Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU5506

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
19-07-2011
Datum publicatie
23-11-2011
Zaaknummer
Zaaknummer: 515523 BZ VERZ 11-3811
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek van een onder curatele gestelde vrouw om haar toestemming te verlenen voor het aangaan van een huwelijk.

Het verzoek wordt afgewezen, omdat de kantonrechter van oordeel is dat het sluiten van een huwelijk door de vrouw - althans op dit moment - niet in haar belang is. De kantonrechter heeft daarbij overwogen dat het voorgenomen huwelijk gebaseerd lijkt te zijn op een impulsieve wens. Om een huwelijk te sluiten acht de kantonrechter het noodzakelijk dat de relatie zich over een langere periode stabiel heeft betoond. Tevens heeft de kantonrechter de onevenwichtige persoonlijkheid en het impulsieve gedrag van de vrouw bij haar beslissing in overweging genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

Zaaknummer: 515523 BZ VERZ 11-3811

datum uitspraak: 19 juli 2011

BESCHIKKING VAN DE KANTONRECHTER

Naar aanleiding van het verzoek van:

[A.]

geboren te [geboorteplaats en geboortedatum]

wonende te [adres]

hierna te noemen: betrokkene

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift ter griffie ingekomen op 6 juni 2011, waarin betrokkene toestemming vraag om in het huwelijk te mogen treden;

- een aanvulling op het verzoekschrift ter griffie ingekomen op 15 juni 2011;

- een brief d.d. 15 juni 2011, afkomstig van [B.], de curator van betrokkene.

Het verzoek is ter zitting van 8 juli 2011 behandeld. Verschenen zijn:

- betrokkene;

- [B.], curator van betrokkene;

- [C.], begeleider van betrokkene, verbonden aan de Stichting Odion (hierna te noemen: [C.]);

- [D.], partner van betrokkene.

De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekeningen gemaakt.

De beoordeling

Bij beschikking van de kantonrechter te Haarlem d.d. 26 juni 2007 is betrokkene onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis, met benoeming van [B.] (hierna te noemen: curator) tot curator.

Artikel 1:38 BW bepaalt dat degene die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat, geen huwelijk mag aangaan zonder toestemming van de kantonrechter. De kantonrechter ziet er in dit verband onder meer op toe dat geen onberaden huwelijk wordt gesloten.

Op grond van de stukken en de afgelegde verklaringen ter zitting is de kantonrechter van oordeel dat het sluiten van een huwelijk door betrokkene -althans op dit moment- niet in haar belang is.

Zij overweegt daarbij dat betrokkene en haar partner elkaar, zoals zij zelf zeggen, weliswaar al een paar jaar kennen en sinds 1 jaar samenwonen, maar dat het voorgenomen huwelijk lijkt te zijn gebaseerd op een impulsieve wens. Inmiddels is -volgens de curator- een vakantiereis geboekt, en daarmee is de financiƫle reserve van betrokkene verbruikt. De kosten van een huwelijkssluiting zijn door betrokkene onvoldoende in overweging genomen. Zij heeft de kantonrechter ter zitting weliswaar een globale huwelijksbegroting getoond, maar daaraan ontbreken bijvoorbeeld de kosten voor het opmaken door een notaris van een akte van huwelijkse voorwaarden. Een dergelijke akte wordt door de kantonrechter en de curator van belang geacht om de belangen van betrokkene en haar partner te kunnen beschermen.

Om een huwelijk te sluiten acht de kantonrechter het noodzakelijk dat de relatie zich over een langere periode stabiel heeft betoond. Ook de curator en [C.] zijn die mening toegedaan. De kantonrechter neemt daarbij in overweging de onevenwichtige persoonlijkheid en het impulsieve gedrag van betrokkene, waardoor regelmatig schulden ontstaan.

[C.] heeft betrokkene en haar partner, gelet op hun wens om hun relatie te bezegelen, voorgesteld om een feest te organiseren, waarbij ringen kunnen worden uitgewisseld. Op die manier kunnen betrokkene en haar partner kenbaar maken dat ze van elkaar houden en kan in een later stadium, wanneer de relatie zich verder heeft gestabiliseerd, worden bezien of de volgende stap, een huwelijk, tot de mogelijkheden behoort. De kantonrechter kan zich in dit voorstel vinden, maar betrokkene en haar partner geven aan dit niet te willen.

De kantonrechter heeft ter zitting aangegeven bereid te zijn om het verzoek een jaar aan te houden en na genoemde periode te bezien of de omstandigheden van dien aard zijn dat het verzoek kan worden toegewezen. Betrokkene heeft daarop echter laten weten dat zij de voorkeur geeft aan een beslissing op korte termijn.

Gelet op bovenstaande overwegingen wordt het verzoek, gelet op de omstandigheden zoals die zich nu voordoen, afgewezen.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven en ondertekend door mr. H.A. Pott Hofstede, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in tegenwoordigheid van de griffier.

U kunt binnen drie maanden na de hiervoor vermelde uitspraakdatum tegen deze beslissing in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat.