noodzakelijk is en op het verzoek tot ondercuratelestelling kan echter nog niet terstond worden beslist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton, locatie Haarlem

zaaknummer: 522585 CB

datum uitspraak: 11 augustus 2011

Beschikking op een verzoek tot benoeming van een provisionele bewindvoerder

in afwachting van ondercuratelestelling

op verzoek van:

[A.]

wonende [adres] en

[B.]

wonende te [adres],

hierna ook te noemen: verzoekers.

Het verzoek strekt tot benoeming van een provisionele bewindvoerder in afwachting van ondercuratelestelling van:

[X.]

wonende te [adres]

geboren te [geboorteplaats en geboortedatum],

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 8 augustus 2011,

- een CIZ besluit d.d. 29 juli 2011 (beschermd wonen met intensieve dementiezorg)

- een schriftelijke verklaring van [C.], manager Wonen, Welzijn en Zorg, verbonden aan de zorglocatie Wildhoef te Bloemendaal,

- een bereidverklaring van de voorgestelde provisionele bewindvoerder c.q. curator,

- de akkoordverklaringen van verzoekers en [D.],

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 9 augustus 2011 van mr. P.J. de Bruin, namens betrokkene.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 10 augustus 2011. Verschenen zijn:

- verzoekers, bijgestaan door mr. P.A. Montagne-Helmig, advocaat te Haarlem, en

- mr. P.J. de Bruin, advocaat te Rotterdam als gemachtigde namens betrokkene.

Betrokkene is door de kantonrechter op 11 augustus 2011 bezocht op haar woonadres.

Van het verhandelde ter zitting en hetgeen is besproken bij betrokkene is proces-verbaal opgemaakt.

beoordeling

1. De kantonrechter is van oordeel dat, gelet op de inhoud van de processtukken, sprake is van een situatie waarin onmiddellijke bescherming van betrokkene noodzakelijk is. Op het verzoek tot ondercuratelestelling kan echter nog niet terstond worden beslist. Er dient eerst een medische rapportage te worden overgelegd waaruit blijkt dat betrokkene een geestelijke stoornis heeft waardoor zij, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen en welke zorg zij nodig heeft.

2. Het spoedeisend karakter van het verzoek rechtvaardigt benoeming van de voorgestelde provisionele bewindvoerder [B.] wonende te [adres] en geboren te [geboorteplaats en geboortedatum] met ingang van heden.

Van bezwaren tegen deze benoeming is niet gebleken.

3. Het bewind omvat alle goederen die aan betrokkene toebehoren en zullen toebehoren. De bewindvoerder heeft alle bevoegdheden die een curator krachtens de wet heeft. De kantonrechter bepaalt op de voet van art. 1:380 derde lid BW, dat schulden die betrokkene na bekendmaking van de benoeming maakt, niet kunnen worden verhaald op de onder bewind gestelde goederen gedurende dit bewind zonder toestemming van de provisionele bewindvoerder, en evenmin gedurende de curatele indien deze volgt.

beslissing

De kantonrechter:

- benoemt, alvorens verder te beslissen, met ingang van heden [B.] voornoemd tot provisoneel bewindvoerder over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan [X.] voornoemd;

- kent aan de provisionele bewindvoerder alle bevoegdheden toe die een curator krachtens de wet heeft;

- bepaalt dat schulden die betrokkene maakt na bekendmaking van de benoeming niet zonder toestemming van de provisionele bewindvoerder op de onder bewind gestelde goederen kunnen worden verhaald gedurende dit bewind, en evenmin gedurende de curatele indien deze volgt;

- bepaalt dat deze uitspraak door verzoeker binnen 10 dagen na de verzenddatum zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en in de volgende dagbladen: De Telegraaf en het Haarlems Dagblad

- verklaart deze beschikking in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.P. Stolp, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 11 augustus 2011 in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.