Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU6489

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
29-11-2011
Datum publicatie
01-12-2011
Zaaknummer
11/64
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beroep tegen bouwvergunning tweede fase in verband met aanleg kelder. Revisietekening. Bij realisering van het bouwplan kelder weggelaten om schade aan de woningen van eisers te voorkomen. Gelet hierop hebben eisers geen belang bij een inhoudelijke beoordeling. Beroep niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11 - 64

uitspraak van de meervoudige kamer van 29 november 2011

in de zaak van:

[eisers],

wonende te [woonplaats], gemeente [naam],

eisers,

gemachtigde: mr. L. de Man, advocaat,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van Waterland,

verweerder,

derde partij:

[derde partij],

wonende te [woonplaats].

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 mei 2010 (het primaire besluit) heeft verweerder aan [derde partij] (hierna: vergunninghouder) reguliere bouwvergunning tweede fase verleend voor het oprichten van een dubbel woonhuis met kelder op het perceel [adres]

Bij besluit van 22 november 2010 (het bestreden besluit) heeft verweerder het hiertegen door eisers gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij verwezen naar het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

De zaak is behandeld ter zitting van 29 september 2011. Eisers zijn in persoon verschenen bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. F.J. van der Tol en A.M. van Melick, beiden werkzaam bij de gemeente [naam]. Vergunninghouder is in persoon verschenen, vergezeld van zijn gezinsleden. Voorts is verschenen [naam], bouwkundig adviseur van verzoekers.

2. Overwegingen

2.1 Niet in geschil is tussen partijen dat verweerder op 28 februari 2011 een gereviseerde bouwtekening heeft ontvangen welke in de plaats is gesteld van de betreffende tekeningen behorende bij de bouwvergunningen 1e en 2e fase en is gevoegd bij de bouwvergunning 1e fase van 20 januari 2010 en de bouwvergunning 2e fase van 25 mei 2010. De revisie betreft het weglaten van de kelder. Gelet hierop ligt ambtshalve ter toetsing voor de vraag of eisers procesbelang bij hun beroep hebben. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) kan een belanghebbende bij de ter zake bevoegde rechter slechts opkomen tegen een besluit, indien hij bij het instellen van dat rechtsmiddel belang heeft, in die zin dat hij daardoor materieel in een gunstiger positie zou kunnen geraken.

2.2 Het beroep van eisers richtte zich tegen de aanleg van de kelder omdat zij vreesden voor schade aan hun woningen. Vergunninghouder heeft verklaard dat bij de realisering van het woonhuis de kelder is weggelaten om schade aan de woningen te voorkomen. Gelet hierop hebben eisers geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Eisers kunnen door herroeping van het bestreden besluit niet in een gunstiger positie komen.

2.3 De rechtbank zal het beroep niet-ontvankelijk verklaren. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding

3. Beslissing

De rechtbank:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G. Guinau, voorzitter van de meervoudige kamer, mr. C.E. Heyning-Huydecoper en mr. drs. L. Beijen, leden, in tegenwoordigheid van M.J.E. de Jong, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 29 november 2011.

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het hoger beroep dient te worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift binnen zes weken onmiddellijk liggend na de dag van verzending van de uitspraak door de griffier